МАЕ: Глобалното търсене на енергия се е увеличило с 2,3% през 2018 г. или с най-бързото темпо за последните 10 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
4003
article picture alt description

Потреблението на енергия в световен мащаб е нараснало с 2,3 % през миналата година, като това е най-бързия темп за това десетилетие, благодарение на високата производителност на глобалната икономика и по-големите нужди от отопление и охлаждане в различните региони. Изборът на природния газ като гориво е увеличил нарастването му в общото потребление на енергия до 45 процента. Това сочат данните от новия доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Търсенето на всички видове горива расте, като за втора поредна година при изкопаемите горива този ръст е от близо 70 %. Слънчевата е вятърната енергия нарастват с двуцифрени темпове, кто слънчевата расте с 31 %.  Все пак този ръст не е бил достатъчно бърз, за да отговори на голямото търсене на енергия в света. Това от своя страна е довело до увеличаване на използването на въглищата.

В резултат глобалните емисии от СО2 през 2018 г. са се увеличили с 1,7 % до 33 гигатона (Gt). Използването на въглищата при производството на електроенергия е надхвърлило 10 Gt, което представлява една трета от общото увеличение. В голямата си част това се дължи на мощностите на въглища в Азия.  

Това сочат изводите от последната оценка на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за световното потребление на енергия и свързаните с това емисии от СО2 за 2018 г.

В докладът за глобалното състояние на енергетиката и въглеродните емисии (Global Energy & CO2 Status Report ) се прави преглед на енергийните пазари. В него са включени и най-новите данни за петрола, природния газ, въглищата, вятърната и слънчева енергия, ядрената енергетика, електричеството и енергийната ефективност.

Електричеството продължава да заема позицията на „гориво“ на бъдещето. Световното търсене на електроенергия е нараснало с 4 % през 2018 г. до 23 000 Twh. Този бърз ръст води до дял от 20 % в общото крайно потребление на енергия. Увеличаването на производството на електроенергия е довело до половината от скока на търсенето на  първична енергия.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) допринесоха значително за този ръст при производството на електроенергия, което представлява почти половината от осигуряването на ръста на търсенето на електроенергия. Лидер в областта на ВЕИ, както по отношение на слънчевата, така и на вятърната енергия остава Китай, следван от Европа и САЩ.

Енергийната интензивност се подобрява с 1,3 % през 2018 г., но това е с около половина по-малко в сравнение с данните за периода 2014-2016 г., отбелязват експертите от МАЕ. Забавянето е за трета поредна година и е в резултат от по-слабото прилагане на политиките за енергийна ефективност от една страна и от друга – нарастването на търсенето в енергоемките икономики.

„През 2018 г. наблюдаваме изключително увеличение на световното търсене на енергия, което се повишава с най-бързо темпо през това десетилетие“, казва Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ.

Миналата година също така  може да се смята и за една златна година за газа, на който се дължи почти половината от ръста при глобалното търсене на енергия. Въпреки голямото увеличение на възобновяемите енергийни източници, глобалните емисии все още нарастват, което още веднъж показва, че са необходими по-бързи действия на всички фронтове - разработване на решения за чиста енергия, ограничаване на емисиите, подобряване на ефективността и стимулиране на инвестиции и иновации, включително при улавянето  и съхранението им.

Почти една пета от световното търсене на енергия се дължи на увеличението при търсенето на отопление и охлаждане. Това от своя страна е в резултат на това, че средните зимни и летни температури в някои региони са над историческите данни.

Китай, САЩ и Индия взети заедно осигуряват близо 70 % от повишеното търсене на енергия в света. В САЩ се наблюдава най-голямо увеличение на търсенето на нефт и газ в световен мащаб. Потреблението на газ скочи с 10 % спрямо предходната година.

Търсенето на петрол е нараснало с 1,3% в световен мащаб, като САЩ отново са начело по отношение на глобалното нарастване за първи път от 20 години, благодарение на силната експанзия в нефтохимическата промишленост, повишаването на промишленото производство и транспортните услуги.

Световното потребление на въглища е скочило с 0,7%. Увеличението е наблюдавано само в Азия, особено в Китай, Индия и няколко страни в Южна и Югоизточна Азия.

Ядрената енергия също  нараства с 3,3% през 2018 г., като световното поколение достигна нивата преди Фукушима, главно в резултат на нови допълнения в Китай и рестартирането на четири реактора в Япония. В световен мащаб ядрените централи са посрещнали 9% от увеличението на търсенето на електроенергия.

 

Пълният доклад на МАЕ може да бъде прочетен на : https://www.iea.org/geco/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща