Ще може да използваме еднократните продукти от пластмаса и след 3 юли до изчерпване на количествата

МОСВ: Българският бизнес е информиран отдавна за забраните за еднократната пластмаса

Климат / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
924
article picture alt description

Междуведомствена работна група подготвя правилата за забраната на еднократната пластмаса у нас. Тя включва представители на МОСВ, кактo и на други администрации, имащи отношение по прилагане на директивата, в т.ч. Министерство на икономиката, туризма, както и морска администрация. Това съобщиха в отговор на въпроси до 3eNews от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). България както и всички държави-членки на ЕС трябва от 3 юли да намали въздействието на редица пластмасови продукти, които замърсяват околната среда.

Само след по-малко от 2 месеца трябва да забравим за използването на клечки за уши (с изключение на използваните за медицински цели), прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици и пръчици), чинии (включително хартиени чинии с пластмасов слой), сламки (освен за медицински цели), бъркалки за напитки, дръжки за балони, контейнери за храна, напитки и чаши от експандиран полистирол. Те трябва да бъдат заменени с алтернативи за многократна употреба. Чашите и кутиите за храна за еднократна употреба не влизат в пълната забрана, за тях ще имаме кратък преходен период до 2029 година. От 2025 г. бутилките за напитки, които са произведени от полиетилентерефталат като основен компонент („бутилки от PET“) трябва да съдържат най-малко 25 % рециклирана пластмаса. Това ще се изчислява като средна стойност за всички бутилки от PET, пуснати на пазара на територията на съответната държава членка.

От самото начало на изготвяне на българската позиция при преговорите по директивата МОСВ е положило усилия да идентифицира заинтересованите браншове и да вземе предвид техните позиции, коментираха от екоминистерството.

От 2018 г. до момента са проведени множество официални събития, организирани от или с участието на МОСВ, включително конференции за разясняване на обхвата и изискванията на директивата. „В този смисъл считаме, че българският бизнес, който е пряко засегнат от прилагане на директивата е своевременно и напълно информиран“, посочват от МОСВ. Само преди от Асоциация „Полимери“ изтъкнаха редица неясноти, които все още са свързани с прилагането на директивата и според тях продуктите за еднократна пластмаса трябва да се използват до изчерпване на количествата. От екоминистерството обясниха, че забраната от директивата се отнася към юридическите лица, които пускат на пазара съответните продукти и не ограничава възможността за използване на вече пуснатите преди 3 юли количества до тяхното изчерпване.

С разпускането на парламента обаче правилата няма да бъдат приети скоро

Министерството смята, че ще бъде готово и ще успее да приложи директивата напрактика и в нашето законодателство. Предвид ситуацията с разпускането на парламента до провеждане на нови избори обаче няма яснота кога точно това ще се случи.  От ведомството уверява, че се работи в посока обществените обсъждания и консултации по подготвени проекти на съответните нормативни промени да се проведат през май 2021 година.

Но съгласно чл. 5 от директивата тези продукти не трябва да бъдат пускани на пазара след 3 юли 2021 година. Те могат да се използват от потребителите, но не могат да се продават и пускат на пазара, става ясно от текстовете на директивата. За останалите продукти в обхвата на директивата, чието потребление следва да бъде трайно намалено до 2026 година, се залага комплекс от различни мерки с цел мотивиране на търговците и потребителите да се отказват от тяхното използване. Предвиждат се задължения за осигуряване на алтернативни многократни продукти на мястото на продажба на стоките, информиране на крайните потребители, прилагане на такси и други. Най-вероятно ще бъдат въведени продуктови такси за пластмасовите чаши, подготвят се и от бизнеса.

Директивата иска ефективни санкции и информиране на потребителите

Според директивата държавите- членки трябва да предвидят правила за санкции при нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и да вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, пишат европейските регулатори.

Най-важното обаче е страните да вземат мерки за информиране на всички от потребители, до търговци и производители на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и ползвателите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, трябва да бъдат информирани за наличието на алтернативи и системи за повторна употреба. Според директивата производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, би трябвало да покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността като част от задълженията им, произтичащи от разширената отговорност на производителя.

Образователни кампании и стимули за бизнеса са в плановете на МОСВ

От МОСВ твърдят, че в допълнение към нормативните промени ще се разчита и на множество мерки, заложени в проектите на новия Национален план за управление на отпадъците и Националната стратегия за преход към кръгова икономика. Такива мерки са свързани с прилагането на доброволни споразумения с бизнеса за предотвратяване образуването на пластмасовите отпадъци и повторна употреба, осигуряването на възможности за финансиране на преработвателната промишленост за въвеждането на екодизайн както и различни образователни и информационни кампании, насочени към крайните потребители за изследване и промяна на потребителското поведение към устойчивост.

Изискуемата маркировка, която трябва да бъде нанесена върху еднократните пластмасови чашки, както може да бъде печатна, или гравирана/релефно щампована с надпис „произведено от пластмаса“ и изображение съгласно изискванията на регламента. Приетите задължителни изображения на маркировките може да видите ТУК. Оказва се обаче, че бизнесът не е започнал още да купува такива машини за печатане, защото още очаква последните насоки на Европейската комисия като се надява на известен завой или свобода в това отношение.

Филтрите за тютюн и риболовните принадлежности

сред най-големите замърсители на плажовете и морето

В ЕС 80—85 % от морските отпадъци, измерени чрез преброяване на отпадъците по плажовете, представляват пластмаса, като 50 % от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба, а 27 % са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, но рядко се рециклират и лесно се превръщат в отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, пуснати на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, са особено сериозен проблем. Те представляват сериозен риск за морските екосистеми, за биологичното разнообразие и за здравето на човека, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.

Филтрите за тютюневи изделия, съдържащи пластмаса, са на второ място сред най-често срещаните пластмасови изделия за еднократна употреба по плажовете в ЕС. Трябва да бъде намалено огромното въздействие върху околната среда вследствие на отпадъците след потребление на тютюневи изделия с филтри, съдържащи пластмаса, изхвърлени директно в околната среда. Иновациите и разработването на продукти се очаква да предостави реални алтернативи на филтрите, съдържащи пластмаса и това разработване трябва да се ускори. Държавите – членки трябва да насърчават широк кръг от мерки за намаляване на отпадъците след потребление на тютюневи изделия с филтри, съдържащи пластмаса.

Капачките и капаците от пластмаса, които се използват за съдове за напитки също са сред най-често срещаните пластмасови изделия за еднократна употреба по плажовете.

Макар че всички морски отпадъци, съдържащи пластмаса, представляват опасност за околната среда и здравето на човека и трябва да бъдат взети мерки за справяне с тях, ЕК смята, че трябва да се вземат предвид и съображенията за пропорционалност. Ето защо самите рибари и занаятчийските производители на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, би трябвало да не бъдат считани за производители и да не носят отговорност за изпълнението на задълженията на производителите, произтичащи от разширената отговорност на производителя, се посочва в директивата. Икономическите и други стимули, които подпомагат устойчивия избор на потребителите и насърчават тяхното отговорно поведение, могат да бъдат ефективен инструмент за постигането на целите. Бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните морски отпадъци по плажовете. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране. Но за тях ще се прилагат поетапни мерки и не влизат директно в обхвата на директивата със забрани от месец юли.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща