София стартира поръчка за доставка на над 25 хиляди електроуреда за подмяна на старите печки

Климат / България
3E news
895
article picture alt description

Столична община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 25 644 устройства за битово отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори, с които безплатно ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища на всички граждани, които се включат в програмата за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво. Проектът е част от процедурата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София, за които София спечели финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020", съобщиха от Столична община.

Столична община ще сключи рамково споразумение с избраните изпълнители за доставка и монтаж на нови отоплителни уреди в три обособени позиции. Първата обособена позиция е за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление, втората - за устройства за отопление на пелети и радиатори и третата - за устройства за отопление на природен газ и радиатори. Прогнозните количества по първата обособена позиция са 8543 климатика, по втора - 5 285 уреди и 9 444 радиатора, по третата - 793 уреда и 1 579 радиатора. Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта до 31/12/2023г. Той обхваща както уредите, заявени от гражданите в рамките на първата покана за кандидатстване, така и прогнозно количество уреди, които могат да бъдат доставени в рамките на разполагаемия финансов ресурс и за които ще бъде обявена втора покана за набиране на заявления от януари 2021г. Общата стойност на поръчката е 41 110 579, 00 лв. с ДДС. С осигурения финансов ресурс ще могат да бъдат обхванати над 9300 домакинства, като до момента одобрените кандидати за подмяна на отоплителни устройства са 5 506.

Методиката за комплексната оценка на офертите предвижда да бъде оценена както цената на уредите, така и предложения гаранционен срок на всеки тип отоплително устройство като гаранционния срок не може да бъде по-малко от 24 месеца. От изпълнителите се изисква да осигурят поне 3 монтажни групи за доставката и монтажа, като подмяната на уредите следва да стартира след края на отоплителен сезон 2020/2021г.

Наред с монтажа на новите уреди е предвидено да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. Те ще бъдат предадени за рециклиране, като получените средства ще бъдат инвестирани от общината в мерки за подобряване на качеството на въздуха.

Целта на проекта за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща