Светът губи вяра в петролния стандарт

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
562
article picture alt description

Ликвидността на Brent намалява поради спада на производството на петрол в Северно море. Ниската ликвидност на базовия сорт предизвиква безпокойство сред участниците на пазара. Опитите на водещите ценообразуващи агенции за създаване на нов референтен сорт за западното полукълбо бяха неуспешни. Русия се нуждае от свой собствен ценови еталон за търговията с Urals.

Проблемът ликвидност

От 2015 до 2020 години общото производство на сортовете Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll (BFOET), които формират стандарта Dated Brent е спаднало с 25 % - до 870 барела на ден. През тази година спадът продължава. По предварителни данни, през първото тримесечие на 2021 година, добивът BFOET е бил около 845 барела на ден – с 14 % по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Стандарт е сортът, в зависимост от който се формират цените на другите сортове нефт. Dated Brent, известен още като  North Sea Dated , се смята за основен референтен сорт ((benchmark) за западното полукълбо. Цената на руския нефт Urals, доставян на запад също се определя в зависимост от котировката на Dated Brent.

През 2020 година Forties, сортът с най-голям дял в Dated Brent е спаднал под 355 хил. барела на ден. Експертите очакват ускоряване на темповете на спад на добива на Forties в близко бъдеще. Британската компания INEOS, оператор на тръбопровода Forties Pipeline System (FPS)  прогнозира спад на добива на този сорт през първото полугодие на 2021 година до 250 хил. барела на ден – с 35 % по-малко от същия период на 2020 година. Спадът на производството е свързано с изтощаването на находището Forties и ремонтните дейности на FPS, които ще се извършват от 27 май до 16 юни.

През втората половина на годината спадът ще продължи, заради намаляване на инвестициите в разработката на находищата в Северно море по време на пандемията от коронавируса. Началото на реализацията на втория етап от разработката на находището Buzzard бе отложено от 2020 г. за 2021 г.Това находище е свързано с тръбопроводите на Forties. Постъпващият от Buzzard нефт се отчита в добива на Forties. След завършването на вторият етап производството от Buzzard ще се увеличи най-много с 37 хил.барела на ден, което не може да компенсира спадът на производството от Forties.

Заради понижаването на добива на северно морският нефт спада ликвидността – обемът на търговията и количеството на сделките за покупко-продажба  от референтния сорт. В тази връзка все повече участници на пазара изразяват съмнение по отношение на представителността и надеждността на котировките на Dated Brent и North Sea Dated, които предоставят агенциите Platts  и Argus. Участниците на пазар използват тези котировки в договорите за доставката на нефт от други сортове.

Напразните усилия на Platts и Argus

Platts и Argus се опитват да решат проблема с ликвидността чрез добавяне към BFOET на други сортове нефт.

През февруари Platts съобщи за намерението си от юли 2022 година да добави към BFOET американския WTI. В същото време котировките на Dated Brent ще вземат предвид разходите, свързани с доставката на американския сорт до Ротердам (CIF Rotterdam). В Европа при сключването на договорите се използват основно котировките на Platts, поради което такова решение на водещата ценова агенция предизвика недоволство сред участниците на пазара. Две седмици след обявяване на промяната на методологията за определяне на цената на Dated Brent, Platts се отказа от своите планове.

През 2019 година, когато добивът на BFOET беше 910 хил. барела на ден, агенция Argus също предприе опити за създаване на ликвиден референтен сорт. Към BFOET те също добавиха американския WTI и още пет леки с ниско съдържание на сяра сортове нефт: алжирският Saharan Blend, азербайджанският BTC Blend, нигерийските Bonny Light, Escravos и Qua Iboe. Но търговци, доставчици и потребители на петрол се отказаха да използват котировките на новия сорт. Участниците на пазара могат да се разберат: значителното увеличаване на броя на сортовете нефт, добивани в далечни от Европа региони отваря широки възможности за манипулации та цените на пазара на енергоносители. Затова Argus претърпя фиаско.

Platts и Argus се стремят да добавят американския WTI в европейския стандарт, което пък ще позволи на САЩ да влияе върху европейския пазар на петрол. До пандемията от коронавируса, доставките на WTI за Европа са били около 900 хил. барела на ден – съществен обем в сравнение със спадащия добив BFOET. През миналата година обаче производството на петрол в САЩ се срина, а и не е сигурно, че ще се възтанови до нивото, което е било преди пандемията от коронавируса.

Редица експерти смятат, че за решаването на проблемите с ликвидността на Dated Brent трябва да се използва нефтът, добиван от северно морското находище Johan Sverdrup. Потенциалът на това находище дава възможност да се компенсира спадът на производството на BFOET. Според данните на Норвежкия петролен директорат, през 2020 г. добивът от Johan Sverdrup е достигнал 420 хил. барела на ден. Очаква се, че към средата на тази година в резултат на първия етап от разработката на находището, производството ще се увеличи до 535 хил. барела на ден, а към края на 2022 г., след завършването на втория етап, може да достигне 720 хил. барела на ден.

Въпреки това в сравнение с BFOET качеството на сорта Johan Sverdrup е ниско – нефтът е по-тежък с по-високо съдържание на сяра. Според мнението на експертите от Argus с Platts, които искат да наложат на европейския пазар американския WTI, понижаването на качеството на стандарта е недопустимо и това не позволява да се добави Johan Sverdrup към сортовете, образуващи Dated Brent или North Sea Dated.

В същото време съвременните технологии дават възможност за преработката на петрол, качеството, на който е значително по-нисък от Johan Sverdrup. Освен това, търсенето на тежък петрол от страна на съвременните рафинерии се увеличава значително през последните години, заради спада на предложенията от страна на Венецуела и Иран. Двете страни са под санкциите на САЩ, които ограничават възможностите им за доставка на петрол за чужбина. В тази връзка причината да не се използва Johan Sverdrup за повишаване ан ликвидността на Dated Brent изглежда измислена.

За Urals е необходим руски стандарт

Преди пет години Platts разглеждаше възможността да добави Urals – основният руски експортен петрол – към BFOET за повишаване на ликвидността на референтния  сорт. Русия е най-големия доставчик на нефт на европейския пазар. Urals се доставя в Европа от десетилетие през балтийските и черноморските пристанища, а също така по нефтопровода „Дружба“.

Независимо от ограничените доставки в рамките на ОПЕК+ и ръстът на доставките на руски петрол на изток, през 2020 г. товарите на Urals само от балтийските пристанища Приморск и Уст-Луга са надхвърлили 1,1 млн. барела на ден.

Намаляването на ликвидността на Dated Brent води след себе си сериозни рискове за Urals и други сортове, цената, на които се определя в зависимост от котировките на Dated Brent. Ниската ликвидност води до манипулация на петролните котировки и дестабилизиране на ситуацията на пазара на енергоносители в Европа – от стойността на нефта зависят цените на нефтопродуктите и природният газ.

В края на 2016 година Санкт Петербургската международна стокова борса предприе опити за създаване на руски петролен стандарт, за да приключи със зависимостта от нисколиквидният Dated Brent. На борсата стартира търговия с фючърсни договори за Urals, който трябваше да стане стандарт за руския петрол, доставян на Запад. Търговията на руския Urals бе в щатски долари. „Транснефт“ гарантираха на участниците на пазара пренос до Приморск на купения на борсата петрол, ако количеството на придобитите в резултат на търговията фючърсни договори е достатъчно за формирането на танкерна партида в обем от 700 хил. барела. Ликвидността на фючърса на Urals се оказа крайно ниска. Досега не е натоварена нито една танкерна партида нефт, купен в резултат на борсовата търговия с фючърси за доставка на Urals.

Намаляването на ликвидността на Dated Brent, санкциите на Вашингтон срещу Москва, стремежът на САЩ да поставят под контрол търговията на енергоносители в Европа водят до връщане на въпроса за необходимостта от създаване на руски ценови стандарт, който да позволи осъществяването на търговия с Urals. Освен това поради де доларизацията на световната търговия, цената на руския петрол не трябва да се определя в щатски долари. Доларът може да бъде заменен с валутите на онези държави, с които Русия има голям търговски оборот – предимно еврото или юана. Не може да се изключи използването на националната валута, руската рубла, включително цифровата. Отказът от долара ще позволи търговия, независима от позицията на Вашингтон, който все по-често използва екстериториалните санкции като инструмент за потискане на конкурентите и налагане на своите икономически и политически интереси.

Андрей Карабянц, по агенция Прайм

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща