АБТТА: Целта на Гаранционния фонд в туризма е да защити потребителите при неплатежоспособност на туроператора

Икономика / България
3E news
617
article picture alt description

Във връзка с постъпващи запитвания от представители на българските печатни и електронни медии относно публични изявления на браншови туроператорски организации относно необходимостта от незабавно учредяване на Гаранционен фонд като инструмент за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ за възстановяването на дължими от туроператорите суми по предплатени и нереализирани поради КОДИД-пандемията туристически пътувания, Управителният съвет на АБТТА заявява:

Основната  цел на Гаранционния фонд е да защити потребителите на туристически услуги в случай на  неплатежоспособност на туроператора. Концепцията на гаранционната схема, възприета във всички Европейски държави  се основава на принципа, че щетите, настъпили в резултат на несъстоятелност на даден туроператор ще бъдат покрити от неговата банкова гаранция. Гаранционният инструмент защитава правата на потребителите, като гарантира  интересите и на другите туроператори в случай на умишлено предизвикана неплатежоспособност или фалити, настъпили в резултат на икономически нецелесъобразни управленски решения.

Гаранционният фонд е собственост на участващите в него икономически субекти, създаден е  и се поддържа посредством съответните  вноски на участниците.

Управителният съвет на АБТТА решително се разграничава от обявена по време на вчерашната  пресконференция на туроператорски сдружения  „Гаранционният фонд като спасителен пояс за туризма” позиция за спешно създаване на гаранционен фонд, „захранен“  от държавата, чиято цел е да бъдат възстановени средствата към необезвъзмездени  до този  момент потребители на нереализирани вследствие на ковид-пандемията туристически пътувания по следните причини:

Предлаганият подход ще генерира недопустима  неравнопоставеност между отделните икономически субекти по отношение на получаваните  държавни помощи, ще се окаже дискриминационен спрямо не малка част от българските туроператори, които нямат неразплатени задължения към свои клиенти и ще ощети цели сегменти от туроператорския и агентски сектор. 

Последствията на такъв подход ще имат сериозен негативен ефект върху стабилността на сектора, внушавайки неоснователни чувства на несигурност и страх у потребителите на туристически услуги, че – в случай, че Фондът не бъде учреден - те не биха получили никога обратно своите пари.

Без да подлага на съмнение необходимостта от предприемане на спешни, комплексни и координирани мерки и осигуряване от навременна, адекватна и достъпна държавна помощ за един от най-засегнатите икономически сектори, Управителният съвет на АБТТА застава на категорична позиция, че запазването на доверието на потребителите на туристически услуги  в коректността на българските туроператори   е  не по-малко критично за устойчивостта на пазара,  отколкото получаването на самите помощи, и дори от още по-съществено значение  от гледна точка успешния рестарт на туристическите пътувания  и икономическата дейност на членовете на членовете на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти.

Водена от тези разбирания, АБТТА  решително се разграничава от посланията на   вчерашната пресконференция на туроператорски сдружения БАТА и Сдружение ОБТ,  и с аналогични аргументи отказва  участие  в обявената за 2 март т.г. протестна акция на същата тема.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща