„Булгартрансгаз“ финализира участието си в LNG терминала при Александруполис

Енергетика / България
3E news
428
article picture alt description

Националният оператор на газопреносната мрежа за България „Булгартрансгаз“ днес финализира участието си с 20% в акционерния капитал на гръцката компания Gastrade, която отговаря за разработването на терминала за втечнен природен газ (LNG) при Александруполис. Малко по-рано този месец Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) позволи на националния оператор да се включи като акционер в проекта за нов LNG терминал в Гърция.

Участието на „Булгартрансгаз“ в проекта беше приветствано от министър-председателите на Гърция и на България – Кириакос Мицотакис и Бойко Борисов – по време на официална церемония по подписване на ключови споразумения, която се проведе през август 2020 г. в Атина.

Терминалът за втечнен природен газ в Александруполис е един от най-значимите енергийни проекти, реализирани през последните години. Изпълнението на проекта е от голямо значение не само за Гърция и България, но и за региона, тъй като допринася съществено за диверсификацията на енергийните източници и маршрути за цяла Югоизточна Европа, повишава енергийната сигурност и конкуренцията и подкрепя създаването на регионален хъб за природен газ.

LNG терминалът е със стратегическо разположение – пресечна точка на Южния и Вертикалния газов коридор, и предлага достъп до втечнен природен газ за пазарите на Гърция, България, Сърбия, Румъния и Северна Македония до Молдова и Украйна.

Новият терминал допълва значимостта на важен за региона проект – интерконектора Гърция-България (IGB), и се развива в синхрон с други съществуващи и планирани стратегически енергийни инфраструктурни проекти като Трансадриатическия газопровод (TAP), интерконектора България-Сърбия и проектите за увеличаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа.

Проектът среща дългосрочна подкрепа от националните правителства на Гърция и България и е сред приоритетите на ЕС, като от 2013 г. е включен в списъка на ЕК с проекти от общ интерес (ПОИ). Участието на българската държава, представлявана от "Булгартрансгаз“, в Gastrade е доказателство за регионалния профил на проекта и представлява катализатор за интеграцията на газовите пазари в Югоизточна Европа, осигурявайки енергийна ликвидност и плурализъм в целия регион.

Проектът допринася за реализиране на цялостната концепция за Газов хъб „Балкан“, която предвижда чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните в Централна и Източна Европа. Той се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар.

Терминалът е в синергия с други инфраструктурни проекти в региона, като интерконектора  Гърция–България (IGB) и Разширението на Подземното газово хранилище „Чирен“. Тези проекти, наред със съществуващата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще подобрят достъпа на България и страните в региона до втечнен природен газ. Основни доставчици на LNG за терминала в Александруполис се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и др. По IGB и други съществуващи и бъдещи газопроводи в България и региона може бъде доставян природен газ за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. “Освен за диверсификация на източниците, реализацията на проекта ще насърчи конкуренцията между различните доставчици на природен газ в региона в полза на крайните потребители”, подчерта изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД г-н Владимир Малинов. По думите му терминалът ще подобри сигурността и гъвкавостта на доставките.

Терминалът за втечнен природен газ се развива от проектната компания Газтрейд С.А, в която акционери са госпожа Асимина-Елени Копелузу, GASLOG Cyprus Investments Ltd. и гръцката държавна компания DEPA COMMERCIAL S.A. На 24 март 2020 г. Газтрейд С.А. успешно приключи провеждането на обвързващата фаза на пазарния тест за резервиране на капацитет и услуги в плаващия терминал. С общи ангажиращи предложения за до 15 г., достигащи 2.6 млрд. куб. м. годишно резултатите от теста са по-високи от тези за други подобни съоръжения в последно време

LNG терминалът край Александуполис включва плаващо съоръжение за съхранение и регазификация на втечнен природен газ (FSRU) с капацитет за съхранение на LNG от 170 000 кубически метра и капацитет за регазификация и доставки на природен газ, който ще надвишава 5,5 милиарда кубически метра годишно. FSRU ще бъде акостиран в офшорната зона на 17.6 км югозападно от пристанището на гръцкия град Александруполис. Плаващото съоръжение ще бъде свързано с националната газопреносна система на страната чрез газоповод с обща дължина от 28 км.

Очаква се проектът да бъде въведен в експлоатация през 2023 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща