Ясен Кацаров: Инвестициите на "Топлофикация Перник" допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Инвестирахме в газоочистващи инсталации и електрофилтри, които не позволяват отделянето на наднормени емисии от дейността ни, имаме и система за видеонаблюдение и контрол в реално време, казва изп. директор на дружеството

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
805
article picture alt description

Г-н Кацаров, замърсяването на въздуха е един от проблемите, с които се сблъскват големите градове. Перник не прави изключение. Как от топлофикацията допринасяте за каузата "чист въздух" в гр. Перник?

- За град като Перник, който дълго време беше и продължава да бъде един от индустриалните центрове на България, екологията винаги е била от особено значение. Болезнен проблем, особено по времето на тоталитаризма, когато тук работеха на пълна мощност големи индустриални гиганти. Освен това Перник и до ден днешен се определя като град на миньорите и въглищата и екологичните проблеми в такъв град са много специфични.

При анализа на замърсяването в региона се подценява както въздействието на отоплението на твърдо гориво от хиляди домакинства в региона, така и автомобилният трафик. Десетки хиляди автомобили отиват ежедневно до София и се връщат, други хиляди минават покрай нашия град, за да стигнат да Кюстендил, Благоевград или Гърция. Това са фактори, които сериозно замърсяват въздуха в Перник. Разбира се, най-лесно е да се обвини ТЕЦ-Република, но той далеч не е от основните замърсители в района.

Нашата цел е да помогнем в мисията на местната власт в гр. Перник за намирането на решение на екологичните проблеми. Подобряването на въздуха е важно за всички нас.

Ние като топлофикационно дружество сме инвестирали значителни средства в газоочистващи инсталации и електрофилтри, които не позволяват отделянето на наднормени емисии от дейността ни. На площадката ни имаме и система за видеонаблюдение и контрол, която осигурява проследяване в реално време на вида на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото. Още миналата година сме осигурили достъп на Община Перник до камерите ни и вече всеки може да следи какви горива използваме. Това е изцяло в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух. Чрез осигуряването на достъп до системата ние публично и открито показваме пред обществото дейността ни.

Ние всички живеем в една общност, дишаме един и същи въздух, пием една и съща вода, трябва да се грижим заедно природата ни да бъде по-чиста.

Това е добър урок – живеем в една общност и трябва да се грижим за нея…

Звучи банално, но е така!

Кои са акцентите в екологичната политика на "Топлофикация Перник"?

- Политиката ни е насочена към създаване на все по-чисто и екологично производство. Реализираме я чрез заместване на част от основното ни гориво въглищата с биомаса. Дългосрочният ни план е да преминем на природен газ през летните месеци. За да изпълним заложените си екологични цели, постоянно поддържаме в изправност съоръженията ни. Миналата година закупихме газови когенератори, за да започнем производството на енергия и от газ, след издаване на разрешителни от компетентните органи.

Стимулираме активно нашите абонати също да вземат участие в решаването на проблема с мръсния въздух и опазване на природата ни. Искаме всички заедно да работим за превръщането на гр. Перник в красив и приветлив град с подчертана европейска визия. Това правим чрез дигитализирането на повечето ни услуги и намаляването на използването на хартия. Вярвам, че заедно с общинските органи, държавните институции, населението, неправителствения сектор и бизнеса на територията на общината ще намерим най-правилните и ефективни решения за решаване на проблемите в областта на околната среда. Преминаването към природен газ допълнително ще подобри качеството на въздуха посредством намаляване нивата на фини прахови частици и серни оксиди. Ако успеем да подобрим заедно качеството на въздуха, който всички дишаме, смятам, че ще намалеят в региона и случаите на смъртност от сърдечно-съдови заболявания и заболявания на белите дробове.

Пред какви предизвикателства се изправяте всекидневно?

- Предизвикателствата са много. Ние сме топлофикация и колкото и усилия да полагаме да минимизираме възможността от аварии, винаги има шанс някъде да се появи проблем. Това е едно от многото предизвикателства - да осигуряваме безпроблемно отопление и топла вода за абонатите ни. Ние се стремим да спазваме екологичното законодателство и го правим. В последно време не са констатирани превишаване на емисионните ни показатели и нарушение на условия в комплексното разрешително. Това е голяма отговорност и ние се отнасяме сериозно към нея.

Като какъв мениджър се определяте - по-скоро ръководите или по-скоро делегирате отговорност на екипа Ви?

- Може би и от двете по равно. При нас всеки технически специалист отговаря за задачите в неговата област. При всички положения политиката на работа в „Топлофикация Перник“ изисква съвместни действия. Рамо до рамо заедно се справяме с трудностите.

Каква е мечтата Ви за Перник?

- Мечтая всички заедно да направим Перник един красив и развит европейски град. Да има достатъчно работни места и желание на хората да останат тук. Град, в който хората едновременно да изкарват хляба си и да живеят добре в чиста околна среда, без едното да е за сметка на другото. Един уютен град, който разкрива добри възможности за образование и е перспективно място за бизнес.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща