Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ: Европейският Зелен пакт е възможност за модернизация на българските топлофикации и целия сектор

С правилната формула ще се минимизират социалните и икономически рискове от зелената трансформация

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
621
article picture alt description

„Вярвам, че с постигането на обществен консенсус ще се направят най-добрите стъпки към зелената трансформация на енергетиката и икономиката. С обстоен анализ страната ни ще постигне климатичните амбиции на Европейския съюз. Необходимо е съдействието на всички страни - националната и местна управа, синдикатите, НПО-тата и предприятията. Изисква се сериозна работа по плановете за преход на въглищните региони". Това каза инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ). По думите му всяка една политика може да бъде успешна, ако има обществена подкрепа.

"Считам, че Европейският Зелен пакт е възможност за Европа, в това число и за българското общество и икономика. Важно е да постигнем справедлив преход, за да избегнем социалните, икономически, дори и политически рискове. Когато се работи бавно и систематизирано, ще успеем да минимизираме рисковете.", обяснява инж. Кремен Георгиев. Той бе категоричен, че енергетиката е икономически сектор от ключово значение за икономиката и важен елемент от националната сигурност. "За това трябва да се търси най-правилната формула, за да запазим енергийната независимост на България", заявява председателят на АТДБ.

Инж. Кремен Георгиев очерта някои от предизвикателствата, които води зелената трансформация за българската енергетика. "Енергийният преход на България ще засегне най-много въглищните централи. Решенията, които се предприемат за тях, трябва да са в посока да намалим зависимостта от въглищата, като ги изведем плавно от енергийния микс. Те трябва да се заменят с друг вид по-екологично гориво. Природният газ е едно от възможните решения поне на този етап, а на по-късен - водородът. С преминаването на производството на електрическа и топлина енергия от природен газ, ще успеем да отговорим на изискванията на европейските институции. Трябва да се обърне внимание и на работниците. Всички, заети в сектора, трябва да запазят работните си места и да им се осигурят възможности да се преквалифицират.", казва още инж. Георгиев, допълвайки, че при декарбонизацията на индустрията в България не бива да съществува и минимална опасност за загуба на конкурентоспособността и растежа на икономиката.

Председателят на АТДБ даде за пример някои от българските топлофикации, които до сега са работили на въглища и в последната година инвестират в преминаването на природен газ. Това са централите в Перник и Русе. „Реализирането на Европейската Зелена сделка ще доведе до голямо икономическо преструктуриране и за това трябва помощ както на европейско, така и на национално ниво.“, каза инж. Георгиев. Той напомни, че Фондът за справедлив преход е създаден от Еврокомисията точно с тази цел – подкрепа за плавната трансформация на въглищните региони и преквалификация на работната сила. „Фондът има три стълба: първият включва грантовете, които ще отиват директно за районите, най-силно засегнати от социално-икономическите трансформации. Вторият стълб е програмата InvestEU, която ще осигурява финансиране за частни проекти в областта на зелените технологии и третият стълб ще предоставя средства на публичния сектор – региони, области и общини, които ще могат да кандидатстват за финансиране пред Европейската инвестиционна банка.“, обясни още инж. Кремен Георгиев.

"Обнадежден съм, защото държавата работи активно върху плановете за въглищните региони, където са заети над 120 хил. души, върху които Зелената сделка ще окаже влияние“ казва инж. Георгиев. По думите му природният газ се явява преходно гориво за България и редица други страни, зависими от въглищата. Инж. Георгиев даде за пример Полша и Гърция. "Европейският Зелен пакт ще тласне страната ни към модернизация. Резултатите ще бъдат видими след години. През това време се изисква много работа, за да запазим енергийната сигурност на България", посочва инж.Кремен Георгиев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща