Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 134.26 лв. за MWh с ден за доставка 19 януари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
541
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 134.26 лв. за MWh и количество от 73339.70 MWh с ден за доставка 19 януари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 147.86 лв. за MWh, при количество от 40949.6 MWh.

Извънпиковата енергия (32390.1 MWh) е на цена от 120.66 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 99.46 лв. за MWh и количество от 2467.9 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 08 часа – 225.09 лв. за MWh при количество от 3400.3 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 99.49 лв. за MWh, при количество от 2636.4 MWh.

Спрямо стойността от 134.40 лева за MWh или 68.72 евро за MWh за 18 януари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 19 януари  намалява до 68.65 евро за MWh (минус 0.1 % ), според www.energylive.cloud, или 134.26 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 18 януари 2021 г. общият търгуван обем към 14 часа е 5754.8 MWh при средно претеглена дневна цена от 145.00 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2103 MW или 32.16 %
кондензационните ТЕЦ с 2236 MW или 34.19 %,
топлофикационните ТЕЦ с 452 MW или 6.91 %,
заводските ТЕЦ – 170 MW или 2.60 %,
ВЕЦ с 616 MW или 9.42 %
малки ВЕЦ – 202 MW или с 3.09 %
вятърни електроцентрали – 242 MW и съответно 3.70 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 499 MW или 7.63 %

Био ТЕЦ – 20 MW или 0.31 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5985 MW.

Интензитета на СО2 е 334g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща