Производството на водород ще се сертифицира

Енергетика / Технологии
Маринела Арабаджиева
2681
article picture alt description

Европейския съюз (ЕС) публикува през миналата година водородната си стратегия. Голяма част от страните членки също приеха също свои национални стратегии. В европейската водородна стратегия се залага основно  (според терминологията в документа) на т.нар. „нисковъглероден водород“ или low-carbon hydrogen, към който се отнася и „изкопаемият“ водород, получен в процеса на улавяне на въглеродни емисии (син) и електролизен водород (зелен).

Различните видове водород ще се различават и идентифицират не чрез химически анализ, а по документи. Това от своя страна ще изисква система за сертифициране, на издаване на гаранции за произход.

С решаването на тази задача Европейският съюз се занимава още от 2014 година, когато стартира проекта CertifHy. Осъществяването му е възложено на консорциум от шест участника: белгийската консултантска компания Hinico, дъщерна компания на борсите EEX Grexel, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST), TÜV SÜD, Асоциацията на емисионните органи (AIB) и френският Комисариат по атомна енергетика и алтернативни видове енергия (CEA). Пилотната фаза на проекта е завършена през 2019 г., а през декември 2020 г. стартира третия етап.

Регистърът на сертификати (гаранции за произход - Guarantees of Origin ) ще се води от енергийната борса EEX чрез дъщерната й компания Grexel Systems Oy, базирана в Хелзинки (Grexel е водещият регистратор на енергийни сертификати в Европа с годишен обем от трансакции от над 1 млрд. МВтч).

“Производството на водород все още е в зародиш, но през следващите години ще играе все по-важна роля. Условията за търговия с него все още се създават. Като EEX Group ние се гордеем с това, че може да дадем своя принос за създаването на нисковъглероден енергиен сектор и подкрепяме създаването на европейски пазар на водород посредством гаранции за произход“, казва доктор Тобиас Паулун, директор по стратегията на EEX.

Гаранцията за произход представлява електронен сертификат, който гарантира на крайният ползвател определен произход на продукта. Сертификатите CertifHy ще служат за потвърждаване на възобновяем или невъзобновяем произход на водорода. Те ще съдържат също така и  информация за някои други характеристики, като интензивност на емисиите от парникови газове и мястото на производство.

Системата за сертифициране ще отговаря на Европейската директива за ВЕИ (REDII), стандартът CEN-EN 16325, който е в процес на обновяване, а също така на общите изисквания на AIB и Гаранциите за произход и другите енергийни сертификати.

Системата   CertifHy обхваща Европейският съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Пускането на сертификати за обекти извън пределите на този географски регион е невъзможен. В същото време Европа си сътрудничи с други региони по хармонизиране на правилата за сертифициране.

Пилотният проект на CertifHy изиграл изключително важна роля през годините включва четири демонстрационен инсталации за производство на водород по различен начин в Европа. - SMR Port Jerome, France на Air Liquide е за производство на зелен водород  с риформинг на метан с улавяне на въглерод и използване на биометан като захранващ газ.

Water electrolysis – Белгия. Пилотният проект се реализира от Colruyt Group за производство на водород с електролиза за техните автомобили. Както и Chlor Alkali process – Нидерландия и Windgas Falkenhagen в Германия.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща