Ясен Кацаров,Топлофикация Перник: Нашият стремеж е да въведем нови по-екологични горива и същевременно да запазим цената за абонатите ни

Преходът към зелена икономика не трябва да се случи за сметка на въглищните региони. Преходът трябва да ги развие в нова посока, с откриване на работни места и инвестиции в различни отрасли, смята изп. директор на дружеството

Икономика / Анализи / Интервюта
3E news
1282
article picture alt description

Какви мерки предприемате за изпълнението на изискванията за Европа за намаляване на вредните емисии, г-н Кацаров?

- Имаме намерението от следващата година през летния сезон да работим с гориво - природен газ. Инвестицията ни е на стойност около 10 млн. евро. В съответствие с одобрени проекти от компетентните органи, предстои изграждането на площадката, където ще бъдат разположени три газови когенерации. Природният газ генерира чувствително по-малко вредни емисии в сравнение с въглищата, следвателно внедряването му като гориво за производството на енергия ще се отрази благоприятно на качеството на атмосферния въздух в района през летните месеци.

За да запазим работеща нашата топлофикация, насочихме инвестиции в нови технологии и горива, благодарение на които ще произвеждаме чиста и зелена енергия. ТЕЦ-овете са основата на енергийната система в страната. Като предприятие ние също активно се включваме в процеса на трансформация към нисковъглеродно производство. Част сме и от платформата “Brown to green”, чиято цел е всички заедно с институциите, еколозите, НПО-тата да обединим усилия за създаване на екологична енергия. Работим постоянно по оптимизиране на дейността си, за да гарантираме качество и да запазим цената за крайния потребител. Пътят, който трябва да извървим е дълъг, но вярвам, че с общи усилия ще отговорим на високите стандарти, поставени от Европейската комисия.

Според Вас колко години ще бъдат необходими на България да постигне нисковъглеродна икономика?

- Смятам, че за около 10-15 години централите ще могат да заменят въглищата с алтернативни горива. Други топлофикации вече минават също като нас на природен газ. Поне към този момент, това е достъпното гориво, с което да произвеждаме по-екологична енергия. Природният газ ще ни помогне да минем плавно през предстоящия преход.

Като държава трябва да продължаваме да отстояваме националния си интерес и да защитим план за справедлива трансформация, така че да не се налага да плащаме високата социална и икономическа цена. Вярвам, че е възможно да постигнем целите на "Зелената сделка" без да се налагат съкращения на работната ръка. Ние в топлофикацията работим точно за това.

От какво зависи успешното реализиране на справедливия преход?

- Трябва да направим план, в който да очертаем какви нови мошности могат да се създадат, кои са горивата, които използваме. Важно е осигурим възможности за допълнително обучение и подобряване на професионалните компетенции на персонала е основният инструмент в борбата с ниските доходи и безработицата. Ако тук осигурим добри условия на труд, няма да изгоним младите ни и знаещи кадри. Естествено са реализиране на плана за необходими и сериозни финансови средства. Стойността им зависи от пътя, който изберем.

Преходът към зелена икономика не трябва да се случи за сметка на въглищните региони. Напротив! Преходът трябва да ги развие в нова посока, с откриване на работни места и инвестиции в различни отрасли. В противен случай, ще станем свидетели на обезлюдяване на регионите и постепенно западане на икономиката.

Възможен ли е по-нататъшен растеж и развитие на въглищните региони след зелената трансформация?

- Всеки регион има шанс за растеж. Въглищните региони имат възможност за надграждане и привличане на чуждестранни инвеститори. Те са разнообразни в географско и икономическо отношение, дори и в културно. Има сериозен интерес към тях, но за да се превърне интересът в реални инвестиции, трябва да създадем планове за бъдещата трансформация.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща