Отварят ценовите оферти в процедурата за избор на консултант за строителен надзор на интерконектора Гърция-България

Европейската комисия официално одобри отпускането на 39 млн. евро за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1000
article picture alt description

Отварят ценовите оферти в откритата процедура за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на Междусистемна газова връзка Гърция-България“. Това е последната от ключовите обществени поръчки, свързани с изграждането на газопровода IGB. Очаква се изпълнителят да бъде обявен в средата на месец април. ICGB работи активно по финализирането на последните важни процедури преди стартиране на строителната дейност през юни, съобщиха от ICGB.

Междувременно, на 2 април 2019 г. Европейската комисия (ЕК) официално одобри отпускането на 33 млн. евро от бюджета на ЕС за изграждането на интерконектора Гърция-България. Средствата ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 г.– 2020 г., като общият размер на безвъзмездното финансиране е 39 млн. евро, от които 33,15 млн. евро (85 %) са осигурени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а останалите 5,85 млн. евро (15%) са национално съфинансиране.

Това е дългоочаквано събитие за проектната компания ICGB, тъй като процесът на кандидатстване отне повече от година с оглед на необходимостта от изменение на оперативната програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г. и включването на проекта IGB като допустим бенефициент за финансиране от ЕСИФ.

Изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева сподели, че одобреното безвъзмездно финансиране е ключово за реализацията на газопровода и поредното доказателство за значимостта на проекта. Одобреният грант е плод на дълга и последователна работа на екипа на ICGB и подкрепа от българското правителство. Георгиева изрази благодарност за съдействието и усилията на Управляващия Орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  Министерство на енергетиката и Европейската комисия.

Повече информация за решението на ЕК можете да намерите на следния линк:https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/#1

 Във вторник, 2 апри ICGB отвори публично офертите в търга за строителство на интерконектора Гърция – България.

 

 

 

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща