Как вила в местността Поляните в Синеморец може да наруши 6 закона

Асоциация на парковете в България и СДП БАЛКАНИ на специално обучение ще представят кои са нарушенията и как гражданите могат да се включват в опазването на природата.

Климат / България
Рая Лечева
495
article picture alt description

Местността „Поляните“ в с. Синеморец – красивата местност, част от Природен парк Странджа и оазис сред бетонната пустиня по българско Черноморие е заплашена да се превърне в квартал, сигнализираха екологичните организации преди няколко месеца, но оттогава реакция от институциите няма. През месец юни 2020 именно там изниква незаконен строеж според тях строеж. Той е първият, но документи, получени от община Царево по Закона за достъп до обществена информация разкриват, че разрешените Подробни устройствени планове на територията са 32. Ако те бъдат реализирани, това ще бъде едно от най-големите застроявания на защитена територия от последните години, опасяват се от Асоциацията на парковете в България и СЦП БАЛКАНИ. Те организират поредица от обучения “Застъпници за природата” за включването на гражданите в опазването на природата и увеличаване информираността на хората по различни важни казуси, нарушаващи националното и европейско законодателство за защита на природата.

Семинарът днес ще бъде на тема: “За Синеморец и незаконните „квартали“, които изникват по Българското Черноморие”. Лекторите Зорница Стратиева и Тома Белев от Асоциация на парковете в България с участието на Андрей Ковачев и Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ ще разкажат как чрез Общия устройствен план на община Царево се застроява Природен парк „Странджа“ в местността „Поляните“ в с. Синеморец и как продължава борбата за спасяването на това ценно кътче дива природа.

Какво знаем по случая

Крайбрежната част на Природен парк Странджа, най-голямата защитена територия в България попада в община Царево. Община Царево няма действащ Общ устройствен план (ОУП).  От обявяването си през 1995 г. до днес Природен парк „Странджа“ няма План за управление

В тези условия започва строеж на вила в местност Поляните, с. Синеморец с одобрен Подробен устройствен план (ПУП), който е в нарушение на редица европейски директиви и национални закони, сред които Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закон за опазване на земеделските земи, Закон за водите.

Нарушен е Закона за опазване на земеделските земи, защото е изтекло решението за смяна предназначението на земеделските земи от 2006 г., чиято давност е 6 години и е взето въз основа на неверни данни, смятат екологичните организации.

Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) от 2006 г. , чиято давност е 5 години според Закона за опазване на околната среда е изтекла и би трябвало да се направи нова.

Имотът в местността Поляните е земеделска земя, която попада в природен парк „Странджа“ и според заповедта трябва да се запази като такава. С решение на комисията за промяна на предназначението на земеделска земя не могат да се изключват имоти от границите на парка. Това е нарушение на Закона за защитените територии.

Строежът е с виза за проектиране, издадена през 2016 г., без да има действащ ОУП на община Царево. Строителството на вилната сграда не отговаря на ограниченията за интензивност и плътност на застрояване в зона А на Черноморското крайбрежие. Това е в нарушение на Закона за Черноморското крайбрежие.

В нарушение на Закон за биологичното разнообразие е фактът, че строежът е с оценка за съвместимост от 2017 г., но не е оценено въздействието, което ще окаже върху околната среда, застрашавайки редки растения и птици.

Нарушението на Закона за водите е, че Синеморец няма действаща пречиствателна станция и всички отпадни води ще се вливат в Черно море, включително и на бъдещата постройка.

Недопустимо е да се строи на парче без канализация и пътна инфраструктура, без да се оценява цялостния ефект върху биологичното разнообразие, туризма и местния бизнес.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща