Управителният съвет на ЕНЕРГО-ПРО Варна провежда срещи с кметовете на областните градове

Енергетика / България
3E news
428
article picture alt description

Като част от активната си програма за ефективно сътрудничество с местната власт, през тази седмица управителният съвет на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с кметовете на Габрово, Горна Оряховица, Русе, Силистра и Добрич.  По време на срещите бяха дискутирани актуалните теми от развитието на електроенергийния сектор – задължителната  либерализация на пазара на електроенергия за малките бизнес клиенти, очакваната промяна в крайните цени на регулиран пазар от 1 юли 2021 г., както и инвестиционните дейности за развитие на електроразпределителната мрежа по региони.

Представителите на местната власт бяха запознати с процеса във връзка с наближаването на края на преходния период за задължителната либерализация за всички стопански клиенти, който е до 30 юни 2021 г.  Небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, които до 10 юни 2021 г. не сключат договор за доставка на електроенергия на либерализирания пазар, ще преминат от 1 юли 2021 г. на Доставчик от последна инстанция и ще заплащат електроенергията на цени значително по-високи от пазарните. Процесът по преминаването им на свободен пазар е динамичен, като клиентите правят избор измежду близо 50 доставчици на електроенергия, включително и търговското дружество на ЕНЕРГО-ПРО на свободен пазар. Останалите на типов договор стопански клиенти са представители на малкия бизнес, с потребление сходно на битовите клиенти. До момента те не показват активен интерес за избор на доставчик.

В дискусиите между ЕНЕРГО-ПРО и местната власт беше засегната темата за очакваните нови цени на електроенергията на регулиран пазар от 1 юли 2021 г. Според направените предложения от електроразпределителното и електроснабдителното дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО, общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар се очаква да бъде 1,7%. Увеличението е изчислено при сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар, без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР за предстоящия ценови период. Ценовите заявления на двете дружества ще бъдат внесени в КЕВР в срок до 31 март 2021 г.

Ръководството на ЕНЕРГО-ПРО представи пред кметовете изпълнението на инвестиционната и ремонтната програми на мрежовото дружество Електроразпределение Север за 2020 г. и инвестиционните намерения за текущата 2021 г. Прогнозата за предстоящите инвестиции е в размер на 40 млн. лв. годишно в следващия тригодишен регулаторен период. По време на срещите бяха обсъден инвестициите по региони и споделени основните приоритети в електроразпределителната дейност – подобряване на работата на електроразпределителната мрежа и качеството на доставяната електрическа енергия, както и повишаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия на клиентите на дружеството.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща