Евродепутатите увеличиха Бюджета на ЕС за 2021 г. с 15 млрд. евро над продложението на ЕК

Бюджетът на ЕС за догодина трябва да подкрепя устойчивото възстановяване от пандемията, препоръчва Европейският парламент

Икономика / България
3E news
732
article picture alt description

Бюджетът за 2021 г. трябва да се съсредоточи върху смекчаването на последиците от пандемията и подпомагането на възстановяването, надграждайки върху Зеления пакт и дигиталната трансформация. Това препоръчва Европейския парламент (ЕП), съобщава пресслужбата на институтицята, цитирана от БТА

Бюджетът на ЕС за следващата година - първият от периода на финансиране 2021-2027 г. - трябва да "насърчава справедлив, приобщаващ и устойчив растеж, създаване на висококачествени работни места с дългосрочен план за социално-икономическо сближаване", заявяват евродепутатите в проекторезолюцията си след гласуването в четвъртък.

Европейският парламент определи

общото ниво на бюджета на ЕС за 2021 г.

на малко под 182 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение с 15 милиарда евро в сравнение с предложението на Европейската комисия. Тези допълнителни повече от 14 милиарда евро ще бъдат добавени към 15-те водещи програми на ЕС, като с това ще бъдат стимулирани проекти, които да подкрепят млади хора, изследователи, здравни работници, предприемачи и много други граждани.

Други важни допълнения към бюджета за догодина

бяха гласувани в области като изменението на климата, енергетиката, дигиталната и транспортната взаимовръзка, малките и средни предприятия (МСП), туризма, сигурността, миграцията, основните права и дейности във връзка с външната политика. Членовете на ЕП също така целят за 2021 г. да бъде постигнато ниво на разходите за биологично разнообразие от 10 на сто и ниво на разходите за борба с изменението на климата от 30 на сто.

Резолюцията, придружаваща и отразяваща гласуването на финансовите средства, изготвена от главния докладчик за бюджета на Европейската комисия Пиер Ларутюру (С&Д, Франция) и докладчика за административния бюджет на другите институции Оливие Шастел (RENEW, Белгия), беше приета с 471 гласа "за", срещу 102 гласа "против" и 116 "въздържал се".

Следващи стъпки

След гласуването в пленарна зала, могат да започнат "помирителни" преговори със Съвета, с продължителност от 21 дни. Целта на тези преговори е да бъде постигнато споразумение между двете институции, за да може законодателството за бюджета за следващата година влезе в сила навреме. Очаква се бюджетът за 2021 г. да бъде гласуван от Парламента и подписан от неговия председател през декември.

Първото помирително заседание между Съвета и Парламента е насрочено за 19 ноември.

Какво е направено досега

Подготовката и преговорите по бюджета на Европейския съюз за 2021 г. се провеждат при необичайни обстоятелства, тъй като до вторник тази седмица нямаше политическо споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР), което служи като основа за годишните бюджети. Ето защо, поради късното постигане на споразумение, нямаше възможност то да бъде взето предвид за гласуването в четвъртък.

Очаква се Европейската комисия да публикува днес, 13 ноември, писмо за изменение на бюджета, което ще отразява политическото споразумение относно МФР и с което ще коригира предложението си за бюджета за следващата година, преди да започнат срещите по помирителната процедура на 17 ноември.

Около 93 на сто от бюджета на ЕС финансира реални дейности в страните от ЕС и извън него. Предназначен е за граждани, региони, градове, фермери, изследователи, студенти, неправителствени организации и предприятия.

Бюджетът на ЕС е уникален по същността си. За разлика от националните бюджети, които до голяма степен се използват за предоставяне на обществени услуги и финансиране на системите за социално осигуряване, бюджетът на ЕС е с предимно инвестиционен характер.

Допълнително финансиране за подкрепа от ЕС чрез плана за възстановяване "Next Generation EU" ще бъде на разположение през 2021 г. веднага след приемането на съответните законодателни актове и съгласуването на плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки. Парламентът вече проправи пътя за одобрение, като го гласува на пленарно заседание през септември.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща