Заради COVID-19 МОСВ съветва фирмите за сепариране да не отварят плътно затворени полиетиленови пликове

Няма доказателства, че битовите отпадъци биха могли за разпространят вируса

Климат / България
3E news
452
article picture alt description

Според Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC), няма доказателства съгласно които стандартните процедури  за управление на отпадъците са опасни или недостатъчни по отношение на риска от заразяване с COVID-19 или, че битовите отпадъци играят роля в предаването на SARS-CoV-2 или други респираторни вируси. Това съобщиха за 3e-news от Министерството на околната среда и водите. Поради тази причина не са предлагани и приети допълнителни и специални изисквания, свързани с управлението на битовите отпадъци в Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Затова няма и конкретни разпореждания за изхвърлянето на санитарните отпадъци, но както беше обявено и от Министерството на здравеопазването е най-важно особено, ако сте заразен, да ги изхвърляте в добре затворени полиетиленови торби.

Министерство на здравеопазването е дало препоръка по отношение на прилагането на Закона за управление на отпадъците и по специално задълженията на кмета на общината по управление на битовите отпадъци. Препоръчва се да се обмисли възможността да се инструктират работещите във фирмите, които извършват последващо сепариране на битовите отпадъци, да не отварят плътно затворени полиетиленови пликове, а да ги отделят, след което отпадъците в тях да бъдат директно обезвредени.

В тази връзка, е необходимо общините да поддържат непрекъсната връзка с регионалните здравни инспекции по отношение на идентифициране на домакинствата със заразени лица на които да бъдат дадени указания за събирането на образуваните от тях отпадъци, спазвайки препоръките, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19, публикувани на страницата на министерство на здравеопазването. 

На този етап не може да се направи оценка на това по какъв начин и с какво количество се е променило потреблението на различните видове опаковки в резултат на ситуацията на Covid-19, уточниха от МОСВ. Във всички случаи се наблюдава като цяло  нарастване на доставките до дома на храна и различни продукти и в този смисъл може да се счита, че има известно увеличение, но от гледна точка на статистиката на отпадъци не може да бъде отчетено в рамките на няколко месеца и да бъдат изведени ясни тенденции, допълниха от ведомството.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща