Сименс Мобилити: Спирането на процедурата за закупуване на нови влакове е за сметка на българските граждани и в ущърб на БДЖ

Икономика / България
3E news
1151
article picture alt description

Забавянето в процеса на обновяване чрез закупуване на нов подвижен състав е за сметка на българските граждани, както и в ущърб на БДЖ, които от една страна полагат усилия да възродят имиджа си като национален превозвач, предлагащ комфорт, безопасност и бързина, а от друга страна биват поставяни в ситуации, в които са принудени да взимат решения, противоречащи на собствения им стремеж за развитие. Това е посочено в становище на “Сименс Мобилити” във връзка с прекратената процедура за доставка и гаранционна поддръжка на мотрисите за нуждите на БДЖ. Публикуваме цялата становище на компанията.

Във връзка с решението на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от 05.04.2021 г. за прекратяване на процедура по ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” EООД” поради неявяване на двама от кандидатите и наличието на само една подходяща оферта, а именно тази на “Сименс Мобилити” ЕООД, бихме искали да представим официалната си позиция, като заявим категоричното си несъгласие с начина на провеждане на процедурата, мотивите за прекратяване и поведението на другите участници.

“Сименс Мобилити” ЕООД взе участие във всички етапи от процедурата добросъвестно и в интерес на успешното й провеждане и завършване, предоставяйки цялата необходима документация и стремейки се да удовлетвори в максимална степен интереса на Възложителя. По време на преговорите направихме всичко възможно, за да отговорим на поставените въпроси и да предложим адекватни и съвременни решения в отговор на всички изисквания на Възложителя относно пътническия комфорт, функционалността, удобството и сигурността. Наред с това, въпреки затрудненията заради пандемията и отмяната на специализираните изложения, осигурихме възможност на представители на Възложителя да разгледат наживо предложения от нас влак, като същият модел беше използван за тестове в България.

В тази връзка сериозно недоумение буди фактът, че въпреки подадените първоначални оферти за участие в търга от нашите конкуренти в процедурата в лицето на компаниите „Алстом“ и „Щадлер“, последните две не се явиха, не изпратиха свои представители и практически не взеха участие в етапа на провеждане на преговорите. В същото време двете компании не са уведомили официално Възложителя за промени в тяхната позиция, нито са оттеглили своите оферти, както изискват добрите бизнес практики. В резултат от негласния отказ от тяхна страна, “Сименс Мобилити” ЕООД остана единствен участник, допуснат до оценяване и класиране, и бе предложен за изпълнител на поръчката за доставка на електрически мотриси от компетентната тръжна комисия.

За “Сименс” (в частност “Сименс Мобилити”) като компания, която е активна на глобалния пазар вече над 170 години, е изключително важно да работи в условия на прозрачност, почтеност и лоялна конкуренция. Именно това са и основните принципи, залегнали в Закона за обществените поръчки, които гарантират целесъобразното разходване на бюджетни средства от държавни компании. Затова за нас остават необясними мотивите на двете горепосочени компании да се откажат от участие в процедурата без предварително уведомление, възпрепятствайки процеса на преговори, което от своя страна доведе и до решението на ръководството на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД да прекрати процедурата поради липса на конкуренция.

Ние сме убедени, че подобни действия не са съвместими с добрите бизнес практики както в България, така и по света. Смятаме, че неетичното поведение на двете компании „Алстом“ и „Щадлер“ по време на провеждането на тръжната процедура е мотивирано от намерението им „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД като Възложител да бъде изправена пред необходимостта от прекратяване на процедурата и евентуално обявяване на нова такава, при различни условия.

Във връзка с горното “Сименс Мобилити” ЕООД заявява, че ще продължи да отстоява принципите на етичния бизнес и в бъдеще, с всички предвидени от закона средства, водени от убеждението, че подобни неетични практики вредят сериозно на имиджа на страната ни като добро място за развиване на бизнес.

Накрая е редно да отбележим и факта, че последното съществено обновяване на подвижния състав на БДЖ чрез закупуване на нови мотриси датира от периода 2005 – 2010 г. За съжаление, оттогава не е проведена нито една успешна тръжна процедура за закупуване на нови мотриси, след като през 2018 г. беше открита и впоследствие прекратена друга процедура за доставка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД”. Подобно забавяне в процеса на обновяване чрез закупуване на нов подвижен състав е за сметка на българските граждани, както и в ущърб на БДЖ, които от една страна полагат усилия да възродят имиджа си като национален превозвач, предлагащ комфорт, безопасност и бързина, а от друга страна биват поставяни в ситуации, в които са принудени да взимат решения, противоречащи на собствения им стремеж за развитие.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща