България рискува да изгуби милиарди заради лошия интегриран план за енергетика и климат

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1106
article picture alt description

Европейската комисия (ЕК) разкритикува тежко приетия в началото на годината Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г., известен и със съкращението ИНПЕК, съобщиха от инициативата “Зелени закони”. ЕК е направила детайлна оценка и е достигнала до изводи, че голяма част от нейните препоръки, не са отразени или са само частично отразени в плана. Правителството е изпълнило само 7 от 28-те препоръки на ЕК, има съществени пропуски в информацията и данните;

Слабият ИНПЕК рискува да сложи спирачка на преговорите за Споразумението за партньорство и Плана за възстановяване и устойчивост, а България да загуби между 6 и 7 милиарда лева за ВЕИ, енергийна ефективност и декарбонизация;

Освен препоръките, свързани с развитието на сектора енергетика и въздействието му върху промените в климата и изпълнението на климатичните цели, Комисията критикува и факта, че Планът за енергетиката и климата не допринася за изпълнението на препоръките по линия на Европейския семестър, които се отнасят и до „чисто производство на енергия, природосъобразни инфраструктура, транспорт и декарбонизация, включително във въглищните райони“. В основата си тези препоръки – чието изпълнение също ще влияе за отпускането на евросредства - съвпадат и с коментарите по ИНПЕК на гражданския сектор, включително от „Зелени закони“

Почти цяла година след подаване на становищата, Министерството на енергетиката не намери за нужно да информира никого кои критики и предложения са приети и кои – отхвърлени, съответно за мотивите за това. Внезапно и без коментари ИНПЕК беше приет на 27.02.2020 г.

Ако няма правилно изработен ИНПЕК, страната не може да получи средствата от оперативните програми за енергийна ефективност („санирането“) и за подкрепа на ВЕИ. 

Можем да предположим, че под заплаха са между 30 и 45% от общата индикативна стойност на цялата Втора цел „2. По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление“, в размер на 2 299,89 млн. евро.

Тъй като благоприятстващите условия ще важат и за инвестициите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, под риск попадат и:

Програмата за енергийна ефективност, с индикативен бюджет от 3 млрд. лв;

- Предвиденият фонд за декарбонизация, с неуточнен бюджет, вкл. по линия на европейското съфинансиране;

- Проектът за дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на Електроенергийния системен оператор в условията на нисковъглеродна енергетика, с индикативен бюджет от 511 млн. лв;

Доколкото крайният срок за приемането на Плановете за възстановяване и развитие е 30 април 2021 г., „Зелени закони“ предлагаме на правителството да направи в следващите три месеца спешен ремонт на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г., като приложи задоволително всички препоръки на Европейската комисия и като включат външни експерти за подкрепа. За целта биха могли да се консултират и с експертите от гражданския сектор, които подадоха становища към ИНПЕК както през 3-те месеца на официални консултации в началото на 2019 г., така и впоследствие. Така ще направят важна крачка и към изпълнението и на двете специални препоръки по линия на Европейския семестър, чието неизпълнение е цитирано по-горе. От подобни действия зависят както навременното приключване на преговорите за европейските средства, така и спасяването на парите за енергийна ефективност, ВЕИ и декарбонизация.

Целият анализ на експерта по енергийни политики към “Зелени закони” Петко Ковачев може да видите ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща