Въвеждат зони за ниски емисии в градовете с по-малко коли и ограничаване на уреди за отопление

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Климат / България
Рая Лечева
535
article picture alt description

Ефективни зони за ниски емисии в градовете създават промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, който депутатите приеха на първо четене с 78 гласа „за“, двама „против“ и 25 „въздържал се“.

Общинските съвети могат да определят ред и мерки за прилагане на създаване на зони с ниски емисии, за навлизане и преминаване на моторни превозни средства в зоните за ниски емисии, както и ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за отопление.

Мерките няма да се прилагат за моторни превозни средства със специален режим на движение и за превоз на пътници.

Нарушителите с до 500 лева глоба и до 1000 лева имуществена санкция

На нарушителите ще се налага глоба от 50 до 500 лева и имуществена санкция от 200 до 1000 лева, предвижда законопроекта.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) подкрепя необходимостта от законопроекта, защото въвеждането на зони за ниски емисии кореспондира с изискванията на „ Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.“ и ще спомогне за нейното навременно реализиране.

Възможността тези обществени отношения на местно ниво да бъдат регулирани с наредби на общинските съвети ще дадат допълнителна правна сигурност на общините при въвеждането им, коментират в своето становище от НСОРБ.

Екоминистерството с резерви относно законопроекта

Според Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се избързва с промените в закона и припомнят, че те са особено важни за Столична община, която още в края на декември 2020 г. е поискала законодателни промени за въвеждане на зони за ниски емисии.

Резервите на екоминистерството са свързани с това, че мотивите на законопроекта са, че емисиите от сектор транспорт са основен източник на фини прахови частици. Но всъщност трябва да се вземе предвид изследването за приноса на различни източници за замърсяване с фини прахови частици на гр. София. Основният източник на фини прахови частици всъщност е битовото отопление и то не бива да се подценява.

Смисълът на тези зони е, че се приемат за постоянно или за дълъг период от време, затова е важно да бъде оценен техния ефект върху качеството на въздуха предварително. Имаме сериозни съмнения за приноса, който ще имат измененията, коментират в становището си експертите от МОСВ.

Оттам дават пример с едно от предложенията, което предвижда да има ограничение за движението на превозни средства за определени периоди от 1 октомври до 31 март, без не са мотивирани данни за приноса на транспорта. Такъв принос несъмнено има, но той съвпада с отоплителния сезон, през който основен източник на емисии на фини прахови частици е битовото отопление, а предложението е за прилагане на мерки в сектор транспорт, което е предпоставка за непостигане на измерим резултат, коментират от МОСВ.

Оттам несъмнено подчертават, че е изключително важна стъпка ефективно въвеждане на зони с ниски емисии. Но доколкото става дума за непопулярни мерки, които ще засегнат много хора е необходимо тяхното прилагане да бъде анализирано и обосновано за реално постигане на резултати. Транспортът на този етап се явява проблем за качеството на въздуха в малка част от общините в България. Считаме, че усилията на национално ниво трябва да бъдат насочени към източника, който е идентифициран като определящ, а именно битовото отопление, твърдят от МОСВ.

До 17 февруари се приемат нови предложения по законопроекта преди да бъде разгледан на второ четене в Комисия по околната среда и водите и в пленарна зала.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща