Газификация, електромобили и велоалеи ще изграждат във Велико Търново, за да дишат по-чист въздух

Амбициозна програма за 18,5 млн. лв. за намаляване на вредните емисии е разработила общината

Климат / България
3E news
708
article picture alt description

С газификация, електромобили и велоалеи ще подобряват качеството на въздуха във Велико Търново. Общината си е поставила за цел да подобри качеството на атмосферния въздух, като понижи броя на фините прахови частици до установените еконорми до 2025 година, съобщава в. “Борба”. За целта администрацията е изготвила амбициозна актуализация на програмата за намаляване на вредни емисии, в която са разписани ясни и точни мерки за решаване на проблема. Предвидени са проучвания сред населението относно нагласите към промяна във вида на отоплението, данъчни облекчения за домакинствата, които не замърсяват, създаване на повече зелени зони, велоалеи и т.н. Прогнозната стойност на разработката е 18 411 405 лв., като за реализацията й ще се търси финансиране по различни държавни и европейски механизми.

Анализът на местните екоексперти показва, че най-съществени замърсители на атмосферния въздух са автомобилният транспорт, промишлените и битови горивни източници, използващи като гориво дърва и въглища, праха от неорганизирани емисии в промишлеността, товаренето на насипни материали, горските пожари и други. За изминалия отчетен период 2015 – 2020 г. е установено, че преобладаващата част от наднормените концентрации на фини прахови частици са регистрирани през зимните месеци, по време на отоплителния сезон. Наблюдава се положителна тенденция с всяка изминала година вредните емисии да намаляват, както и засегнатото население. Докато през 2014 г. мръсен въздух са дишали 38 609 души, живущи в кварталите „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Чолаковци“, част от „Зона В“ и централната градска част, през 2018 г. проблемът е засечен основно в районите „Западен“, кв. „Колю Фичето“ и участъци от централната градска част, засягайки 31 220 души.
През изминалите 8 години през всяка има превишение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, но намалява от 2,7 пъти през 2011 г. до около 1,5 пъти през 2018 г.

За подобряване на качеството на атмосферния въздух ключова мярка е снижаването до минимум консумацията на дърва и въглища. Ще се предприеме насърчаване на домакинствата и бизнес предприятията за преминаване към газифициране. Към момента със синьо гориво се отопляват 3000 битови абонати, а очакванията са до 2025 г. техният брой да достигне 5100, което е увеличение със 70 процента.

Ще се направи необходимото за повишаване ръста и на клиентите на ТЕЦ. В началото на 2021 г. услугите на топлопреносното дружество ползват 2895 домакинства, а според разработката те трябва да станат двойно повече – 4478. Заложени са данъчни облекчения и други парични стимули за домакинствата, които изберат да заложат на алтернативно отопление и по този начин да подкрепят мисията на местната власт за справяне с проблема с мръсния въздух.

Предвидени са насърчавания за ползване на обществения транспорт вместо употребата на лични моторни превозни средства, подмяна на остарелия автомобилен парк с електромобили, а при провеждане на обществени поръчки, търгове за транспортни услуги и закупуване на возила ще се въведе задължително изискване към превозните средства да бъдат електрически или да покриват стандарт за вредни емисии ЕВРО 5.

Ще бъде изготвена проектна документация за създаване на нови велоалеи по маршрути, които водят до замяна на колата с колело.
Предстои благоустрояване на съществуващите зелени площи чрез допълнително затревяване и поставяне на бордюри, с които да се възпрепятства паркирането върху тях.
За да се предотврати внасянето на наноси върху улиците пък, ще се провежда системно почистване и миене на пътните платна.

За финансиране на мерките Община Велико Търново има възможност да кандидатства по програма „Околна среда 2021 – 2027“, „Програма за развитие на регионите 2021 – 2027“, програма Life на ЕС, трансгранични програми и др. Реализацията ще бъде подкрепена и от средства от местната хазна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща