ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София област за периода 08 - 12 април 2019 г. - 2 част

Енергетика / България
Галина Александрова
599
article picture alt description

/Продължение от 1 част/

Община Костинброд  

На 08.04.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: 3479, Кв. 239, Александър Стамболийски, Балван, Безименна, Ломско Шосе, Маслово, Рила, София, Стефан Караджа, Стопански Двор, УПИ XIX-3709 Кв. 221, Хаджи Димитър, ХХIII-2787

На 08.04.2019 г. /09:30 - 12:30 ч./ - Понор: . УПИ VI-26 Кв. 1, Понор, Стопански Двор

На 11.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: IV-73 Кв. 11

На 12.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Драговищица, Общ. Костинброд: XIx-163, Кв. 24, І Кв. 33, Белидие Хан, Двадесет и Първа, ПИ 541 До Кв. 22, ПИ 543 До Кв. 22, Първа, Седемнадесета

Община Мирково  

На 08.04.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Мирково: Александър Стамболийски, Бачо Киро, Бузлуджа, Генерал Дендевил, Градище, Димитър Стоянов, Емил Марков, Захари Стоянов, Зора, Извън Регулация, Мест. Попов Тор, местност Корията, местност Кукув Дол, местност Чуштарла, Опълченска, Орела, Поп Недельо

На 10.04.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Буново, Общ. Мирково: VI-60

Община Пирдоп  

На 09.04.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Душанци: VIII-538, Кв. 33, Акация, Ал. Стамболийски, Бор, Борова Гора, Бреза, Васил Левски, Душанска Комуна, Извор, Искро Нейчев, Колибанска, Никола Койчев, Пейчо Станчев, Пета, Свобода, Тодор Душанцалията, Черковна, Юрий Гагарин

Община Правец  

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 09.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Джурово: М. Беляновец Кв. 9 УПИ Vііі, махала Беляновец

На 08.04.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 09.04.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./ - Равнище: I Кв. 29, УПИ II-196 Кв. 8, УПИ IV-327 Кв. 30

На 10.04.2019 г. /09:00 - 14:15 ч./ - Правец: Димитър Грънчаров, С О. Т. 211-О. Т. 202, №1, Север, Трети Март

Община Самоков  

На 08.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Абаджийска, Авксенти Велешки, България, Бяла Поляна, Вардар, Генерал Велиаминов, Георги Бенковски, Житна Чаршия, Захари Зограф, Иван Йончев, Искър, Искър, Климент, Константин Фотинов, Македония, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Никола Образописов, Овнарско, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, ПИ 65231. 908. 409, Преспа, Райна Княгина, Сан Стефано, Софроний Врачански, Търговска, УПИ 65231. 909. 365, Хан Кубрат, Хр. Захариев, Цар Борис III, Цар Борис III

На 08.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: местност Татарски Брод, Татарски Брод

На 08.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Широки Дол: 1-ва, 15-та, 16-та, 18-та, 23-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, местност Татарски Брод

На 09.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Абаджийска, Авксенти Велешки, Бреза, България, Бяла Поляна, Вардар, Генерал Велиаминов, Георги Бенковски, Житна Чаршия, Захари Зограф, Здравец, Иван Йончев, Искър, Климент, Константин Фотинов, Македония, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Никола Образописов, Овнарско, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Преспа, Райна Княгина, Сан Стефано, Софроний Врачански, Търговска, УПИ 65231. 909. 365, Хан Кубрат, Хр. Захариев, Цар Борис III, Цар Борис III, Явор

На 10.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Абаджийска, Авксенти Велешки, Братя Миладинови, Бреза, България, Бяла Поляна, Вардар, Вардар, Генерал Велиаминов, Георги Бенковски, Гр. Самоков, Ул. Рилска Малина ТП Гсм, Дунав, Житна Чаршия, Захари Зограф, Здравец, Иван Йончев, Искър, Климент, Константин Фотинов, Любомир Чакалов, Любомир Чакалов, Македония, Македония, Македония, Македония, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Никола Образописов, Овнарско, Овнарско, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Охрид, Преспа, Преспа, Преспа, Преспа, Райна Княгина, Райна Княгина, Рилска Малина, Рилска Малина, Самоково, Самоково, Самоково, Сан Стефано, Синчец, Софроний Врачански, Струма, Търговска, УПИ 65231. 909. 365, УПИ 65231. 909. 365, Хан Кубрат, Хр. Захариев, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Симеон, Явор, Ястребец

На 11.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Абаджийска, Авксенти Велешки, България, Бяла Поляна, Вардар, Вардар, Генерал Велиаминов, Георги Бенковски, Гр. Самоков, Ул. Рилска Малина ТП ГСМ, Житна Чаршия, Захари Зограф, Иван Йончев, Искър, Искър, Климент, Константин Фотинов, Любомир Чакалов, Любомир Чакалов, Македония, Македония, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Никола Образописов, Овнарско, Овнарско, Отец Паисий, Охрид, Охрид, ПИ 65231. 908. 409, Преспа, Преспа, Преспа, Преспа, Райна Княгина, Райна Княгина, Рилска Малина, Самоково, Самоково, Самоково, Сан Стефано, Софроний Врачански, Търговска, УПИ 65231. 909. 365, УПИ 65231. 909. 365, Хр. Захариев, Цар Борис III, Цар Симеон, Ястребец

На 11.04.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Македония, Отец Паисий, Хан Кубрат, Цар Борис III

На 12.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Абаджийска, Авксенти Велешки, Братя Миладинови, България, Бяла Поляна, Вардар, Вардар, Генерал Велиаминов, Георги Бенковски, Гр. Самоков, Ул. Рилска Малина ТП Гсм, Дунав, Житна Чаршия, Захари Зограф, Иван Йончев, Искър, Климент, Константин Фотинов, Любомир Чакалов, Любомир Чакалов, Македония, Македония, Македония, Македония, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Никола Образописов, Овнарско, Овнарско, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Охрид, Преспа, Преспа, Преспа, Преспа, Райна Княгина, Райна Княгина, Рилска Малина, Рилска Малина, Самоково, Самоково, Самоково, Сан Стефано, Синчец, Софроний Врачански, Струма, Търговска, УПИ 65231. 909. 365, УПИ 65231. 909. 365, Хан Кубрат, Хр. Захариев, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Симеон, Ястребец

Община Своге  

На 08.04.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Луково

На 08.04.2019 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Луково: Купeн

На 09.04.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Бов, Общ. Своге: Вълчан Войвода, Демокрация, Кокиче

На 09.04.2019 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Бов, Общ. Своге: Волга, Издримец, Теменуга, УПИ VI-30

На 10.04.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Искрец: VII-630, Кв. 59, Васил Левски, Здравец, Латинка, махала Чуй Петел, Меча Поляна, Санаториума, Христо Ботев, Чуй Петел, Ясен

На 10.04.2019 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Искрец: Божица, Габер, Иван Вазов, Искра, ХХIХ-608, Кв. 34, Явор

На 11.04.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Искрец: Възраждане, Ивайло, Искър, Калоян, Прекрутовци, Самоковска, УПИ III-544 Кв 53, Христо Ботев, Църква

На 11.04.2019 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Искрец: Божица, Бреза, Габер, Иван Вазов, Искра, Калоян, махала Божица, махала Сврачковци, Морава, Тепавицата, Христо Ботев

На 12.04.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Бов, Общ. Своге: Дружба, махала Криви Лаг

Община Сливница  

На 08.04.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 09.04.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Гео Милев, Еделвайс, Искър, Хан Кубрат

На 08.04.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Бърдо

На 08.04.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Драгоил: М. Крива Бара / Кв. 12, местност Локва

На 08.04.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Чорул: УПИ-ІХ-130, Кв. 18

На 08.04.2019 г. /09:30 - 12:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Калотина: Втора, ГКПП Калотина, Калотина, Първа

На 11.04.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Генерал Гурко, Гео Милев, Капитан Атанас Узунов, Неделище, Панайот Хитов, Свети Климент Охридски, Хан Аспарух, Цар Симеон Велики

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща