БНБ: Преките чуждестранни инвестиции намалели с близо 440 млн. евро от началото на годината

Икономика / България
Галина Александрова
691
article picture alt description

Спад на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината с близо 440 млн. евро, показват данни на БНБ за платежния баланс. В същото време през февруари 2019 година положителното салдото по текущата сметка на България надвиши 400 млн. евро.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през февруари е положителен и в размер на 537,2 млн. евро спрямо излишък за 178,7 млн. евро точно преди година (през февруари 2018-а). За първите два месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 705,2 млн. евро при позитивен баланс за едва 55,6 млн. евро през януари - февруари 2018-а година.

Салдото само по текущата сметка през февруари е също положително и възлиза на цели 416,2 млн. евро при излишък за 196,4 млн. евро точно година по-рано. За януари и февруари 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нарасна до 705,2 млн. евро спрямо излишък за едва 57 млн. евро година по-рано, предава БНР.

Търговското салдо на нашата страна през февруари 2019-а година остава отрицателно и възлиза на 111,1 млн. евро спрямо дефицит за 241,5 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки се повишава през февруари с цели 466,8 млн. евро (ръст с 24,4% на годишна база) до 2,3779 млрд. евро, докато вносът нараства с 336,4 млн. евро (с 15,6%), достигайки 2,489 млрд. евро.

В рамките на първите два месеца на годината търговското салдо е на дефицит от 192,2 млн. евро (0,3% от БВП) при дефицит от 447 млн. евро (0,8% от БВП) през същия период на 2018-а година. В същото време износът на стоки се увеличи през януари и февруари с 555,9 млн. евро (с 13,7%) до 4,6229 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период нараства с 301,1 млн. евро (с 6,7%) до 4,8151 млрд. евро.

Според данни на БНБ финансовата сметка през февруари 2019-а е положителна и в размер на 654,9 млн. евро при излишък за 418 млн. евро година по-рано, като от началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 637,5 млн. евро при положителна стойност от 296,9 млн. евро през януари - февруари 2018-а година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават слабо през февруари с 21,9 млн. евро при растеж със 7,8 млн. евро година по-рано, но през първите два месеца на годината те намаляват с 437,6 млн. евро след увеличение с 236,6 млн. евро през януари - февруари 2018-а година.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите два месеца на настоящата година идват от Ирландия (70,0 млн. евро), следвана от Холандия (43,3 млн. евро) и Люксембург (33,4 млн. евро).

През февруари 2019-а година резервите на БНБ се повишават с 350,4 млн. евро при тяхно намаление със 75,6 млн. евро година по-рано, като за първите два месеца на годината те намаляват с 364,8 мн. евро след спад с 1,4342 млрд. евро през януари - февруари 2018-а година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща