Безработицата в България по-ниска от средната за ЕС през декември 2020 година

Без работа в нашата страна са били 159 000 души или 4.8 на сто, при средна безработица в ЕС от 7.5 на сто, показват данните на Евростат

Икономика / България
3E news
1960
article picture alt description

В България през декември 2020 година регистрираните безработни са 159 000 души или 4.8 на сто, при средна безработица от 7.5 на сто за ЕС-27 и 8.3% за еврозоната, показват обявените от Евростат данни.

През последния месец на 2020 г. сезонно коригираните данни показват, че 16 000 милиона мъже и жени в ЕС, от които 13.671 милиона в еврозоната, са били безработни. В сравнение с ноември 2020 г. броят на безработните се е увеличил с 67 000 в ЕС и с 55 000 в еврозоната. В сравнение с декември 2019 г. безработицата се е увеличила с 1.951 милиона в ЕС.27 и с 1.516 милиона в еврозоната.

В България без работа през ноември 2020 година са били 163 000 души или 5.0%. Според Евростат, през декември 2019 г. безработицата у нас е била 4.2% при регистрирани 141 000 безработни мъже и жени.

Безработица сред младите хора

През декември 2020 г. 3.138 милиона младежи (под 25 години) са безработни в ЕС, от които 2.590 милиона са в еврозоната. През декември 2020 г. равнището на младежката безработица е 17.8% в ЕС и 18,5% в еврозоната, спрямо 17,5% и 18,1% съответно през предходния месец. В сравнение с ноември 2020 г. младежката безработица се е увеличила с 41 000 в ЕС и с 36 000 в еврозоната. В сравнение с декември 2019 г. младежката безработица се е увеличила с 438 000 в ЕС и с 353 000 в еврозоната.

В България младежката безработица също се увеличава, като през декември у нас без работа са били 18 000 младежи до 25-годишна възраст или 14.0%, докато през ноември младежката безработица е била 13.9 на сто или 17 000 младежи. През декември 2019 година безработните младежи в нашата страна са били по-малко - 14 000 и 9.3%.

Безработица по пол

През декември 2020 г. равнището на безработица при жените е 7.9% в ЕС, а при мъжете е 7.1%. В еврозоната равнището на безработица за жените останаха стабилни на ниво от 8.8% през декември 2020 г., докато при мажете има увеличение от 7.8% през ноември на 7.9% през декември.

В България безработицата при мъжете е по-висока (5.5%), докато при жените е 4.6 на сто. През декември 2019 година безработицата при мъжете (4.0%) отново е по-висока, отколкото при жените (3.6%), сочат още обявените от Евростат данни на 1 февруари 2021 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща