Язовир Асеновец e в готовност да поеме очакваните количества от валежи

Икономика / България
3E news
559
article picture alt description

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров провери готовността на язовир Асеновец да поеме висока вълна заради очакваните обилни валежи и снеготопенето. Наличният обем на язовир Асеновец, който захранва град Сливен с питейна вода, към момента е 27,300 млн. м3, което е близо 97% от общия му обем. При по-интензивни валежи се очаква обемът да се запълни и да започне контролирано преливане. За сравнение през април 2020 година наличният общ обем е бил малко над 9 млн. м3. Министър Димитров и инж. Севдалин Рашев, управител на ВиК-Сливен, направиха оглед на язовирната стена, преливника и водовземната кула, като всички съоръжения са в изправност. Във връзка с високия обем в язовира и по-искане на инж. Рашев са отпуснати допълнителни количества, за да бъде захранен сливенският квартал Речица от язовира и да не се използват подземните водоизточници.

Министърът инспектира и проводимостта на речното корито на река Асеновска, която минава през града, като очакваният приток не следва да създаде проблеми до вливането ѝ в река Тунджа.

В същото време планински водачи и спасители заедно с хидролози от МОСВ проверяват количеството и състоянието на снежната покривка по билото на Стара планина, като целта е да бъдат предвидени количествата вода от снеготопенето и да бъдат избегнати наводнения. Изпратени са екипи, които проверяват деривациите, захранващи най-големия в страната язовир Искър, като всички ВЕЦ-ове по поречието на река Искър преди София са в готовност за сработване на подадени от МОСВ количества съобразно притока от Рила и проводимостта на реката през София.

ВЕЦ-овете Копринка, Стара Загора, Жребчево също са в постоянна готовност за увеличаване на енергопреработените водни обеми. По поречието на река Арда са намалени обемите в язовирите Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград, като всички турбини на ВЕЦ-овете работят в синхрон. Тъй като не може да се предвиди точният размер на очакваните валежи през следващите дни, съоръженията по цялото поречие са приведени в готовност за провеждане на висока вълна.

Министър Димитров провери и язовир Цонево (Георги Трайков), в който се влива водата от преливащия язовир Камчия. Към момента той е пълен близо на 60%, което означава, че в него има водни количества за индустрията и за напояване за повече от 4 години.

Предстои проверка на яз. Тича, в който ако се използва водата само за питейно-битови нужди, ресурсът ще стигне за 4 години. Но тъй като язовирът се използва и за напояване на земеделски площи, водата в него ще стигне поне за 3 години и половина.

В язовир Ястребино има 32 млн. м3, от които са предвидени до 10 млн. м3 годишно за земеделски нужди, а оставащите количества за водоснабдяване на град Антоново са достатъчни за поне 20 години напред.

Заради очакваните валежи и започналото снеготопене през последните 10 дни обемите в язовирите се поддържат на нива, които първоначално да поемат очаквания приток, без да се създава опасност от неконтролирано преливане и водният ресурс да бъде запазен максимално с контролирано изпускане.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща