Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 113.13 лв. за MWh с ден за доставка 2 февруари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
331
article picture alt description

 

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 113.13 лв. за MWh и количество от 72362.90 MWh с ден за доставка 2 февруари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 127.44 лв. за MWh, при количество от 41439.1 MWh.

Извънпиковата енергия (30923.8 MWh) е на цена от 98.83 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 99.41 лв. за MWh и количество от 2475.5 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 10 часа – 146.7 лв. за MWh при количество от 3830.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 85.22 лв. за MWh, при количество от 2316.9 MWh.

Спрямо стойността от 94.81 лева за MWh или 48.48 евро за MWh за 1 февруари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 2 февруари нараства до 57.84 евро за MWh (плюс 19.3 % ), според www.energylive.cloud, или 113.13 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 1 февруари 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 4092.8 MWh при средно претеглена дневна цена от 107.95 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2107 MW или 35.63 %
кондензационните ТЕЦ с 1950 MW или 32.98 %,
топлофикационните ТЕЦ с 369 MW или 6.24 %,
заводските ТЕЦ – 145 MW или 2.45 %,
ВЕЦ с 684 MW или 11.57 %
малки ВЕЦ – 191 MW или с 3.23 %
вятърни електроцентрали – 365 MW и съответно 6.17 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 82 MW или 1.39 %

Био ТЕЦ – 20 MW или 0.34 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5178 MW.

Интензитета на СО2 е 324g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща