Средната цена базов товар в пазар „ден напред“ на БНЕБ за октомври е намаляла до 84.40 лв. за MWh

Търгуваните обеми и в двата сегмента - в рамките на деня и ден напред се увеличават

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2354
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса през октомври спрямо септември намалява, а търгуваните обеми нарастват. В сравнение с октомври миналата година обаче изтъргуваните количества нарастват почти два пъти.

Много сериозен ръст на обемите – до 31 % през октомври  и спад на цените с над 10 процента се отчита и в сегмента „пазар в рамите на деня“.  

По отношение на пазарния сегмент „централизиран пазар за двустранни договори“ за октомври в доклада се посочва, че все още няма данни по отношение на доставените количества и при постъпването им, той ще бъде обновен. Налице са данни само за доставените количества за септември, но те не са достатъчни за изводи. Всъщност напоследък прави впечатление, че сделките по двустранни договори са слаби. Засега за ноември например има обявена само една сделка. Рано е да се каже дали това се дължи на предпочитанията на участниците на пазара към други сегменти или просто октомври не е толкова активен месец. Това става ясно от публикувания отчет на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец октомври.

Отчетът през октомври разширява картината за либерализацията на електроенергийния пазар и за навличането на него от октомври на малките фирми. В същото време още не може да се получи яснота за отражението на коронавируса, тъй като по-строгите ограничителните мерки  започнаха да влизат в сила през настоящия месец ноември. Вероятното за по-голяма яснота ще може да се говори едва през декември.

Пазар „Ден напред“

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ през октомври спрямо предходния месец  намалява (минус) с 6.7 %  до 84.40 лв. за MWh. За сравнение през септември средната цена базов товар е било с 6.05 лв. за MWh повече – 90.45 лв. за MWh. При сравнение с цените отчетени през октомври миналата година става ясно че спадът е доста по-сериозен. Отчетената тогава средна цена базов товар е съставлявала 109.18 лв. за MWh.

Понижение с (минус) 3.8 % се отчита и при средната цена пиков товар – до 93.30 лв. за MWh през октомври спрямо 96.97 лв. за MWh през септември. С цени 10 процента или с 8.39 лв. намалява и средната цена извънпиков товар – до 73.53 лв. за MWh.

Най-ниската цена регистрирана  през октомври е 2.30 лв. за MWh, което е понижение (минус) с 59.2 % спрямо отчетените през септември 4.97 лв. за MWh. Разликата с отчетената през същия месец, но преди година най-ниска цена е много, много голяма. Тогава най-ниската цена е била 44.01 лв. за MWh.

Расте, макар и с едва 1,2 %  най-високата цена – до 180.09 лв. за MWh. Все пак тя остава доста под нивото отчетено през същия месец на миналата 2019 г. , когато е достигала 230.04 лв. за MWh.

Докато цените намаляват, обемите, търгувани в сегмента „пазар ден напред“ на БНЕБ се увеличават, което може да се смята за добър знак както за либерализацията на пазара или за излизането на малките компании, така и за икономическите дейности в страната.

Общо търгуваният базов обем през октомври спрямо септември се увеличава с 3.5 %  или с 48,198.1 MWh и достига до 1,437,849.6 MWh. Това е почти двоен ръст и то за пореден месец в сравнение с отчетеният търгуван обем през месец октомври миналата 2019 година. Тогава той е достигал до 742,002.0 MWh.   

Пиковият обем през октомври се увеличава с 1.9 % или с 14, 395.3 MWh и достига до 791,620.9 MWh. Извънпиковият расте с цели 5.5 % - до 646,228.7 MWh.

По отношение на среднодневният и средночасовият търгуван обем обаче не се наблюдава промяна през октомври, тоест остават на същото ниво като през септември. Съответно средно дневният търгуван обем през октомври е достигал 46,382.2 MWh (плюс едва 0.1 % или 60.5 MWh), а средночасовият – 1,930.0 MWh.

Няма промяна и при регистрираните пазарни участници и през октомври, както през предходния септември те остават 81.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец октомври осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 6 %, от търговците – 86 %, и от потребители – 8 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 62 % от производители, 26 % от участници с до и над 4 MWh, а 12 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

За пореден месец в този сегмент се наблюдава ръст на търгуваният среднодневен базов обем. За разлика от предишния доклад на борсовия оператор обаче, цените в „пазар в рамките на деня“ намаляват с над десет процента.

Среднопретеглената цена през октомври се понижава (минус) до 85.75 лв. за MWh или с 10.3 % (минус 9.84 лв/MWh). За сравнение, , през септември тя е достигала до 95.59 лв. за MWh. Тази стойност обаче остава доста по-ниска и на годишна база, и за сравнение през същия месец на миналата година среднопретеглената цена в този сегмент и достигала до 103.16 лв. за MWh.

Среднопретеглената цена пиков товар също намалява (минус) с над десет процента – 10.6 % и от 102.96 лв. през септември спада до 92.00 лв. за MWh през октомври. Още повече намалява среднопретеглената цена извънпиков товар – с минус 12.5 % или с 10.75 лв. за MWh и през октомври достига до 75.61 лв. за MWh.

За разлика от цените, обемите, търгувани в сегмента „пазар ден напред“ нарастват и то съществено.

Общо търгуваният базов обем през октомври спрямо септември расте (плюс) със значителните 31.2 процента и достига до 98,951 MWh. Това е ръст с цели 23,530.5 MWh спрямо септември (75,422.6 MWh). Спрямо година по-рано общо търгуваният базов обем в този сегмент, въпреки кризата с коронавируса расте 6 пъти, става ясно при съпоставяне на данните. А сравнение, през миналата година общо търгуваният базов обем в този сегмент е бил от порядъка на 15,806.0 MWh.

Прави впечатление също така ръстът на търгуваният пиков обем – 45.7 % , като през октомври той достига до 61,0984.4 MWh спрямо 41,935.5 MWh, отчетени през септември. Извънпиковият обем също се увеличава – (плюс) с 13.0 до 37,854.7 MWh или с 4,367.6 MWh спрямо отчетените през септември 33,487.1 MWh.

С 27 процента до 3,192.0 MWh през октомври спрямо 2,514.1 MWh през септември нараства и среднодневният търгуван обем в този сегмент. Средночасовият търгуван обем също се увеличава (плюс) с 26,8 % и достига до 132.8 MWh/h. За сравнение през септември е достигал до 104.8 MWh/h.

Няма промяна при регистрираните пазарни участници и през октомври те остават отново 62, но активните пазарни участници се увеличават от 45 на 47 или с 4,4 %.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

По отношение на общо доставените количества в този сегмент за октомври 2020 г. борсовият оператор отбелязва, че „данните за доставените количества не са готови, а когато пристигнат, докладът ще бъде обновен“. От добавените за септември данни става ясно, че общо доставените количества са били в обем от 448,183.6 MWh, а средно претеглената цена е била 102.05 лв. за MWh.

По отношение на изтъргуваните количества, от представените за септември данни става ясно, че средно претеглената цена е били 96.70 лв. за MWh, а общо изтъргуваните количества – 281,610.0 MWh.

От графичните данни на екран Auction sceen става ясно за липсата, на каквито и да са търгове през октомври. Явно е обаче предвид предоставените данни, че по начало това не е особено силен месец.

От данните на екрана за търговия Continuous Trading за доставените количества става ясно, че при средно претеглената цена няма промяна през октомври  в сравнение със септември  се отчита понижение с 0,6 % до 75.89 лв. за MWh. Увеличават се и то с 491.1 %  общо доставените количества - до 68,091 MWh в сравнение с 11,520 MWh месец по-рано. Общо изтъргуваните количества през октомври са били в обем от 98,424 MWh, а среднопретеглената цена – 75.53 лв. за MWh, но няма база за сравнение със септември.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща