Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 101.63 лв. за MWh с ден за доставка 5 май 2021 г.

Енергетика / България
3E news
475
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 101.63 лв. за MWh и количество от 60 716.50 MWh с ден за доставка 5 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 99.53 лв. за MWh, при количество от 33 858.80 MWh.

Извънпиковата енергия (26 857.70 MWh) е на цена от 103.73 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 85.3 лв. за MWh и количество от 1700.8 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 08 часа – 125.02 лв. за MWh при количество от 2996.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 99.46 лв. за MWh, при количество от 2354.7 MWh.

Спрямо стойността от 93.27 лева за MWh или 47.69 евро за MWh за 4 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 5 май нараства до 51.96 евро за MWh (ръст с 9.0 %), според www.energylive.cloud, или 101.63 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 4 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 398.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 73.28 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1043 MW или 22.48 %
кондензационните ТЕЦ с 1683 MW или 36.27 %,
топлофикационните ТЕЦ с 240 MW или 5.17 %,
заводските ТЕЦ – 161 MW или 3.47 %,
ВЕЦ със 445 MW или 9.59 %
малки ВЕЦ – 372 MW или с 8.02 %
вятърни електроцентрали – 41 MW и съответно 0.88 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 622 MW или 13.41 %

Био ТЕЦ – 33 MW или 0.71 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3358 MW.

Интензитета на СО2 е 357g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.


 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща