Столичният общински съвет обсъди програма с близо 100 мерки за по-чист въздух в София

Зони без смога от печките на дърва и въглища е една от дългосрочните мерките за намаляване на замърсяването в столицата.

Климат / България
3E news
389
article picture alt description

Столичният общински съвет (СОС) обсъди днес новата комплексна програма за подобряване качеството на въздуха 2021 - 2026 г.. Документът предвижда около 100 мерки за справяне с мръсния въздух в столицата. Сред предвидените мерки са създаването на зони без дим от отоплението и нискоемисионни зони за транспорта, намаляване на „калните петна“ чрез залесяване по-често миене на улици и тротоари. Предвижда се дори включването на дронове в контрола на смога. Днес СОС прие също Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на "Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г.”

Това е втора поредна година, през която успяваме да запазим и да продължим положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на фините прахови частици- ФПЧ10, съобщи председателят на Комисията по околна среда в Столичния общински съвет Лорита Радева. По думите й годишните стойности за 2020г., са по-ниски отколкото през 2019г., според измерванията на Изпълнителната агенция по околна среда, предоставени на Столичната община. Радева посочи, че през 2020г. за всичките шест автоматични станции на територията на СО е постигнато съответствие със средногодишната норма (40хg/m3) за показател на фините прахови частици ФПЧ10. Станциите не обхващат територията на цял София в момента. Затова вече е закупена мобилна измервателна станция, коментират от общината.

Най-същественият фактор на замърсяване на въздуха в София е битовото отопление на дърва и въглища. Продължава подмяната на отоплителните системи на домакинствата, отопляващи се на дърва и въглища по два проекта, подчерта Радева.

В момента са одобрени над 5500 кандидати и се провеждат обществените поръчки за доставка на отделните видове отоплителни системи. Привлечени са европейски средства за подмяна с екологосъобразни системи печките на около 20 хил. домакинства, което съществено ще промени нивата на замърсяване на въздуха в града. Процесът на набиране на заявления е отворен, заявления могат да се подават във всяка районна администрация, каза Радева.

Стартира и подписване на договорите с одобрените домакинства. Документацията на 1500 вече е напълно готова, коментира само преди ден и заместник-кметът по екологията Десислава Билева.

Като част от новите дългосрочни мерки до 2026 г., Столична община предвижда въвеждане на зони за ниски емисии за битово отопление и ограничения за отопление на дърва и въглища в някои райони. Преди това, разбира се, общината ще продължава да предоставя възможност за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди.

Общината работи и по монтиране на така нар. коминни филтри - през 2020г. са монтирани 428 филтри, като към 31 декември 2020 г. общият брой на монтираните по договора филтри е 474, информира Радева.

Радева подчерта, че са инициирани промени на нормативната база. Оптимизирано е времето за реакция за по-добра оперативност, взети са повече превантивни мерки с цел ограничаване на замърсяването. На национално ниво са въведени стандарти за въглищата, използвани за битово отопление, за да се ограничи съдържанието на сяра и пепел във въглищата, с цел намаляване на емисиите е приета "Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол". Въведени са изисквания към дървесината, използвана за битово отопление, за да се ограничи ползването на дървесина с висока влажност е приета наредба номер 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление на Министерство на земеделието и горите, допълни Лорита Радева.

Друга основна мярка, заложена в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух е въвеждане на зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на автомобили с нисък екологичен клас в дни с по-големи превишения на нормите. До момента голяма част от инфраструктурата е изградена - монтирани са камери, както и софтуерната им обезпеченост. Необходимо условие за въвеждане на зоната е поставяне на стикер на автомобилите, в който се отбелязва и екологичния им клас. Новите стикери ще бъдат поставени при годишните технически прегледи от лятото на тази година.

Миенето на улици също е основен приоритет за чистотата на градската среда, което също е една от мерките в новата програма за чистотата на атмосферняи въздух.

“Базирайки се на добрите практики в редица европейски държави и благодарение на експертизата на членовете на Научния ни съвет по екология, съставихме и сме готови да изпълним тази амбициозна програма, за да осигурим не просто чистия въздух, но и здравето за всички ни”, обобщи Десислава Билева.


 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща