Търговското салдо на България е на минус 920.4 млн. евро за първите 9 месеца на 2020 г.

От януари до септември преките чуждестранни инвестиции нарастват със 729.5 млн. евро (при увеличение с 1056.3 млн. евро за януари - септември 2019 година)

Икономика / България
3E news
516
article picture alt description

Търговското салдо за септември 2020 г. е отрицателно в размер на 136 млн. евро при дефицит от 150.5 млн. евро за септември 2019 г., съобщава Българската народна банка (БНБ). От начаото на годината или за януари - септември 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 920.4 млн. евро (1.6 на сто от прогнозния БВП) при дефицит от 1948.3 млн. евро (3.2 на сто от БВП) за същия период на 2019 г.

Износът на стоки за септември е на стойност 2478.8 млн. евро като нараства с 11.2 млн. евро (0.5 на сто) в сравнение с този за септември 2019 г. (2467.6 млн. евро). За януари - септември 2020 г. износът е 19 954 млн. евро (35.2 на сто от БВП), като намалява с 1660.4 млн. евро (7.7 на сто) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (21 614.4 млн. евро, 35.3 на сто от БВП).

Вносът на стоки за септември 2020 г. е 2614.7 млн. евро, като намалява с 3.3 млн. евро (0.1 на сто) спрямо септември 2019 г. (2618 млн. евро). За януари - септември 2020 г. вносът е 20 874.3 млн. евро (36.8 на сто от БВП), като намалява с 2688.4 млн. евро (11.4 на сто) спрямо същия период на 2019 г. (23 562.7 млн. евро, 38.5% от БВП).

Салдото по услугите е положително в размер на 141.5 млн. евро при положително салдо от 541.2 млн. евро за септември 2019 г. За януари - септември 2020 г. салдото е положително в размер на 2110 млн. евро (3.7 на сто от БВП) при положително салдо от 4084 млн. евро (6.7 на сто от БВП) за януари - септември 2019 г.

Текущата и капиталова сметка на страната е отрицателна и възлиза на 116.3 млн. евро при излишък от 432 млн. евро за септември 2019 г.

За януари - септември 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1390.8 млн. евро (2.5 на сто от прогнозния БВП) при излишък от 2780.6 млн. евро (4.5 на сто от БВП) за януари - септември 2019 г.

За септември 2020 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 183.5 млн. евро при положително салдо в размер на 364.1 млн. евро за септември 2019 г. За януари - септември 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 651.9 млн. евро (1.1 на сто от БВП) при положителна от 2095.8 млн. евро (3.4 на сто от БВП) за януари

- септември 2019 г.

Капиталовата сметка на страната е положителна в размер на 67.2 млн. евро при положителна стойност от 67.9 млн. евро за септември 2019 г. За януари - септември 2020 г. капиталовата сметка е положителна - 738.8 млн. евро (1.3 на сто от БВП),

при положителна стойност от 684.7 млн. евро (1.1 на сто от БВП) за януари - септември 2019 г.

Финансовата сметка за септември 2020 г. е положителна в размер на 108.7 млн. евро при положителна стойност от 438.3 млн. евро за септември 2019 г. За януари - септември 2020 г. финансовата сметка е положителна - 3761.6 млн. евро (6.6 на сто от БВП), при положителна стойност от 2400.9 млн. евро (3.9 на сто от БВП) за същия период на 2019 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се повишават с 268.9 млн. евро за септември 2020 г., при увеличение с 53.3 млн. евро за септември 2019 г. За първите девет месеца на годината преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват със 729.5 млн. евро (при увеличение с 1056.3 млн. евро за януари - септември 2019 г.).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща