БСК сключи споразумение за сътрудничество с инвестиционния посредник Авал ин АД

Малки и средни предприятия вече ще могат да получават финансиране чрез „Пазар за растеж“ на БФБ

Икономика / България
Маринела Арабаджиева
637
article picture alt description

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес сключи споразумение за сътрудничество с „ИП Авал Ин“ АДпървата компания, одобрена от Българска фондова борса като Съветник на малки и средни предприятия заПазар за растеж(Bulgarian Enterprise Accelerator Market).

 

Подписи под документа поставиха Радосвет Радев - председател на БСК, Бистра Илкова - председател на СД на ИП Авал Ин АД, и Величка Сахакян - изпълнителен директор на ИП Авал Ин АД.

 

Споразумението предвижда популяризиране на възможностите на новосъздадения “Пазар за растеж” на Фондовата борса като място за алтернативно финансиране при облекчени условия на малки и средни предприятия (МСП), тяхното регистриране, популяризиране на продуктите и услугите им, както и повишаване авторитета на малките фирми на международния пазар.

 

Какво представлява „Пазар за растеж”?

 

Пазарът за растеж на МСП (BEAM) е насочен най-вече към малките и средните компании, които са регистрирани като акционерни дружества в страната или чужбина.

Всяка компания, която желае да набира капитал на пазара BEAM, e необходимо да сключи договор с един одобрен от БФБ съветник, какъвто е „ИП Авал Ин“, за срок от поне две години.

 

Пазарът е атрактивен за амбициозни и иновативни компании със съществуващ бизнес, които търсят допълнително финансиране за развитие на своята дейност, по-голяма публичност на предлаганите продукти и услуги, както и разширение на акционерната си база.

 

Кой може да се регистрира на „Пазара за растеж”?

 

Необходимо е фирмите да са регистрирани като акционерни дружества в България или чужбина. Акциите трябва да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред в депозитарна институция, както и за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия

 

Желаещите да се листват на Фондовата борса трябва да имат и одитиран финансов отчет за предходната финансова година, както и сключен договор със Съветник (какъвто е „ИП Авал Ин“), одобрен от БФБ за срок най-малко от 2 години.

 

Освен малки и средни компании, на пазар BEAM могат да бъдат регистрирани и по-големи дружества, като ограничението е след допускането пазарната им капитализация да не надвишава 200 млн. евро за последните три календарни години.

На този пазар не могат да се търгуват компании, които вече са листвани на Основния пазар на БФБ, но не съществува ограничение за компании, листвани на борси в страните членки на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща