Трансформация в Alstom: Завърши придобиването на Bombardier Transportation

Придобиването ще създаде световен лидер в мобилните решения, ангажиран да отговори на нарастващата нужда от по-екологичен транспорт в световен мащаб.

Икономика / Технологии
3E news
675
article picture alt description

Мултинационалната компания Алстом (Alstom Mobility), която изпълнява в България проекта за поддръжка на мотрисните влакове на БДЖ, завърши продобиването на Bombardier Transportation. Придобиването ще създаде световен лидер в мобилните решения, ангажиран да отговори на нарастващата нужда от по-екологичен транспорт в световен мащаб. По този начин компанията предоставя цялостно продуктово портфолио и притежава ненадминати възможности за научноизследователска и развойна дейност, голям търговски обхват, дължащ се на взаимното допълване на двете групи. В компанията ще работят 75 000 опитни служители в 70 държави, които ще обслужват клиентите в световен мащаб.  Компанията се утвърждава  дългосрочно като дялово дружество, което създава стойност за всички заинтересовани страни 

По този начин компанията ще се разрасне значително във всички географски ширини и ще интегрира допълнителни решения и активи за по-добро обслужване своите клиенти по целия свят.

Обединената група има общ проформа приход от около EUR15,7 милиарда  и EUR71,1 милиарда  комбиниран резерв.

„Днес е изключителен ден за Alstom и за транспортния сектор в световен мащаб, със създаването на нов световен лидер, насочен към интелигентната и устойчива мобилност. Днес, повече от всякога, светът трябва да се ангажира с дълбок екологичен и социален преход, за да може да се справи с големите предизвикателства на урбанизацията, равните възможности за икономическо развитие и изменението на климата. Транспортът, който е от съществено значение за трудовия и социалния живот, но едновременно и с голямо въздействие върху околната среда, е в основата на този преход. Нашата отговорност, заедно със 75 000 служители на Alstom, днес, е да превърнем нашия уникален набор от активи в двигател на тази необходима трансформация. Нашата отговорност е да развием иновациите, които са необходими, за да се преодолеят тези нови предизвикателства. По този начин всички общности по света да имат достъп до еднакво качество на услугите и ефективност, когато хората пътуват, за да се виждат с близки или по работа, като същевременно с това се грижат за планетата.”, каза Анри Пупар-Лафарж, председател на борда и главен изпълнителен директор на Alstom.

 Какво още означава обединението

Пазарът на железопътни превози се подкрепя от основни двигатели на растежа, като ускорена урбанизация, стратегии за публични инвестиции и глобален подем за зелена и цифрова трансформация на транспортните системи. Въпреки пандемията, последните обнадеждаващи новини ясно потвърждават развитието на устойчивата мобилност и по-конкретно на железопътния транспорт като дългосрочен приоритет. Очаква се пазарът на железопътно производство да нарасне с 2,3% CAGR до 2025 г.

Повече възможности в Европа и Северна Америка

Групата ще разшири значително търговския си обхват във всички географски райони благодарение на взаимното допълване на двете компании. Докато Alstom Group притежава добре установена клиенти във Франция, Италия, Испания, Индия, Югоизточна Азия, Северна Африка и Бразилия, Bombardier Transport ще засили отношенията с клиенти на стратегически пазари като Обединеното кралство, Германия, Северна Европа, Китай и Северна Америка. Групата ще има повече възможности в Европа и Северна Америка, които представляват приблизително 75% от пазара, достъпен за OEM.

Alstom с пълно железопътно портфолио

Чрез придобиването на Bombardier Transportation, Alstom ще разполага с пълно железопътно портфолио. В подвижния състав портфолиото ще включва от леки железопътни до високоскоростни влакове, както и нови стратегически продукти като people mover и монорелси. Групата ще може да обслужва своите клиенти в зона за обслужване с по-широка мрежа от съоръжения за поддръжка и ще има повече възможности за поддръжка. С железопътен парк от 150 000 превозни средства, Alstom ще разполага с най-голямата инсталирана база в световен мащаб, което дава уникална възможност да засили лидерството си в обслужващата сфера. Продуктовата линия за сигнализация придобива значителни размери и става номер 2 в световен мащаб  по отношение на приходите, придобивайки технологичните възможности и търговския капацитет на вече съществуващите стратегически пазари.

Глобален и балансиран отпечатък върху обслужването на клиенти по целия свят

Групата ще има достъп до стратегически индустриални мощности с конкурентен индустриален отпечатък, както на развитите пазари, като Западна Европа, Северна Америка, Австралия, така и на развиващите се пазари, включително Източна Европа, Мексико и Индия. Bombardier Transport предлага експертни центрове за локомотиви и талиги в Германия, монорелсови превози и people mover-и в Канада, градски и регионални влакове във Франция и Обединеното кралство, градски транспорт в Швеция. Освен това включва и седем утвърдени съвместни компании в Китай. С тези непосредствени стратегически допълнения към вече диверсифицирания отпечатък на Alstom, разширената група има достъп до по-задълбочена индустриална експертиза и е по-близо до своите клиенти.

Ненадминати възможности за научни дейности за стимулиране на зелени решения и интелигентни иновации

Alstom е утвърден пионер в транспортния сектор с фокус върху водещи иновации като първият в света влак, задвижван изцяло от водород, автономни влакове, енергийно устойчив подвижен състав и инфраструктура. Обединявайки около 17 500 инженерни и научноизследователски таланти от двете групи, консолидирайки богато наследство от 10 000 патента и включвайки значителни допълнителни технологии от Bombardier Transport (напр. в прогнозната поддръжка, сигнализация и цифрови операции), Групата ще може да разработва решения с по-бързи темпове и в по-голям мащаб, за да превърне транспортните решения на бъдещето в реалност. Alstom работи усилено за постигане на своята основна амбиция: да бъде глобален играч при иновациите за устойчива и интелигентна мобилност.

Стойност в дългосрочен план за всички заинтересовани страни 

Клиентите и пътниците ще се радват на преки ползи от по-голямата близост и достъпност на служителите и обектите на Alstom, несравним капацитет за иновации, всеобхватно  портфолио от продукти и решения за железопътния транспорт и варианти за сигурна доставка.

Служителите на Bombardier Transport се присъединяват към Alstom Group от 29-ти януари 2021 г. Техният опит и професионализъм ще обогатят оперативния профил на Alstom на всички нива и ще спомогнат за изграждане на силен, сплотен и отговорен екип заедно с настоящите служители на Alstom.

Водена от факта, че железопътният транспорт е най-щадящият за околната среда вид превоз с най-ниски стойности на емисиите въглероден диоксид (CO2), Групата е фокусирана повече от всякога върху амбицията си да декарбонизира този транспортен метод. Alstom препотвърждава ангажиментите си към оказване на положително въздействие в общностите, в които оперира, и планира да осигури на своите служители работна среда и опит, които отговарят на най-високите стандарти и на отговорните бизнес практики.

Alstom си поставя за цел да генерира синергия на разходите в размер на €400 милиона на годишна база до четвъртата или петата година след придобиването, както и да възстанови маржа на Bombardier Transportation до стандартно ниво в средносрочен план. Очаква се трансакцията да бъде при двуцифрени стойности на нетната печалба на акция (EPS) с ръст от втората година след приключване на сделката и да запази силния кредитен профил на Alstom с рейтинг Baa2.

Нов основен акционер с дългосрочен инвестиционен подход

CDPQ (Caisse de dépôt et plas du Québec) става основният акционер на Alstom със 17,5% от акционерния капитал. CDPQ се ангажира с дългосрочен подход към акционерното участие и носи със себе си сериозен опит с инвестициите в инфраструктурни и транспортни активи. Буйже вече държи близо 6% от капиталните дялове на Alstom. На събранието на акционерите на Alstom от 29-ти октомври 2020 г., Ким Томасин, представляваща CDPQ, и Серж Годин се присъединяват от днес към Съвета на директорите на Alstom. Беноа Райард е назначен от Съвета на директорите на Alstom за наблюдател (цензура) по предложение на CDPQ.

Цена и финансиране- приходите от придобиването се оценяват на 4,4 милиарда евро

Референтната цена беше определена на 5,5 милиарда евро – най-ниската стойност в диапазона от 5,5 милиарда до 5,9 милиарда евро, според информацията от 16-ти септември 2020 г. Приходите от придобиването бяха определени на 4,4 милиарда евро, като включват въздействието на механизма за минимална ценова корекция, базирано на отрицателната нетна парична позиция на Bombardier Transport към 31-ви декември 2020 г. и на други допълнителни договорни корекции на стойност 1,1 млрд. евро. Придобиването е финансирано чрез емитиране на права на стойност близо 2 милиарда евро, завършено е на 7-ми декември 2020 г. и е част от емитирането на старши облигации на стойност 750 милиона евро, изпълнено  на 11-ти януари 2021 г., както и посредством увеличение на резервирания капитал в полза на филиали на CDPQ и Bombardier Inc., съответно за общи суми от 2,6 милиарда евро и 500 милиона евро, завършени днес като част от приключването на сделката.

Какво предстои- освобождаване от активи и Ден на капиталовите пазари през лятото

Alstom цели да подготви и финализира продажбите на определени активи на обединената група в съответствие с ангажиментите, описани в прессъобщението на Европейската комисия от 31-ви юли 2020 г. Освобождаването от активи ще бъде съобразено с всички релевантни социални процеси и ще се случи след провеждане на консултации с представители на обединенията на съответните служители.

През лятото Alstom ще проведе Ден на капиталовите пазари.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща