SOFIX единствен от 4-те индекса на БФБ с минималeн ръст през втората седмица на ноември

Захарни заводи са лидер по печалба на родната борса и с висок седмичен оборот от 165 473 лева

Икономика / България
3E news
774
article picture alt description

Отминалата работна седмица завърши със загуби за трите индекса на Българската фондова борса (БФБ) и само измерителят на „сините чипове“ отчете минимален ръст от 0.16%, след като в предходния период (2 – 6 ноември) и четирите индекса бяха на червено. Тази седмица с най-голям спад е имотният BG REIT (-0.31%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.15%) и широкия BGBX 40 (-0.07%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 13 ноември българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 6.97%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-25.09% ), заради сривовете му през март и април и след това от юни до септември, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

Лидер през отминалата работна седмица по печалба е дружеството от Горна Оряховица Захарни заводи (виж по-долу най-печелившите акции). Това се дължи на много добрия междинен финансов отчет, представен пред БФБ за деветте месеца на годината. От него става ясно, че приходите от продажби са нараснали с 8.4% на годишна база, като са реализирани приходи за 103.7 млн. лв. спрямо 95.8 млн. лв. през същия период януари-септември на 2019 г.

Най-голям дял в приходите имат продажбите в България (72.33%), на второ място са продажбите на пазарите в страните-членки на ЕС (18.9%), а делът на държавите извън Съюза достига 8.77%. В същото време нетната печалба почти се е удвоила до 7 млн. лв. спрямо 3.6 млн. лв. към септември миналата година.

Изглежда, че страхът от втората вълна на пандемията СOVID-19 продължава да притиска пазарните участници, защото и през втората седмица на ноември

оборотът на БФБ отново е под традиционните седмични нива

като са реализирани 776 сделки с 4 496 077 лева, спрямо 585 сделки с 2 556 521 лота, което представлява увеличение със 191 сделки и с 1 939 536 лота спрямо предходната седмица (2 - 6 ноември). Като обем, обаче, оборотът се е свил малко над 1.6 пъти до 2 136 286 лева от 3 470 282 лева седмица по-рано. Прието е за нормална да се приема седмичната търговия на БФБ, когато е реализиран общ оборот от минимум 5 млн. лева.

Вече втора поредна седмица оборотите на БФБ намаляват и 11-ият месец на настоящата година, поне досега, не обещава добри дни за пазарните участници. Според обявените от БФБ резултати за октомври, оборотът на родната борса се е повишил с 16.7% на годишна база, като е достигнал 30.35 милиона лева, макар че на месечна база се е понижил с 13.8%. Досега реализираният оборот за двете седмици на ноември е 5 606 569.07 лева при 16 849 038.60 за същия период на 2019 година или спад от малко над 3 пъти!

Равносметката показва, че само 2 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева през седмицата от 9 до 13 ноември, докато в предходната са били пет. На върха тази седмица е Еврохолд България АД (4EH), купувачът на бизнеса на ЧЕЗ в България, с 8 сделки за 304 003 лева, и Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4) - 259 987 лева.            

След като три от четирите индекса на БФБ са на загуба, съвсем логично е

губещите сделки да са повече от печелившите

като при оборотите съотношението е 39% за губещите към 33% за печелившите и 39 на сто без промяна. При акциите съотношението също е в полза на губещите (53%, спрямо 37% и 16 на сто без промяна). При търгуваните емисии печелившите, обаче, са повече (47% към 31% и 12 без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата седмица пазарният тренд на БФБ отново се размина с този в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. И докато на Софийската борса преобладаваха губещите сделки, на основните борси от двете страни на Океана доминираха печелившите.

Както посочихме, SOFIX завърши единствен с повишение от 0.16%, а на червена територия бяха другите три измерителя на БФБ. В същото време общоевропейският индекс STOXX 600, в който са включени 600-те най-големи европейски компании, приключи отминалата работна седмица със сериозен ръст от 5.13%. На седмична печалба между 5% и 8.72% бяха и всички национални измерители на „сините чипове“ в Западна Европа.

Вижте още: Повечето европейски фондови пазари затвориха на положителна територия

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк трендът също беше възходящ. Средното седмично нарастване на измерителя на „сините чипове“ Dow Jones е с 4.08%, който затвори и с най-голям седмичен ръст, докато при широкия S&P 500, в който са включени най-големите компании в САЩ, повишението е с 2.16%. С най-малко седмично нарастване затвори технологичният Nasdaq, който отчете повишение с 0.27 на сто.

Динамика на българските индекси*

Седмичната равносметка (9 - 13 ноември) показва, че три от четирите индекса на БФБ са на загуба и само SOFIX e на печалба с 0.16 на сто, след като в предходния период (2 – 6 ноември) и четирите измерителя бяха с понижение. С най-голям седмичен спад тази седмица е имотният BG REIT, следван от равно претегления BGTR 30 и широкия BGBX 40:

- при SOFIX повишението е с 0.16%, сред като в предходната седмица се понижи с 0.70%. През отминалата втора седмица на ноември с акциите на 15-те, включени в SOFIX компании (с променена база от 21 септември) са реализирани сделки с 556 910 лота за 949 403 лева, спрямо 756 963 лота за 1 185 146 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено най-слабото понижение от 0.07%, след като в предходната седмица спадът беше с 0.65%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 812 613 лота за 1 526 062, спрямо 1 549 149 лота за 2 206 402 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 загубата е с 0.15%, след като в предходната седмица отчете спад с 0.54%, при реализирани сделки през миналата седмица с 714 310 лота за 1 260 748 лева, в сравнение с 824 582 лота за 2 136 795 лева седмица по-рано;

- при BG REIT спадът е най-голям – 0.31%, след като в предходната седмица също отчете най-голямо понижение с 1.71%, при реализирани сделки през отминалата седмица с 103 498 лота 410 185 лева, спрямо 37 186 лота за 62 615 лева седмица по-рано.

Кои са най-печелившите акции

- Захарни заводи АД (3Z9), както вече посочихме, е начело на групата на най-печелившите акции с повишение от 30.00% при последна цена от 3.640 лв./акция, седмичен оборот от 165 473 лева и пазарна капитализация от 40 451 025 лева. От началото на настоящата година цената на акциите на Захарни заводи се е повишила с 31.88%;

- Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) отново е сред най-печелившите емисии с ръст от 24.37%, след като в предходната седмица беше на печалба с 12.57%, при последна цена от 0.490 лв./акция, седмичен оборот от 29 205 лева и по-висока пазарна капитализация до 13 605 573 лева от 10 939 992 лева седмица по-рано;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU) е с ръст от 7.74% при последна цена от 1.670 лв./акция, седмичен оборот от 92 798 лева и пазарна капитализация от 57 852 015 лева;

- Алтерко АД (A4L) е на печалба с 5.77% при последна цена от 5.500 лв./акция, седмичен оборот от 99 602 лева и пазарна капитализация от 82 500 000 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF) е с повишение от 5.06% при последна цена от 0.935 лв./акция, седмичен оборот от 15 365 лева и пазарна капитализация от 118 866 522 лева.

Кои са най-губещите акции

- Сирма Груп Холдинг АД (SKK) излезе начело на групата на най-губещите акции с понижение от 4.39% при последна цена от 0.545 лв./акция, седмичен оборот от 71 402 лева и пазарна капитализация от 32 351 482 лева;

- Еврохолд България АД (4EH) със спад от 3.68% при последна цена от 1.570 лв./акция, седмичен оборот от 304 003 лева и пазарна капитализация от 310 115 192 лева;

- М+С хидравлик АД (5MH) с понижение от 3.28% при последна цена от 5.900 лв./акция, седмичен оборот от 27 677 лева и пазарна капитализация от 232 726 680 лева;

- Монбат АД (5MB) на загуба с 2.22% при последна цена от 3.520 лв./акция, седмичен оборот от 45 518 лева и пазарна капитализация от 137 280 000 лева;

- Градус АД (GR6) е със спад от 1.39% при последна цена от 1.420 лв./акция, седмичен оборот от 84 085 лева и пазарна капитализация от 345 924 368 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (9 – 13 ноември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) са реализирани сделки с 28 лота за 6 440 при една и съща цена от 230.000 лв./акция, заради което е цената не се е променила, след като в предходната седмица беше отчетено понижение с 5.74%. Затова и позарната капитализация е останала непроменена от 443 440 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (1CZ) са реализирани сделки с 20 лота за 411 400 лева, след което стойността на акциите се е повишила с 0.99%, при последна цена от 20 400.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 102 000 000 лева от 101 000 000 лева седмица по-рано;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март, когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- Синергон Холдинг АД (6S7) не са реализирани сделки, а последните са били в периода 27-30 октомври, когато са изтъргувани с 9 555 лота за 6 975 лева, след което цената на акциите се е повишила с 0.69%, при последна цена от 0.730 лв./акция и пазарна капитализация от 13 401 960 лева;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (C4P) е реализирана една сделка на 13 ноември с 200 лота за 274 лева, след каето цената на акциите се е 0.74% при последна цена от 1.370 лв./акция и пазарна капитализация от 18 270 142 лева;

- ЕМКА АД (57Е) Севлиево са реализирани сделки със 171 лота за 404 лева на 9 ноември, след което стойността на акциите се е повишила с 2.61%, при последна цена от 2.360 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 51 211 353 лева от 49 909 370 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (52Е) не са реализирани сделки, след като последните са били в предходната седмица (2 -6 ноември) когато са изтъргувани 2 020 лота за 1 226 лева, след което цената на книжата са се повишили с 1.67%, при последна цена от 0.610 лв./акция и пазарна капитализация от 15 316 130 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

SOFIX отново на загуба в първата седмица на ноември

SOFIX се върна на печалба в последната седмица на октомври

SOFIX на загуба след две седмици на печалба

SOFIX на печалба втора поредна седмица от 12 до 16 октомври

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща