Стратегията за развитие на водородна енергетика на Министерство на енергетиката на САЩ включва и АЕЦ, и изкопаемите горива

Енергетика / Свят
3E news
859
article picture alt description

Министерство на енергетиката на САЩ (DOE) публикува планът си за водородна програма.  Той осигурява стратегическата основа за изследванията, разработките и демонстрацията в областта на водородната енергетика. Освен това включва в себе си насоки за научноизследователските дейности на няколко центъра към енергийното министерство на страната.

Водородът е интересен източник на гориво, което има потенциал за интеграция на енергийните ресурси на страната ни, но за пълното осъзнаване на този потенциал в икономиката е необходимо да се намалят разходите и да се увеличат значително търсенето и предложенията на водород, заявява министъра на енергетиката Дан Бруйет.

Администрацията ще насърчава усилията и сътрудничеството на всички отдели, посочени в този план, за да се справят с предизвикателствата за превръщането на водорода във вариант за енергийното бъдеще на страната.

Според Министерство на енергетиката на САЩ, посоченият План е цялостен документ, определящ стратегическото направление на водородната програма. Той допълва техническите и програмни многогодишни планове на всеки от центровете на Министерство на енергетиката, участващ в изследванията и разработките в областта на водорода.

Водородът е универсално гориво, което отваря пътят към устойчив дългосрочен икономически ръст. Той може да добави стойност в много от секторите на икономиката, да служи като устойчиво гориво за транспорт, като суровина за производство на електричество и топлина за домовете, може също така да се изнася,  заявяват в съобщение до заинтересованите страни  заместник-министъра на енергетиката Марк Менезес и директорите на различните отдели.

За да се реализира обаче истинският потенциал на водорода се изисква обвързване на текущите изследвания и разработки, а също така и мащабиране на демонстрациите. Както и внедряване на водорода в частния сектор  за постигане на мащабируемост. За разлика от другите видове горива, водородът изисква по-голяма интеграция на системите за изкопаеми горива, ядрена енергия и възобновяемите енергийни източници.  Реализирането на пълния потенциал и на ползите от водорода ще изисква интегриран подход във всички сектори на енергетиката.

Стратегическите насоки на плана включват в себе си изследвания и различни разработки. Също така и демонстриране на възможностите от страна на Бюрото за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, изкопаемите източници на енергия, ядрена енергетика, електроенергия, наука и на Агенцията за модерни изследователски проекти (APRA-E) към Министерство на енергетиката на САЩ за подобряване на производството, транспортирането, съхранението и използването на водорода.

В продължение на десетилетия Министерство на енергетиката подкрепя разработването на технологиите, допълващи производството на водородни горива от традиционните ни източници, заявява заместник-министъра на енергетиката Марк Менезес. Очертаните в плана  научни изследвания и развойна дейност допълват усилията на Министерство на енергетиката в подкрепа на цялостната стратегия.

Ключов аспект на стратегията е осигуряване на производството на водород от разнообразна гама от нисковъглеродни енергийни източници, включително възобновяеми източници, ядрена енергия и изкопаеми горива (с улавяне, използване и съхранение на въглерод, „CCUS“).

Според помощник държавния секретар по атомна енергия Rita Baranwal, планът към програмата за водородна стратегия позволява Министерство на енергетиката да оптимизира усилията си за изследвания и разработки в областта на водорода.

В момента Агенцията по ядрена енергия работи над демонстрация на високотемпературна и нискотемпературна електролиза в американските реактори за производство на големи количества водород, което би могло да отвори нови пазари за ядрената индустрия “, написа тя в Twitter.

През октомври Министерство на енергетиката избра два проекта за насърчаване на гъвкавата експлоатация на леко водните реактори с интегриране на системи за производство на водород за получаване на  съвместно финансиране от Американската администрация по ядрена енергия в сътрудничество със Службата за водородни и горивни  технологии в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

В рамките на един от тези проекти компанията Xcel Energy от Минеаполис ще си сътрудничи с Националната лаборатория в Айдахо (INL) за демонстриране на система, която използва пара и електричество от АЕЦ за отделяне на водата. Полученият водород първоначално ще се използва в електроцентралата, но в крайна сметка може да бъде продаден и на други индустрии. Системата вероятно ще бъде демонстрирана на АЕЦ Прейри Айлънд, съобщи INL през тази седмица.

Второто предложение предполага екипът FuelCell Energy Inc от Кънектикът да работи с INL, за демонстриране  и одобрение на  система за производство на водород с твърдо оксидна електролизна система за интеграция в съществуващите ядрени централи.


Пълният текст на Плана за водородна програма на Министерство на енергетиката на САЩ е публикуван на страницата на ведомството: https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/hydrogen-program-plan-2020.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща