Соларната асоциация отново настоя да може да продава директно на клиенти произведената зелена енергия

Производители настояват да могат да продават енергия с директен електропровод и през електропреносната мрежа на всички видове клиенти

Енергетика / България
3E news
549
article picture alt description

Потребители и производители на соларна енергия, представлявани от Българска соларна асоциация, внесоха мотивирано допълнение относно предложение на Електроенергийния системен оператор, отправено между първо и второ гласуване на Законa за енергетиката. Промяната касае така наречения „директен кабел“, чрез който производителите на соларна енергия ще имат възможност да използват произведената от тях енергия, както за собствени нужди, така и да я предлагат на други битови и небитови потребители. Планира се това да се осъществява или по изградени за тяхна сметка директни електропроводи, или през електропреносната мрежа и/или електроразпределителните мрежи (високо, средно и ниско напрежение) до конкретен обект, като сключват договор за пренос с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператор на електроразпределителна мрежа.

Макар законодателството не от вчера да позволява подобен пренос, на практика електроразпределителните дружества издават редица откази за ползване на тяхната мрежа за снабдяване на собствени обекти по съответния ред, което практически превръща така действащия член 119 в неприложим. Освен това, изключва възможността например да се продава част от произведената от енергия на съседен битов потребител или производство.

„За нас е важно промените в законодателството, свързани с облекчаване и стимулиране на ВЕИ, да се случват по-бързо и по-амбициозно. Подкрепяме предложената от Електроенергийния системен оператор промяна, като обаче държим тя да се отнася и за битовите потребители. Тази година предстои транспонирането на европейската директива за енергия от възобновяеми източници (REDII), като България следва да направи това до 30 юни 2021 г., определяйки съответно правата на гражданите си в областта на енергетиката. Няма причина този процес да бъде бавен повече.“- сподели Малинка Николова, Председател на БСА

С предложеното изменение асоциацията, представляваща малките соларни производители, цели да спомогне създаването на т. нар. енергийни кооперативи, като се допусне директно отдаване и приемане на електрическа енергия от съседни производители и консуматори чрез директни електропроводи или през електроразпределителната мрежа, заплащайки определена от КЕВР такса пренос. Изменението разширява обхвата на обектите, които могат да бъдат снабдявани от производител на електроенергия и спомага за либерализацията на пазара, като позволява пряко договаряне между производител и потребител на енергия. По този начин се облекчава използването на електроразпределителната и преносна мрежа и се намаляват разходите на производителите и потребителите за отдаване и приемане на енергия от мрежата. В момента, например, ако върху един жилищен блок има монтирана соларна инсталация, енергията от нея се консумира от жилищата в блока, но и производителя на енергия, и живущите, заплащат мрежови такси: пренос, достъп, за една и съща енергия.  Предложението цели също тази тежест да отпадне за частта енергия, която директно се доставя от производител на потребител.

Съществуващото законодателство се оказва недостатъчно стимулиращо за организирането на така наречените енергийни кооперативи. До сега на територията на България няма осъществен нито един такъв подобен проект, за разлика от Румъния и дори Сърбия. Кооперативите представляват общности от хора, или публично-частни партньорства, които сами организират производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, заемайки ролята на така наречените просюмъри (производители и потребители едновременно). Скорошно проучване показва, че половината от гражданите на ЕС, включително местни общности, училища и болници, могат да произвеждат сами възобновяема енергия до 2050 г., задоволявайки 45% от енергийните си нужди. С новите енергийни права за общности и граждани, потенциалът може да бъде напълно разгърнат и Европа да се насочи по пътя към необходимия енергиен преход. Тази перспектива на енергийните кооперативи ще даде възможност, при евентуално участие на общините в подобен проект, те да поставят своите условия, които биха могли да включват преференциални условия за енергийно бедни домакинства или публични сгради.

Все още не е ясна датата на гласуването на второ четене, но Българска соларна асоциация е организирала онлайн петиция в подкрепа на предложението за допълване на закона и събира публична подкрепа.


Вижте още:
 Комисията по енергетика прие на второ четене новите промени в Закона за енергетиката

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща