Главболгарстрой се оттегля от проекта Алепу Вилидж, новият собственик с планове да го завърши

Новият инвеститор Стоян Василев се ангажира да чуе мнението на заинтересованите страни, за да се намери най-доброто решение за природата и хората.

Климат / България
Рая Лечева
545
article picture alt description

"Главболгарстрой" се оттегля от проекта "Алепу Вилидж", съобщиха вчера от компанията. Независимо от факта, че извършените строителни дейности са напълно законосъобразни и в съответствие с одобрените проекти, последвалата негативна кампания и отрицателен обществен отзвук, водят компанията до решението да се откаже изцяло от участието си в проекта "Алепу Вилидж". 

Строителството на курорта бе спряно заради открити нарушения и след съдебно решение, че обектът е незаконен. Застрашаващият свободния достъп до плажа проект, представен първоначално като брегоукрепително съоръжение, предизвика гневни обществени реакции. Дълго време властите се опитваха да тушират недоволството, като обявяваха, че на мястото се строи подпорна стена за блокиране на активирало се свлачище, а над нея били предвидени малко вили и зеленина.

Заради 50 годишната си история, на градените в годините традиции и на реализирани знакови проекти в строителния сектор в България и чужбина, холдингът ГБС съобщи, че, не желае да понася допълнителни репутационни щети от курортния комплекс и се концентрира върху изпълнението на основните си строителни дейности и собствени инвестиционни проекти, посочват от компанията.

Дружеството "ГБС Турс" ЕАД, което е носител на отстъпено право на строеж и на разрешението за строеж на ваканционното селище, е продадено на Стоян Василев. Той е частен инвеститор и строителен предприемач, притежаващ богат опит в хотелиерството, информират от компанията и отбелязват, че Василев работи активно за развитието на туризма и е подкрепял редица екологични каузи по Южното Черноморие. Сделката е финализирана и са подадени съответните документи към Търговския регистър.

Процесът по реализация на ваканционното селище датира от 2007 година - собственик на земята и инвеститор в проекта е компанията "Алепу Вилидж" АД. През 2016 година "ГБС Турс" ЕАД се включва като партньор в проекта при вече обявено инвестиционно намерение от страна на "Алепу Вилидж" АД и с цел да допринесе за запазване облика на района, сходен с този на съществуващия в съседство комплекс "Св. Тома", както и с намерението да предотврати риска от разрастващото се свлачище, криещо опасност за живота и здравето на хората, преминаващи по прилежащия асфалтов път и ползващите плажа, посочват от компанията.

Застрашени са разположената в непосредствена близост пречиствателна станция за отпадни води, дълбоководното заустване на пречистените води и ваканционното селище "Св. Тома". Не овладяването на свлачищните процеси и потенциалното засягане на действащата пречиствателна станция, създаваше реален риск от замърсяване на целия залив Дюни, както и на намиращия се в съседство плаж "Аркутино".

Новият инвеститор ще търси начин да реализира проекта

Новият инвеститор в проекта "Алепу Вилидж" заяви, че ще търси законов и приемлив за обществото начин да го завърши. Ще изчакаме всички съдебни инстанции да се произнесат преди да продължим с каквито и да е действия, които ще бъдат законово издържани, каза на пресконференция новият инвеститор в "Алепу Вилидж" Стоян Василев, цитиран от БТА.

Василев се ангажира в този период да чуе мнението на заинтересованите страни, за да се намери най-доброто решение за природата и хората. По думите му "лош вариант е да остане незавършен бетонен паметник, но е още по-лош вариант да има свлачище, пропаднал плаж и замърсяване". (става дума за първата част на проекта - изграждане на брегоукрепителното съоръжение). Василев уточни, че под заинтересовани страни разбира - колеги от сектор "Туризъм", местни жители и власти, които имат отношение и милеят за района, както и представители на неправителствения сектор и допълни, че целта е да се постигне съгласие и ако има притеснения около проекта, да се потърсят варианти за разрешаването им. Няма да допусна да бъда шантажиран, изнудван от псевдоеколози и групи хора с нечистоплътни намерения, заяви Стоян Василев.

Сделката е за "ГБС Турс", като компанията е притежател на правото за строеж за проекта "Алепу Вилидж", съответно без тази част, която остава собственост на притежателите на терена - едноименната на проекта фирма, потвърди Стоян Василев съобщеното по-рано от ГБС. Става дума за покупко-продажба на акции - смяна на собственика на дружеството, което е носител на определени права.

Според юристът Димитър Данаилов: Ако обявят строежа за незаконен ще започнат нови процедури по узаконяване

В отговор на въпрос юристът Димитър Данаилов, който също участва в пресконференцията, ако от съда бъде окончателно обявено разрешението за стоеж за недействително, това означава, че е възможно да се изготвят нови инвестиционни проекти, и ако бъдат одобрени по надлежния ред и бъде издадено ново разрешение за стоеж, да се осъществи инвестиционно намерение в съответствие с издаденото разрешение за строеж. Делото е между първа и втора инстанция, като към настоящия момент преписката физически вече е във Върховния административен съд, но не е образувано съдебно дело.

Повече за проекта “Алепу Вилидж”

Василев обясни, че по втората част от проекта - за курортния комплекс, се предвижда той да е от висока категория, проектиран е в духа на традиционната крайморска архитектура. По проекта се предвижда озеленяване.

На интернет страницата на курортния комплекс пише, че "Алепу Вилидж" e туристическо селище, състоящо се от апартаментни сгради с жилища за сезонно ползване, заведение за обществено хранене, кафене, открит плувен басейн и зони за рекреация. Главните показатели на проекта са: застроена площ (ЗП): 1263,50 м2; разгъната застроена площ (съгл. ЗУТ): 3073,57 м2; Площ УПИ: 7423,733 м2; плътност на застрояване: 17,02 %; интензивност на застрояване: 1; процент на озеленяване: 50%.

Нарушенията на законодателството

Към момента на мястото на обекта няма строителство, но това е временно. Държавна национален строителен надзор (ДНСК) обяви, че не са открити нарушения на процедурата по разрешаване на строителството. По последна информация Министерството на регионалното развитие и благоустройството поиска да бъде завършена подпорната стена, която да укрепи свлачището. Регионалната дирекция национален строителен контрол (РДНСК) прие проекта на подпорното съоръжение.

Проектът няма Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), оценката за съвместимост не е пълна и не създава сигурност за опазване на защитените територии, в които попада, коментираха от Асоциацията на парковете в България. Проектът е с редица нарушения на екологияното законодателство. 

Според специалистите строителството в местността Алепу нарушава Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. През 2014 г. министърът на околната среда и водите Искра Михайлова не взема предвид аргументите на експертите в екологичната оценка, че строителството ще повлияе отрицателно върху защитената територия и одобрява екологичната оценка.

В самото инвестиционно предложение според екологичните организации не присъства отделен проект за подпорна стена, а е част от проекта за хотелската част. В оценката за съвместимост инвестиционното предложение е описано с пилони, а не с подпорна стена. При оценката за въздействие върху местообитанията не са взети предвид последните най-актуални данни за наличието на защитените видове и нарушаването на техните местообитания. Изграденият обект не е брегоукрепително съоръжение, защото е на 30 метра от брега. Идеята му е уж да подпира пътя, но по Общия устройствен план на Созопол план за път там няма, подчертават екоекспертите.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров досега не е предприел никакви мерки за спиране на строителството, той признава в публични изказвания, че проектът не прилича на защитна стена, но няма да предприеме конкретни мерки за спирането на нарушенията. Според Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) проектът е законен и няма нужда от ОВОС.

Една от възможностите да се преустанови проекта е дело на прокуратурата от февруари 2021 година. Според жалбата на прокуратурата решението за издаване на екологична оценка от 2017 г. е взето незаконосъобразно при отсъствие на директора на Регионалната инспекция по околната среда от негов заместник. Аргументът е, че заместникът на директора би трябвало да се посочи от министъра на околната среда и водите. Асоциацията на парковете в България ще подкрепи жалбата на прокуратурата като страна по казуса, която системно от 2017 г. сигнализира за нарушенията. Възможно е всеки гражданин също да подаде жалба в Европейската комисия, а организациите обсъдиха и възможност самите те да изпратят жалба до Брюксел, която може би първо да бъде подписана от повече хора, които подкрепят опазването на последните останали девствени кътчета по Черноморието.

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща