Загубите на БФБ преобладават през февруари 2021 година

Най-голямо месечно понижение отчита равно претегленият BGTR 30 (-1.09%), следван от SOFIX (-0.76%), широкия BGBX 40 (-0.41%) и имотния BGREIT (-0.09%)

Икономика / България
Георги Вулов
1131
article picture alt description

Отминаващият втори месец на 2021 година се оказа четвъртият пореден февруари, в който измерителят на „сините чипове“ на Българската фондова борса (БФБ) е на загуба за последните 11 години. През февруари 2020 г. (-4.45%), февруари 2019 г. (-0.12%) и февруари 2018 г. (-3.69%). За последно SOFIX отчита ръст през втория месец на годината през февруари 2017 г. (+1.45%). Като цяло февруари месец за последните 11 години (от 2011 г.) е бил лош месец за основния индекс на БФБ, тъй като само три години е бил на печалба и 8 пъти на загуба.

Да припомним, че през януари 2021 година SOFIX отчете 8-годишен рекорд с ръст от 11.59%.

Вижте още: Януари 2021 г. най-добър за БФБ за последните 8 години

С най-голям месечен спад през февруари 2021 г. завърши равно претегленият BGTR 30 (-1.09%), следван от измерителя на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (-0.76%), широкия BGBX 40 (-0.41%) и имотния BG REIT (-0.09%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 април), заради коронавирусната пандемия, до 28 февруари 2021 г. SOFIX e на печалба с 8.30%, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

През февруари 2021 година един от най-важните показатели -  

Оборотът на БФБ е 26 795 975 лева

и е с 5 809 707 лева по-голям в сравнение с оборота през втория месец на миналата година (20 986 268 лева) при реализирани 5 055 сделки с 5 695 939 лота, спрямо 4 855 сделки с 13 412 606 лота през февруари 2020 година. Отчетеният през февруари оборот е добър, защото средният седмичен е бил над 5 млн. лева, възприеман като критична граница. Трябва да се отбележи, обаче, че на 25 февруари, за пръв път от поне 10 години насам, дневният оборот достигна 5 922 406 лева или 22.2% от месечния оборот е реализиран само за един ден. И в конкретния случай заслугата е на Синтетика АД, с акциите на дружеството са осъществени сделки за 2 903 760 лева.

Равносметката показва, че 4 публични дружества са реализирали сделки за над 1 млн. лева. На върха с 12 сделки за 4 711 282 лева е Синтетика АД (SYN). Следват: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) - 63 сделки за 3 069 732 лева; ИД Индустриален Фонд АД (INDF) - 10 сделки за 1 850 850 лева; Алтерко АД (A4L) - 394 сделки за 1 190 117 лева.

След като и четирите индекса на БФБ са на загуба,   

Губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 38% към 30% и 32 на сто без промяна. Губещите са повече и при другите показатели: при емисиите (40% към 27% и 33 на сто без промяна), при оборотите (36% към 12% и 52 на сто без промяна), но най-голяма е разликата при сделките (45% към 38% и 17 на сто без промяна).

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През втория месец на настоящата година БФБ отново се размина напълно с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, които бяха на печалба.

Както посочихме, и четирите индекса на БФБ завършиха с понижение през февруари 2021 година, докато общоевропейският индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите европейски компании по пазарна капитализация, се повиши с 2.31%. От националните измерители на „сините чипове“ с най-голям месечен ръст завърши испанският IBEX 35 (+6.03%), следван от италианския FTSE MIB (+5.92%), френския САС 40 (+5.63%), германския DAX (+2.63%) и британския FTSE 100 (+1.19%).

Вижте още: Eвропейските пазари на акции затвориха на червена територия в петък

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк месечният тренд също беше възходящ. Средният месечен ръст за измерителя на 30-те най-големи щатски компании по пазарна капитализация Dow Jones е с 3.17%, а при широкия S&P 500, в който са включени 500-те най-големи компании, работещи на територията на САЩ, нарастването е с 2.61 на сто. При технологичния Nasdaq месечният ръст е най-нисък, с 0.93 на сто.

Динамика на българските индекси*

Месечният преглед за февруари 2021 г. показва, че и четирите индекса на БФБ са на загуба. С най-голям месечен спад завърши равно претегленият BGBX 30, следван от SOFIX, широкия BGBX 40 и имотния BGREIT:

- при SOFIX е отчетен месечен спад от 0.76%, като са реализирани сделки с 1 496 554 лота за 2 674 450 лева. В сравнение с февруари 2020 година разликата е съществена, тогава SOFIX отчете понижение с 4.45%, най-големия спад за последните 11 година. От 2011 до 2021 година българският измерител на сините чипове е бил за загуба седем пъти през февруари: 2020 г. (-4.45%), 2019 г. (-0.12%), 2018 г. (-3.69%), 2016 г. (-0.50%), 2015 г. (-2.71%), 2013 г. (-4.39%) и 2013 г. (-2.91%). На печалба SOFIX e бил само три пъти през февруари: 2017 г. (+1.45%), 2014 г. (+8.70%) и през 2011 г. (+13.00%).

- при BGBX 40 понижението е с 0.41%, при реализирани сделки с 2 268 114 лота за 11 044 770 лева, докато в сравнение със същия месец на 2020 година загубата е по-малка, тъй като през февруари 2020 година BGBX 60 беше на минус 3.35%, при реализирани повече сделки с 4 937 179 лота за 11 267 010 лева;

- при BGTR 30 спадът е най-голям, с 1.09%, при реализирани сделки с 1 813 278 лота за 7 309 032 лева, докато в сравнение с февруари 2020 година загубата е по-малко, тъй като преди година BGBT 30 спадна с 2.98% при реализирани сделки с 4 595 942 лота за 9 796 420 лева;

- при BG REIT понижението е най-слабо, с 0.09%, при реализирани сделки с 217 511 лота за 681 124 лева, докато през същия месец на миналата година са осъществени сделки с 672 937 лота за 1 974 650 лева, след като имотният индекс единствен се е повишил с 1.99%.

Кои са най-печелившите акции

- Българска Холдингова Компания АД (BHC) е начело в групата на компаниите с най-печелившите акции с ръст от 48.00%, при реализирани сделки с 109 097 лота за 80 732 лева, в сравнение със спад от 1.64% преди година през февруари, когато са реализирани сделки със 735 лота за 442 лева. Последната цена от 0.740 лв./брой на 4 февруари и 4 872 014 лева пазарна капитализация, докато година по-рано последната цена е била 0.600 лв./брой на 27 февруари 2020 година;

- 235 Холдингс АД (235H) с повишение от 17.89%, при реализирани сделки с 3 000 лота за 87 000 лева, в сравнение с минимално повишение от 0.08% след реализирани сделки с 91 лота за 2 057 лева. Последната цена на 16 февруари е била 29.000 лв./брой и пазарна капитализация от 148 161 000 лева, докато година по-рано последната цена на 24 февруари е била 22.600 лв./брой;

- Хидравлични елементи и системи АД (HES) нарастването е с 8.33%, при реализирани сделки с 30 076 лота за 93 801 лева, в сравнение със спад от 5.83% преди година през същия месец, при реализирани сделки с 35 081 лота за 142 169 лева. Последната цена на 24 февруари 2021 година е била 4.940 лв./брой и пазарна капитализация от 89 877 135 лева, докато година по-рано последната цена за февруари 2020 г. е била 3.880 лв./брой;

- Спиди АД (SPDY) с ръст от 7.14%, при реализирани сделки с 2 200 лота за 155 362 лева, в сравнение с по-слабо повишение от 2.73% преди година по същото време след реализирани сделки с 2 864 лота за 156 508 лева. Последната цена на 26 февруари тази година е 75.000 лв./брой и пазарна капитализация от 403 321 425 лева, докато година по-рано последната цена на 28 февруари 2020 година е била 56.500 лв./брой;

- Алтерко АД (A4L) е с повишение от 5.75%, при реализирани сделки с 131 599 лота за 1 190 117 лева, в сравнение със спад от 9.28% преди година при реализирани сделки със 17 337 лота за 64 579 лева. Последната цена на 26 февруари тази година е 9.200 лв./брой и пазарна капитализация от 165 599 991 лева, докато миналата година на 28 февруари е била 3.520 лв./брой.

Кои са най-губещите акции

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е начело на групата от най-губещи компании с понижение от 9.09%, при реализирани сделки с 49 980 лота за 309 266 лева, в сравнение със спад от 6.03% преди година след реализирани 38 476 лева при изтъргувани 6 805 лота. Последната цена на 26 февруари тази година е 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 205 656 300 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 г. е била 5.450 лв./брой;

- ЕМКА АД (EMKA) е със спад от 6.72%, при реализирани сделки с 9 345 лота за 22 402 лева, в сравнение с по-голям спад от 9.17% преди година след реализиран оборот от 6 141 лева с 2 798 лота. Последната цена на 26 февруари тази година е 2.220 лв./акция и пазарна капитализация от 48 173 392 лева, докато година по-рано на 24 февруари 2020 г. е била 2.180 лв./брой;

- Химимпорт АД (CHIM) е с понижение от 6.00%, при реализирани сделки с 236 054 лота за 229 451 лева, в сравнение с двойно по-голям спад от 13.00% преди година след реализирани сделки за 901 187 лева с 618 300 лота. Последната цена на 26 февруари е 0.940 лв./акция и пазарна капитализация от 225 267 491 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 г. е била 1.385 лв./брой.

- Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 3.85%, при реализирани сделки с 29 248 лота за 72 142 лева, в сравнение с по-голямо понижение от 5.92% преди година след реализирани 1 127 960 лева със сделки с 1 341 457 лота. Последната цена на 25 февруари тази година е 2.500 лв./акция и пазарна капитализация от 493 814 000 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 г. е била 1.430 лв./брой;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е на загуба с 3.30%, при реализирани сделки със 72 104 лота за 127 714 лева, в сравнение със значително по-големия спад преди година с 14.81% след реализиран оборот от 394 224 лева с 132 268 акции. Последната цена на 26 февруари тази година е 1.760 лв./акция и пазарна капитализация от 262 389 248 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 година е била 2.760 лв./брой;

Енергийните компании на БФБ

През отминалия февруари с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 407 акции за 106 684 лева, а цената на акциите се е понижила с 4.41%, в сравнение с изтъргувани 497 лота за 103 096 лева година по-рано през същия месец, след което цената на акциите се е понижила с 3.81%. Последната цена на 26 февруари тази година е 260.000 лв./брой и пазарна капитализация от 501 280 000 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 година е била 202.000 лв./брой;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки през февруари, а през януари са изтъргувани 6 акции за 160 000 лева, като цената им се е повишила с 31.58%, в сравнение със спад от 4.24% преди година през февруари след реализирани една сделка със 7 лота за 158 200 лева. Последната цена на 19 януари 2021 г. е била 30 000.00 лв./брой и пазарна капитализация от 150 000 000 лева, докато година по-рано последната цена на 6 февруари 2020 година е била 22 600.000 лв./брой;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 4 149 лота за 3 246 лева, а цената на акциите се е понижила с 3.01%, в сравнение с по-голям спад от 5.49%, при изтъргувани 21 118 акции за 19 250 лева. Последната цена на 26 февруари тази година е била 0.805 лв./брой и пазарна капитализация от 14 778 873 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 година е била 0.860 лв./брой;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 358 050 лота за 494 109 лева, а цената на акциите не се е променила, в сравнение с реализиран оборот от 270 лева с 200 акции година по-рано през същия месец, след което цената на акциите се е понижила с 0.26%. Последната цена на 25 февруари тази година е 1.380 лв./акция и пазарна капитализация от 18 403 501 лева, докато преди година на 28 февруари 2020 г. е била 1.350 лв./брой;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са реализирани сделки с 9 345 лота за 22 402 лева, а цената на акциите се е понижила с 6.72%, в сравнение с по-голям спад от 9.17% преди година след реализиран оборот от 6 141 лева с 2 798 лота. Последната цена на 26 февруари тази година е 2.220 лв./акция и пазарна капитализация от 48 173 392 лева, докато година по-рано на 24 февруари 2020 г. е била 2.180 лв./брой;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 16 400 лота за 11 246 лева, а цената на акциите е спаднала с 13.57%, в сравнение със значително по-малко понижение от 1.10% година по-рано през февруари при осъществени сделки с 11 330 акции за 10 382 лева. Последната цена на 26 февруари тази година  е 0.605 лв./акция и пазарна капитализация от 15 190 588 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 г. е била 0.900 лв./брой;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой. Година по-рано през февруари 2020 година са изтъргувани 5 облигации за 489 439 лева, след което цената им се е повишила с 0.10%;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) са реализирани сделки със 150 облигации за 150 000 лева, а цената им се е понижила с 1.31%, докато година по-рано през февруари 2020 година не са реализирани сделки.

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) са реализирани сделки с 552 облигации за 552 000 лева, а цената им не се е променила, при последна цена от 100.00 лева за една акция, а година по-рано през февруари 2020 година не са реализирани сделки;

- Топлофикация-Русе ЕАД (T0F1) са реализирани сделки с 305 облигации за 305 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, при последна цена от 100.00 лв. за облигация. През февруари 2020 година не са търгувани облигации на дружеството.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Оборотът на БФБ продължава да се свива при пореден ръст на индексите през третата седмица на февруари

SOFIX на 7-годишен връх и на печалба седма поредна седмица от 18 до 22 януари 2021 година

SOFIX на печалба шеста поредна седмица от 11 до 15 януари 2021 година

Януари 2021 г. най-добър за БФБ за последните 8 години

SOFIX на печалба пета поредна седмица в началото на 2021 година

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща