ЕК подкрепя със 150 млн. евро проекти за зелена трансформация на румънските топлофикации

Средствата ще се използват за изграждане на нови блокове на биомаса и биогаз

Енергетика / Свят
3E news
813
article picture alt description

Европейската комисия одобри румънска схема за подпомагане на изграждането и модернизирането на системи за централно отопление, базирани изключително на възобновяеми енергийни източници. От Изпълнителния орган на администрацията в Брюксел заявиха, че средствата от 150 милиона евро са предназначени за преминаване от изкопаеми горива към по-екологични решения, които са в съответствие с целите на Европейската зелена сделка.

„Тази мярка е възможна и благодарение на европейския инвестиционен план за Зелена сделка. За да се разгърне потенциалът на централното отопление и то да допринася за прехода към климатично неутрална икономика, планът дава на държавите-членки по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за предоставяне на подкрепа за генериране на централно отопление, в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ“, обясни и изпълнителният заместник-председател на ЕК, отговарящ за политиката на конкуренция, Маргрете Вестагер.

Покрива се 20 на сто от инвестицията

Румъния възнамерява да изгради и ремонтира основно поредица от инсталации и разпределителни мрежи за централното си топлоснабдяване. Проектите за обновяване ще могат да кандидатстват за финансиране на максимум 20% от общата инвестиция. Планираната подкрепа ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства от дела на Румъния в структурните фондове на ЕС, информира Balkan green enrrgy news..

Блокове с обща мощност до 60 MW в Топлофикациите за централното отопление ще бъдат допустими за финансиране и обновяване и с държавна подкрепа. Съществуващите системи за централно отопление генерират топлина предимно от котли, които работят на газ или на въглища. Мярката има за цел да подпомогне инвестициите в инсталации за централно отопление до общо 60 MW мощност, като подкрепяните източници ще бъдат котли на биогаз, биомаса и геотермална енергия. Очаква се това да доведе до общо намаляване на емисиите на парникови газове с до 48 000 метрични тона CO2 и други замърсяващи вещества, добавят от ЕК. Схемата е проектирана да бъде приложена до 2023 г.

Насоките на ЕС за държавна помощ предвиждат проектите да отговарят на критериите за ефективно централно отопление, определени в Директивата за енергийна ефективност (EED).

Европейският инвестиционен план за Зелената сделка дава възможност на държавите членки да използват допълнителна гъвкавост, когато става въпрос за максималния размер на подкрепата, която може да бъде предоставена в сектора, стига това да е обвързано с намаляване на вредните емисии и стимулиране на зелената енергия. Европейската комисия стигна до заключението, че схемата е необходима, тъй като подкрепяните проекти няма да бъдат осъществени без публичната подкрепа и пропорционално. Очаквания са, че няма да има разумна норма на възвръщаемост при подобни обновявания на старите топлофикации. Припомняме, че Румъния очаква 6,7 милиарда евро през следващите десет години от наскоро създадения фонд за модернизация на ЕС.

Природния газ е фокусът на повечето български топлофикации

В България все още няма действащи планове за изграждане на нови блокове, захранвани с биомаса или биогаз, подкрепяни с европейско финансиране. В няколко по-малки градове у нас има изградени проекти за топлофикации , като например в Банско и Смолян. Проектът в Смолян обаче не успя да се осъществи поради редица проблеми. Централите на биогаз у нас се използват основно в земеделието като на няколко места хората възроптаха публично срещу подобни инвестиции. Последно така се случи в централа в пловдивското с. Труд, която според местните хора е обгазявала населените места в региона.

Към момента основният фокус на българските топлофикации в големите градове е подмяната на горивния източник и всички компании вече планират да използват природен газ за подгряване на топлата вода. Така няма да се употребяват повече въглищата като енергиен източник, отхвърлен от ЕС.

В същото време единственият проект с европейско финансиране е на „Топлофикация София“. Той е за изграждане на инсталация за горене на боклука, чрез RDF технология. Идеята е отпадъците от завода за боклук край София се трансформират в RDF гориво, което ще се изгаря в специален блок в ТЕЦ „София“. През тази пролет ЕК одобри 77 млн. евро финансиране за този проект, който е на обща стойност 370 млн. лева.

Новият блок ще има капацитет за производство на приблизително 55 MW топлинна енергия и 19 MW електрическа енергия. Това означава топлинна енергия за 40 000 души и електричество за 30 000 души. Инсталацията трябва да е готова до 2023 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща