232 148 бъдещи пенсионери са сменили фонда си за втора пенсия през 2020 година

Общият размер на прехвърлените средства през миналата година от един в друг съответен пенсионен фонд е 813 279 425 лв., сочат обявените от КФН обобщени данни

Икономика / България
3E news
450
article picture alt description

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2020 г. са общо 232 148, сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН), които са на базата на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в регулатора.

Общият размер на прехвърлените средства през миналата година от един в друг съответен пенсионен фонд е 813 279 425 лв., в т. ч. 739 233 861 лв. в универсалните фондове, 70 537 296 лв. в професионалните и 3 508 268 лв. в доброволните фондове.

Относителният дял на лицата, променили участието си през годината, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 5,62 на сто, в професионалните – 5,08 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,20 на сто.

В същото време относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 5,29 на сто, на професионалните – 5,67 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,29 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 година

В трите вида частни пенсионни фонда са подадени общо 71 894 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. От тях общо 61 809 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2020 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 69 169, се наблюдава намаление със 7 360 лица или 10,64 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 57 445 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 4 173 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 191 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,49 на сто, в професионалните – 1,33 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,03 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото тримесечие на годината, е 219 843 802 лв., в т. ч. 200 887 816 лв. в универсалните фондове, 18 353 607 лв. в професионалните и 602 379 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. е намалял с 24 191 570 лв. или с 9,91 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,40 на сто, на професионалните – 1,46 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,05 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2020 г., е 3 556,83 лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща