Парите от Сребърния фонд няма да се инвестират, остават само на депозит в БНБ

Консервативното управление на фонда, в който към 30 ноември 2020 година са натрупани 3 286.07 млн. лв., няма да се променя до 2023 година

Икономика / България
3E news
324
article picture alt description

Правителството прие Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“) и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2021-2023 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност, уточняват от пресслужбата на Министерския съве.

Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.

Одобреният консервативен подход гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това, от своя страна, съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Двата стратегически документа ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с тенденциите на финансовите пазари и при оценка на риска. Този подход позволява своевременното и адекватно предефиниране на инвестиционната политика и средносрочната стратегия на Фонда при настъпили промени в пазарната среда.

По данни на Министерство на финансите към 30.11.2020 година в Сребърния фонд има 3 286,07 млн. лв., от които 3 283,0 млн. лв. са депозирани в отделна сметка в БНБ.

Сребърният фонд бе създаден през 2007 г. с около 2 млрд. лв., а предназначението му е да подкрепя пенсионната система, но реално средствата в него не биха стигнали за изплащане на пенсиите дори за половин година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща