Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 131.63 лв. за MWh с ден за доставка 14 януари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
291
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 131.63 лв. за MWh и количество от 73524.10 MWh с ден за доставка 14 януари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 159.59 лв. за MWh, при количество от 40558.6 MWh.

Извънпиковата енергия (32965.5 MWh) е на цена от 103.67 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 85.21 лв. за MWh и количество от 2666.5 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 часа – 207.03 лв. за MWh при количество от 3272.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 90.62 лв. за MWh, при количество от 2659.3 MWh.

Спрямо стойността от 110.66 лева за MWh или 56.58 евро за MWh за 13 януари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 14 януари  нараства до 67.30 евро за MWh (плюс 18.9 % ), според www.energylive.cloud, или 131.63 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

На електроенергийните борси в Европа се наблюдава огромна ценова разлика. Така например в Испания и Португалия остава най-висока – 87.25 евро за MWh, а в Хърватия, вероятно в резултат на земетресението се отчита огромен спад – минус 32.05 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 13 януари 2021 г. общият търгуван обем към 14 часа е 6698.1 MWh при средно претеглена дневна цена от 125.92 лв. за MWh.

Междувременно, след като с ден за доставка от БНЕБ отчетоха рекорд в доставките за 13 януари от 69 942,10 MWh, със средна мощност 2 914,25 МW, днес отчитат ново постижение – 73 524,10 MWh. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 14.01.2021 г. Изтъргуваното количество е 73 524,10 MWh, със средна мощност 3 063,50 МW, според съобщението. 

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2097 MW или 38.86 %
кондензационните ТЕЦ с 1450 MW или 26.87 %,
топлофикационните ТЕЦ с 449 MW или 8.32 %,
заводските ТЕЦ – 147 MW или 2.72 %,
ВЕЦ с 842 MW или 15.60 %
малки ВЕЦ – 268 MW или с 4.97 %
вятърни електроцентрали – 81 MW и съответно 1.50 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 43 MW или 0.80 %

Био ТЕЦ – 19 MW или 0.35 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5602 MW.

Интензитета на СО2 е 287g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща