Европейската комисия приветства зелената светлина, дадена от Европарламента за InvestEU

Икономика / Свят
Маринела Арабаджиева
630
article picture alt description

Европейската комисия приветства днешното гласуване в Европейския парламент относно InvestEU — програмата за насърчаване на инвестициите в Европа в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС. С това гласуване създаването на InvestEU се доближава с една крачка, съобщиха от Европейската комисия (ЕК).

 

Благодарение на InvestEU средствата от ЕС за инвестиционни проекти ще се използват по-ефективно и достъпът до тях ще бъде по-лесен. Въз основа на успеха, постигнат от плана „Юнкер“, InvestEU ще обедини под една шапка и под едно име Европейския фонд за стратегически инвестиции и 13 други финансови инструмента на ЕС, които понастоящем подкрепят инвестициите в ЕС.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Благодарение на плана за

инвестиции Европа се възстанови и бе изпълнен най-важният приоритет на настоящата Комисия: създаване на работни места и растеж. Можем обаче да постигнем повече — именно това е целта на InvestEU. Като използва бюджета на ЕС по интелигентен начин, InvestEU ще помогне на Европа да остане привлекателно място за инвеститорите от цял свят. През следващото десетилетие програмата ще отключи поне 650 милиарда евро, които Европа ще може да инвестира в своето бъдеще, своята икономика и своя народ.

 

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа,

инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Задава се следващото поколение инвестиционна подкрепа в ЕС. Скоро предприятията и предприемачите ще получат по-лесен достъп до финансиране от ЕС, за да превърнат идеите си в конкретни проекти. Това ще помогне на ЕС да запази челните си позиции в областта на иновациите и действията по отношение на климата, като същевременно създава работни места и осигурява модел на растеж, който е устойчив от социална, екологична и икономическа гледна точка.

 

InvestEU ще запази новаторския подход на плана „Юнкер“ към инвестициите, като използва ограничени количества от публичните ресурси с гаранция от бюджета на ЕС, за да привлече значителни частни и публични средства. Гаранцията, която е в размер на 38 милиарда евро, ще бъде насочена към инвестициите в четири основни области: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия, както и социални инвестиции и умения. Това следва да генерира поне 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в Европа.

 

Подобно на плана „Юнкер“ фондът InvestEU ще бъде съпътстван от консултантския център

InvestEU, осигуряващ съобразена с нуждите подкрепа за организаторите на проекти, както и от портала InvestEU, предоставящ лесен достъп за потенциалните инвеститори до готови за изпълнение проекти. Също както в плана „Юнкер“, InvestEU ще бъде част от икономическата политика на Комисията, комбинираща инвестиции, структурни реформи и фискална отговорност, за да се гарантира, че Европа ще остане привлекателно място, в което предприятията могат да се установяват и просперират.

 

InvestEU е партньорство с групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Банката на ЕС — и в него ще могат да участват и други партньори по изпълнението.

 

Бюджетните аспекти на InvestEU все още са предмет на цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който Комисията предложи през май 2018 г.

Последните данни от Европейската инвестиционна банка — стратегическия партньор на

Комисията по отношение на плана „Юнкер“ — показват, че до април 2019 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е мобилизирал инвестиции в размер на почти 393 милиарда евро. Операциите, одобрени до момента в рамките на ЕФСИ, представляват финансиране с общ размер от 72,8 милиарда евро във всичките 28 държави членки. ЕИБ е одобрила 524 инфраструктурни проекта, подпомагани от ЕФСИ, на стойност 53,8 милиарда евро, а Европейският инвестиционен фонд е одобрил 554 споразумения за финансиране на малки и средни предприятия на стойност 19 милиарда евро, които следва да донесат ползи на 945 000 предприятия.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща