Френската Total прекратява членството си в Американския институт за петрол (API) заради позицията за климата

Енергетика / Свят
3E news
692
article picture alt description

Френският нефтогазов концерн Total заяви, че няма да продължи членството си в Американския институт за петрол (American Petroleum Institute, API). Причината е политиката по климата. Решението е взето от Total в резултат на подробен анализ на  позицията на API по този въпрос. Към настоящия момент в API членуват близо 600 компании от нефтогазовия сектор, както и от други свързани с него.

Toatal всяка година прави оценка на основните отрасли на асоциациите, в които членува, за да се убеди, че позициите им по отношение на климата отговарят на тези на групата. Според съобщението на френската компания позицията се базира на шест изисквания: научно обосновка, че връзката между дейността на човека и измененията на климата са установен фактор подкрепа на целите на Парижкото споразумение; необходимост от въвеждане на цени на емисиите; ключовата роля на природния газ в енергийния преход; подкрепа на политики и инициативи, подпомагащи развитието на възобновяемите енергийни източници; подкрепа на развитието на технологиите за улавяне и съхранение на СО2.

Според анализа на Total през 2019 г. и 2020 г. позицията на API е оценена като „частично съвпадаща“ с тази на групата.

Някои от разминаванията, обсъдени в рамките на асоциацията остават и днес и те касаят например ролята на природния газ. API подкрепя отмяната в американското законодателство на емисиите от метан, срещу което Total се е противопоставил през ноември 2019 г. По въпроса за декарбонизирането на транспорта API е част от „Алианса за транспортна справедливост“, който е против субсидирането на електрическите превозни средства. Различия има и по отношение на принципите за ценообразуването на СО2.

„Групата признава значителният принос на API повече от век за развитието на нашия сектор. Въпреки това в рамките на климатичните ни цели, публикувани през месец май 2020 г. ние се стремим да осигурим прозрачност, така че асоциациите, в които членуваме да заемат позиции, които съвпадат с тези на групата в борбата срещу изменението н климата“, заявява председателят на Total Патрик Пуяне. Според него позицията отговаря на очакванията на заинтересованите страни и е гаранция за стратегията на компанията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща