Електричеството ще победи водорода във войната за икономичния и екологичен вариант за отопление на домакинствата

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1033
article picture alt description

Постигането на намаляване на емисиите чрез електрифициране на отоплението в европейските домове ще бъде далеч по-евтино и рентабилно от използването само на водородни технологии. Това сочи ново проучване на Международния съвет за чист транспорт (ICCT), съобщава Renew Economy.

При тяхното моделиране термопомпите на въздух сa най-рентабилната технология за отопление на жилищата през 2050 г. и са с поне 50% по-ниска цена от водорода. Анализът идва в контекста на нов тласък на Европейската комисия за повишаване на целта за намаляване на парниковите газове до 2030 г. на поне 50% спрямо нивата от 1990 г. Отоплението е основният източник на енергийно търсене в европейските домакинства и определянето на най-добрия път за декарбонизиране на този сектор е толкова важно, колкото енергийния и транспортния сектор през това десетилетие в Европа.

„При задълбочен анализ се забелязва, че дори ако разходите за природен газ са били с 50% по-ниски или цените на ВЕИ енергията ще са  с 50% по-високи през 2050 г. в сравнение с нашите основни предположения, термопомпите все пак ще бъдат по-рентабилни от водородните котли или горивните клетки“ , пишат ICCT в своя доклад.

Те също така установяват, че използването на процес, известен като „производство на синтетичен метан (syngas)“ (SMR), комбиниран с улавяне и съхранение на въглерод (CCS) за производство на водород с използване на изкопаем газ, не напълно декарбонизира отоплението поради изтичането на газ и присъщата неефективност на CCS технологиите.

„Дори в сценарий, при който енергията с нулеви и ниски въглеродни емисии се използва за подхранване на процеса на производство на синтетичен метан, все пак се освобождава 7% -31% от емисиите на парникови газове от природния газ. За разлика от това, използването на вятърна и слънчева енергия за термопомпи и електролиза на водород би било напълно безвъглероден начин за отопление”.

Графиката по-горе показва интензивността на парниковите газове за всяка опция в триъгълници. От двете най-евтини и две са и сред няколкото алтернативи с нулеви емисии. Съхранението на водород в горивни клетки от изкопаеми горива, съчетано с улавяне на въглерод, са сред най-скъпите варианти и най-високите емисии.

В САЩ газовата индустрия инвестира в рекламни кампании масивни средсрва, за да се опита да се бори с електрификацията на домовете и отоплението им по този начин.

Неотдавнашен анализ установи, че подобренията в енергийната ефективност са повече от достатъчни, за да се избегне недостиг на бъдещи доставки на изкопаеми газове и че те могат да служат като много по-добра алтернатива по отношение на стимула за възстановяване след COVID19 от индустрията на изкопаемите горива.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща