Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 142.06 лв. за MWh с ден за доставка 15 януари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
376
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 142.06 лв. за MWh и количество от 76668.50 MWh с ден за доставка 15 януари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 168.36 лв. за MWh, при количество от 42802.1 MWh.

Извънпиковата енергия (33866.4 MWh) е на цена от 115.75 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 96.09 лв. за MWh и количество от 2710.5 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 часа – 191.51 лв. за MWh при количество от 3405.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 100 лв. за MWh, при количество от 2951.6 MWh.

Спрямо стойността от 131.63 лева за MWh или 67.30 евро за MWh за 14 януари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 15 януари  нараства до 72.63 евро за MWh (плюс 7.9 % ), според www.energylive.cloud, или 142.06 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 14 януари 2021 г. общият търгуван обем към 14 часа е 4736.5 MWh при средно претеглена дневна цена от 137.81 лв. за MWh.

Както става ясно от данните, днес БНЕБ ще отчете пореден рекорд в търгуваните количества с ден за доставка 15 януари.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2101 MW или 35.47 %
кондензационните ТЕЦ с 2028 MW или 34.23 %,
топлофикационните ТЕЦ с 446 MW или 7.53 %,
заводските ТЕЦ – 142 MW или 2.40 %,
ВЕЦ с 602 MW или 10.16 %
малки ВЕЦ – 252 MW или с 4.25 %
вятърни електроцентрали – 17 MW и съответно 0.29 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 316 MW или 5.33 %

Био ТЕЦ – 20 MW или 0.34 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5494 MW.

Интензитета на СО2 е 335g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща