Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 95.56 лв. за MWh с ден за доставка 10 февруари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
611
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 95.56 лв. за MWh и количество от 74204.50 MWh с ден за доставка 10 февруари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 113.63 лв. за MWh, при количество от 41668.9 MWh.

Извънпиковата енергия (32535.6 MWh) е на цена от 77.50 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 84.94 лв. за MWh и количество от 2484.5 MWh като в 03 – 04 часа и тази стойност спада до 19.44 – 15.01 лв. за MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 - 20 часа – 137.1 – 137.07 лв. за MWh при количество от 3633.2 – 3467.3 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 85.29 лв. за MWh, при количество от 2504.4 MWh.

Спрямо стойността от 68.00 лева за MWh или 34.77 евро за MWh за 9 февруари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 10 февруари нараства до 48.86 евро за MWh (ръст с 40.05 % ), според www.energylive.cloud, или 95.56 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 9 февруари 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3645 MWh при средно претеглена дневна цена от 21.55 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2115 MW или 45.81 %
кондензационните ТЕЦ с 1130 MW или 24.47 %,
топлофикационните ТЕЦ с 349 MW или 7.56 %,
заводските ТЕЦ – 163 MW или 3.53 %,
ВЕЦ с 181 MW или 3.92 %
малки ВЕЦ – 244 MW или с 5.28 %
вятърни електроцентрали – 144 MW и съответно 3.12 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 273 MW или 5.91 %

Био ТЕЦ – 18 MW или 0.39 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4363 MW.

Интензитета на СО2 е 265g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща