От 2 до 25 на сто скача броя на служителите във Франция, които работят дистанционно

Специалистите съветват да се използват приложения, които измерват социалния климат на фирмата в реално време

Икономика / Свят
3E news
300
article picture alt description

От 2 на сто до 25 на сто скача броя на служителите във Франция, които работят дистанционно, показва проучване “ FullRemoteSkills : какви умения трябва да притежавате, за да бъдете ефективен дистанционно работещ служител?”

Проучването е направено от катедрата “Умения, заетост и решения за човешки ресурси” на Висшето училище по мениджмънт в Нормандия, ръководено от проф. Жан Пралон.

Проучването анализира пътят, ефективността и поведенческите умения на група от 317 дистанционно работещи служители в периода между 2009 г. и 2019 г., представителна извадка на дистанционно работещите « full remote », (изцяло дистанционно) преди кризата от COVID-19. Това изследване разкрива, че овладяването на пет специфични умения обяснява разликите в успеха и в хода преди, по време на и след периода на дистанционната работа. То също така показва, че при еднакви умения, работещите дистанционно служители, които не развиват тези soft skills страдат от забавяне на кариерата си вследствие на дистанционната работа. Дистанционната работа не представлява офис, пренесен в цифрова вселена, а ново пространство със собствени взаимодействия.
 

 До 2020 г. изцяло дистанционната работа засягаше помалко от 2 % от служителите. Но след ограничителните мерки, наложени поради здравната криза през март 2020 г., дистанционната работа « full remote » премина почти изцяло дистанционно и засегна близо 25 % от служителите във Франция. А ефективността на дистанционно работещите служители вече е основен въпрос за поддържане дейността на предприятията. Проучването анализира ефективността и поведенческите умения на група от 317 дистанционно работещи служители в периода между 2009 г. и 2019 г., представителна извадка на дистанционно работещите « full remote » (изцяло дистанционно) преди кризата от COVID-19. Тази група се характеризира най-напред със своята хетерогенност по отношение на успеха преди и след периода, през който са работили дистанционно. В нея има много ефективни служители, за които дистанционната работа е награда и служители с лошо представяне. Различия в овладяването на пет умения обясняват разликите в успеха и в хода преди, по време на и след периода на дистанционната работа. А тези умения илюстрират специфичните изисквания към дистанционната работа. 

Ефективно управление на графика

Работещият дистанционно служител има по-голяма автономия и трябва добре да знае как да я управлява. А оттук и как да правлява ежедневния си график. Много е важно служителят, който работи от разстояние да разбира взаимозависимостта на задачите и да ги подрежда правилно във времето. Това предполага да се приемат алтернативни средства за комуникация и координация на традиционните форми на междуличностен контакт.  Отдалеченият работник трябва да се справя с несигурността поради липса на информация.

Изолацията и отсъствието често са свързани с увеличаването на конфликтите в личния и професионалния живот на работниците. От друга страна, работата от вкъщи има и ползи: например по-добро качество на живот, по-голяма автономия, по-голяма ангажираност и по-добро здраве. Основното предизвикателство обаче остава изпълнението и представянето. Това повдига три важни въпроса, които анализът разглежда. 

Кои са наистина отдалечени работници на пълен работен ден?

Какви умения са необходими, за да бъде ефективна в отдалечена работна ситуация?

Какъв вид координация заменя липсващата междуставителна координация при работа от дома?

Това проучване, проведено през януари 2020 г., придобива днес много специално измерение. То позволява на мениджърите по човешки ресурси и на служителите да разполагат с тълкуване на тази нова ситуация и с ключове, които да им помогнат да се адаптират към нея: какви soft skills е необходимо да развият, за да имат успех в ситуация на дистанционна работа? Кои грешки да избягват? Как мениджърите човешки ресурси активно да създават благоприятни условия? 

17 ключови умения на служителите от разстояние

Анализът отчита 17 ключови умения на служителите от разстояние. Сред тях са стремежът по-ясно да разберат правилата на компанията и да се придържа към тях, да търси винаги най-подходящия начин да разбере нуждите на външните и вътрешни клиенти, да умее да решава сложни проблеми, да анализира проблемите бързи и да има енергията да предложи ефективни решения за преодоляването им, самият факт, че работи от разстояние означава, че той е много по-гъвкав. Много е важно обаче за работник, който е дистанционно е да бъде достатъчно критичен. Важно в тази кризисна ситуация е той да създава иновативни решения и е състояние да използва знания и въображение, за да се направи алтернативи на приетите вече решения.

 На управленско ниво дистанционната работа се превръща в норма за ръководители от всякакъв вид. Във време когато никой не знае кога ще се върнем към нормалния начин на живот, специалистите представят няколко предложения, базирани на резултатите от проучването.

В тестване на процесите, изостават процесите на иновации

Създайте и популяризирайте координационната стратегия за разказване на истории и измервате нейното въздействие Координирането на разказването на истории е в основата на успеха на работниците от разстояние. Помага на специалистите по човешки ресурси да гарантират, че приносът на всеки един от работещите дистанционно е видими въпреки физическото им отсъствие. Един от начините да направите това е да позволите на всички да споделят какво са правили през деня във виртуалните събрания, заедно с графика им за следващите дни. Тези разкази могат да включват лични дейности, както и професионални, като ги правят по-автентични. Не всеки намира за лесно да популяризира своите действия и постижения. Следователно мениджърите трябва да гарантират, че на всеки е дадено време и средства, за да изрази себе си. Работата от вкъщи води до по-голямо съответствие и зачитане на процесите, а не до иновации. Кризата Covid-19 и очевидната тревожност, която предизвиква, имат подобен ефект. Въпреки това ситуацията следва да предостави възможност за иновации, както за клиентите и продуктите, така и за организацията на работата. Тя не само дава възможност да се отговори на това предизвикателство, но и да се създадат екипи по проекти, да се тестват идеи и инструменти и да се развие обратна връзка от индивидуалния опит.

Мениджърите и бизнес лидерите могат да въведат приложения, които да измерват социалния климат на фирмата в реално време. Възможно е, когато се вдигнат забраните, работата от вкъщи ще бъде отхвърлена и хората да бъдат ентусиазирани да се върнат към откритите пространства. Идентифицирането на работници, които могат да се възползват от дистанционната работа, без съмнение ще бъде ключът, мениджърите ще трябва да дадт свобода на работниците да избират, но и да решават индивидуално в зависимост на уменията за  ефективното изпълнение. А тези умения ще трябва да бъдат развити.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща