Близо 6,7 млрд. лв. инвестиции в страната предвижда проектът на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

МРРБ организира обществено обсъждане и консултации на проектопрограмата, преди финалното ѝ представяне пред ЕК

Икономика / България
3E news
449
article picture alt description

Инвестиции за близо 6,7 млрд. лв. по три основни приоритета предвижда проектът на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г., разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Заложено е в директния ѝ обхват да бъдат включени 10-те най-големи града и още 40 по-малки градски общински центъра в страната. Програмата ще финансира и мерки в областите, които ще бъдат засегнати от прехода към неутрална икономика. На този етап това са Перник, Кюстендил и Стара Загора. 

Преди официалното изпращане на проекта на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.  за одобрение от страна на ЕК, МРРБ организира обществено обсъждане и обществени консултации, които ще се проведат онлайн на 9 април 2021 г., от 11:00 часа, през приложението WebEx.

Проектобюджетът на приоритета за интегрирано градско развитие (Приоритет 1) е на стойност 1,131 млрд. лв. Той ще е за десетте основни центрове на растеж: общините Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Допустими ще са инвестиции в инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм и културно наследство, жилищното настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални връзки. Ще се финансират и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите, който е с бюджет от 2,461 млрд. лв. Достъп до него ще имат  40 градски общини: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански. Те ще могат да изпълняват аналогични  инфраструктурни проекти, както и такива за качествена и безопасна среда, зелени инвестиции, мерки за насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“. Той ще се изпълнява по линия на Фонда за справедлив преход при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от ПРР 2021 2027.  Проектобюджетът на приоритета е 3,1 млрд. лв. Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Мерките, които ще бъдат финансирани, ще се определят на база идентифицираните в съответните териториални планове за справедлив преход нужди и необходими инвестиции за конкретната територия.

С изпълнението на  Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 се цели постигане на балансирано териториално развитие, справяне с проблемите, свързани с демографските дисбаланси в страната, икономически растеж и създаване на привлекателна среда за живот. ПРР 2021-2027 ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. Допустими бенефициенти в рамките на ПРР 2021-2027 са партньорства на държавни органи, областни администрации и местни власти, представители на гражданското общество и неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации, бизнеса, научната и академична общност, сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни и др.

Проектът на ПРР 2021-2027 е публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/, на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.bg и на програмата www.bgregio.eu. Коментари и становища по публикувания проект на програмата могат да бъдат изпращани в срок до 19 април 2021 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg.

Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане следва да изпратят следната информация: три имена, електронна поща и институция/организация, която представляват (в случай, че представляват такава) в срок до 2 април на следните електронни пощи: Nedyalka.ilkova@mrrb.government.bg и Yoanna.Kazakova@mrrb.government.bg.

След изтичане на посочения краен срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в онлайн срещата на посочените от тях електронни пощи. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща