Експерти: България няма да постигне целите си за обновяване на сградите със сегашната подкрепа от Плана за възстановяване

Енергетика / България
3E news
879
article picture alt description

95 на сто от многофамилните жилищни сгради ще останат без достъп до финансиране за енергийна ефективност, а страната ни няма да постигне целите си за обновяване на сградния фонд до 2030 г. ако бъде запазена сегашната финансова структура на Плана за възстановяване и устойчивост и средствата, предвидени по перото „Енергийна ефективност в сградния фонд“. Това е записано в декларация, подписана от редица неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти по енергийна ефективност на сградите, която днес бе изпратена до Народното събрание.

Значителният финансов ресурс за обновяване на съществуващите сгради очаквано привлича вниманието на политически и бизнес интереси в последните дни преди предаването на Плана за възстановяване и устойчивост, като не са малко призивите той да бъде насочен към други икономически сектори.

В декларацията обединяват редица принципи, които трябва да се следват, за да се превърне инвестицията от над 1,5 милиарда лева действително в инструмент за възстановяване и икономически растеж, а не в поредната краткосрочна кампания с конюнктурен политически характер.

Сред подписалите декларацията са: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект; Българска асоциация за изолации в строителството; Българска фасилити мениджмънт асоциация; Хабитат България - Фондация "Подслон за човечеството"; Българо-австрийска консултантска компания; Екологично сдружение "За Земята"; Алианс за енергийна ефективност; ФИАБЦИ България; САС Център за устойчиви жилища; Еконолер България, както и проф. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на Департамент "Архитектура" в НБУ.

В декларацията пише, че въпреки безспорните ползи от обновяването на жилищните и обществените сгради, ограниченият обхват на програмата, продължаващата практика на безвъзмездно финансиране и липсата на контрол върху постигнатите резултати, се определят като основни бариери, които трябва да бъдат преодолени в окончателния вариант на програма "Енергийна ефективност в сградния фонд" от Плана за възстановяване и устойчивост. Изтъква се и несъответствието със заложените цели в наскоро приетата национална стратегия за обновяване, както и практическото елиминиране на достъпа на огромната част от многофамилните сгради (над 95 процента) до механизми за финансиране.

За преодоляване на тези недостатъци, експертите се обединяват около 12 принципа, които трябва да бъдат защитени при разработването на съответните програми. Принципите са насочени към засиленото привличане на финансиране от страна на собствениците, разработване на специализирани финансови инструменти за подпомагане на това участие, запазването на подкрепата за уязвимите домакинства и постепенното преминаване към професионално управление на сградните фондове. Според тях възприемането на подобни практики е напълно в унисон с политиките на ЕС, като авторите настояват те да се вземат под внимание в окончателния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост - дори това да означава минимално забавяне на предаването му, което ще бъде позволено и за други държави.

Редица икономисти, мениджъри и синдикати вече също изказаха своите опасения по повод на Плана за възстановяване и устойчивост. Проследните идеи на бизнеса и синдикатите са да не се правят сериозни промени в последната поправка на плана, за да може да не се пропусне възможността средствата да достигнат максимално бързо до българските домакинства и бизнес.

Цялата декларация на организациите можете да я прочетете тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща