GECF :Новите тенденции на глобалния пазар за кораби, превозващи LNG

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1064
article picture alt description

Пандемията Covid-19 доведе до нови предизвикателства пред световната газова индустрия, като пазарът на втечнен природен газ (LNG) не беше изключение. Поради пандемията Covid-19 пазарът стана свидетел на намаляване на глобалното търсене на газ през 2020 г., което доведе до забавяне на световната търговия с LNG и по-ниско от очакваното търсене на превозвачи на втечнен природен газ.   Големият брой нови превозвачи, доведе до свръхпредлагане на превозите на LNG на корабния пазар. Това посочва експертния си коментар Aydar Shakirov от Gas Exporting Countries Forum (GECF).

Накъде се движи пазарът

Възстановяването на търсенето на LNG в началото на 2021 г. постави въпроса: накъде се движи пазарът на LNG и дали в краткосрочен и средносрочен план на него ще има достатъчно превозвачи на LNG, с които да се транспортира втечнения природен газ.

През последните три години станахме свидетели на рекордното пускане в експлоатация на превозвачи за втечнен природен газ (LNG carriers), след като 134 превозвача бяха на линия. В резултат на това в началото на 2021 г. на глобалния пазар имаше над 600 превозвача на втечнен природен газ (Фигура 1).

В краткосрочен и средносрочен план се очаква глобалният пазар за LNG в сектора на корабоплаването да бъде балансиран.  Прогнозата е в експлоатация през 2021-2025 г. да бъдат пуснати най-малко 142 превозвача на втечнен природен газ.  От този общ брой 46 кораба за LNG трябва да бъдат въведени в експлоатация през 2021 г., други 38 - през 2022 г.

По-голяма част от поръчките за LNG превозвачите се падат на корабостроителните компании от Южна Корея.  Hyundai, Samsung и Daewoo ще построят 110 превозвача на LNG, докато руската компания Zvezda имат поръчки за 15 LNG-превозвача, а China’sHudong  - за 11.

Съотношението на глобалния износ на LNG към броя на корабите, превозващи втечнен природен газ дава индикация за средния обем LNG, транспортиран от един LNG превозвач през определена година. По-високото съотношение показва по-напрегнат пазар, касаещ превоза на LNG с кораби.
През последното десетилетие пазарът касаещ корабоплаването, свързано с LNG  се поотпусна в резултат на нарастващата наличност на превозвачи на LNG. От 2011 до 2020 г. съотношението е спаднало от 0,73 на 0,59, което предполага, че през 2020 г. един превозвач на втечнен природен газ е транспортирал средно 0,59 милиона тона годишно (mtpa) (Фигура 2).

Глобалният флот от корабите, превозващи LNG се обновява редовно, като старите превозвачи се бракуват и непрекъснато се добавят нови. Строителството на кораби за превоз на втечнен природен газ винаги е било свързано с въвеждането в експлоатация на нов капацитет за втечняване на LNG.

Строителството на превозвачи на втечнен природен газ в средата на 2000-те години се дължи до голяма степен на завършването на инсталациите за втечнен природен газ в Катар, докато в края на 2010-те години то е в резултат на завършването на инсталациите за втечнен природен газ в Австралия, САЩ и Русия. В резултат на това различни групи превозвачи на втечнен природен газ работят на пазара в зависимост от датата на въвеждане в експлоатация на съответна инсталация.

В момента най-малко четири (4) от превозващите кораби, които се експлоатират днес са пуснати в експлоатация през 70-те години, 10 - през 1980-те, 54 - през 90-те, 244 - през 2000-те и 294 - въведени в експлоатация през 2010 г.

Общият капацитет на корабите, превозващи втечнен природен газ също така постоянно се увеличава. През последното десетилетие капацитетът се е удвоил повече от два пъти - до 43 mtpa през 2020 г. , което е свързано с въвеждането в експлоатация на голям брой превозвачи на LNG и по-високият капацитет на нови превозвачи на LNG (Фигура 3).

Корабите, превозващ втечнен природен газ са различни по вид  в зависимост от техния капацитет. Влияние върху избора на корабните компании за изграждане и чартиране на превозвачи на втечнен природен газ със специфичен капацитет оказват различни фактори. Капацитетът за втечняване и регазификация на инсталациите и терминалите за втечнен природен газ, дълбочината на пристанищата, движението през Суецкия и Панамския канал или през Северния морски път, играят важна роля за дизайна на кораба. Колкото по-голям е капацитетът на превозвачите за транспортиране на втечнен природен газ, толкова по-малко кораби за доставката му са необходими за конкретни търговски маршрути.

В този контекст най-голямата група кораби, превозващи втечнен природен газ е тази с капацитет от 166 000 милиона кубически метра ( cbm, кубически метра) до 182 000 кубически метра като тя включва 219 превозвача.

Освен това 191 превозвача на втечнен природен газ имат капацитет от 125 000 до 150 000 куб. м докато други 125 превозвача на втечнен природен газ са с капацитет от 150 000 куб. м до 165 000 куб. м.

Струва си да се подчертае, че катарската компания за транспортиране на газ Nakilat притежава всички 45 превозващи кораба Q-Flex и Q-Max LNG, работещи в света - с капацитет съответно 210 000-217 000 куб. м  и 263 000-266 000 куб. М, поотделно или съвместно с международни корабни компании.

Средният капацитет на превозвачите на втечнен природен газ достигна 71,2 килотона (158 200 куб. М) през 2020 г. в сравнение с 54,4 килотона (120 900 куб. М) през 2000 г. Така нарастващият капацитет на новите превозвачи на LNG води до по-малко търсене на нови кораби за транспортиране на втечнен природен газ.

Съществуват също така и различни видове превозвачи на LNG в зависимост от задвижващите системи. Паротурбинните превозвачи на втечнен природен газ, които доминират на корабоплавателния за LNG в продължение на много десетилетия, остават най-популярни и наброяват 239, които оперират на световния пазар. Все пак тяхното лидерство през последното десетилетие е нарушено в резултат на появата на алтернативни, по-ефективни системи за задвижване. Достатъчно е да се отбележи, че само 15 превозвача на втечнен природен газ от този тип са били пуснати в експлоатация през 2010 г.

Тенденциите

Поради тези нови тенденции, днес много корабите, превозващи втечнен природен газ с парни турбини, особено старите, се преустройват във FSU или FSRU (плаващ блок за съхранение / регазификация). В средата на 2000-те години, световната корабоплавателна индустрия разработи алтернативни видове превозвачи на втечнен природен газ, в резултат на стремежа за увеличаване на оперативната ефективност, намаляване на консумацията на бункерни горива, оптимизиране на размера на машинното отделение и разширяването на товарния капацитет. Първият от тях беше задвижваща система с двойно гориво (DFDE), която влезе в експлоатация през 2004 г. По-късно индустрията въведе други задвижващи системи за превозвачите на втечнен природен газ, включително дизелови, електрически  (TFDE), тип M, с електронно управление, MEGI, DRL, в допълнение към някои други видове (Фигура 4).

Очакваното нарастване на глобалния капацитет за втечняване, търговията с втечнен природен газ и броят на доставките на втечнен природен газ са ключови фактори, които ще повлияят на пазара за доставка на втечнен природен газ и ще стимулират играчите на пазара да изградят нови превозвачи на втечнен природен газ в краткосрочен и средносрочен план. В този контекст страните членки на GECF остават ключови играчи на пазара. Те имат различни политики по отношение на транспортирането на LNG. Първо, някои от тях не притежават или не експлоатират превозвачи на LNG. Второ, други не притежават, но управляват флот. Трето, други притежават, но не експлоатират превозвачите на LNG. И накрая, някои от тях притежават и управляват този флот.

Планираното разширяване на капацитета за втечняване на втечнен природен газ в някои страни членки на GECF, главно в Катар и Русия, ще окаже огромно въздействие върху пазара за втечнен природен газ в средносрочен план.

Днес лидерът на глобалния транспорт за LNG превози несъмнено е катарската Nakilat. Тя притежава 69 превозвачи на втечнен природен газ, индивидуално или съвместно с други международни корабоплавателни компании, с общ капацитет над 4mt.

Други компании, като Maran Gas от Гърция, GasLog от Монако и MISC от Малайзия, изостават значително от катарската компания.

Катар планира да разшири своя капацитет за втечняване с 49 mtpa до 126 mtpa до 2027 г. Този допълнителен капацитет за втечняване в страната ще изискват нови превозвачи на LNG за транспортиране на товарите до световните пазари. В този контекст през 2020 г. Катар сключи споразумения с глобални корабостроители, главно от Южна Корея - за над 100 нови превозвача на LNG. Договори са на стойност над 20 милиарда щатски долара, което означава, че това ще бъде най-голямата програма за корабостроене на LNG в историята на индустрията. В резултат на това Катар ще осигури около 60% от глобалния капацитет за строителство на LNG до 2027 г.

Това може да доведе до затягане на пазара, касаещ LNG корабостроенето, което трябва да се има предвид от другите корабни компании, планиращи да поръчат нови превозвачи на втечнен природен газ.

Русия също планира да разшири капацитета си за втечняване, което ще изисква допълнителен флот от превозвачи на LNG. Руската корабоплавателна компания "Совкомфлот" вече е поръчала 15 ледоразбивача за превоз на втечнен природен газ в рамките на проекта Arctic LNG 2 от руския Zvezda Shipbuilding Complex като южнокорейският Samsung Heavy Industries е технологичен партньор на Zvezda в този проект. Тези превозвачи на втечнен природен газ ще бъдат доставени между 2023 и 2025 г. Совкомфлот ще притежава един кораб отделно, а 14 други превозвача ще държи съвместно с партньора си Новатек. Тези превозвачи ще могат да доставят втечнен природен газ до купувачите в Азия за 15 дни през Северния морски път, което намалява транспортните разходи и времето за транзитно преминаване в сравнение с традиционния маршрут през Суецкия канал. Това ще е първият път, в който руска корабостроителна компания ще изгражда превозвачи на втечнен природен газ.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща