Експерти прогнозират ръст на малките LNG проекти

Природният газ може да бъде полезен в редица области по време на енергийния преход

Енергетика / Свят
Георги Велев
564
article picture alt description

Търсенето на природен газ ще нараства бързо в редица приложения поради относително ниските вредни емисии, гъвкавостта и пригодността за нарастващи приложения извън газотранспортната мрежата. Това стана ясно по време на експертна дискусия Emea, част от  Petroleum Economist, съобщават оттам.  Търсенето на природен газ се очаква да нарасне повече от търсенето на който и да е друг енергиен източник, като в цифри това ще рече ръст от 26% на сто в световния енергиен микс, прогнозира Брук Харис, мениджър за развитие на глобалното търсене на газ в ExxonMobil. Тя добави, че се очаква търсенето на природен газ в Азия да се увеличи повече от два пъти в периода между 2017 и 2040 г.

„Това е краткосрочен вариант с по-ниска цена за намаляване на емисиите на парникови газове и за подобряване на качеството на въздуха чрез замяна на въглища [с] природен газ в производството на електроенергия,“ обясни тя. „Природният газ също е и надеждното гориво, допълващо ръста на възобновяемата енергия.“

Майк Теобалд, енергиен консултант, добавя, че газът е „универсален източник на енергия, способен за базово натоварване“ и че синият водород, произведен на базата на метан ще „проправи пътя на зеления водород“.  Той добавя, че природния газ „може да се доставя по множество начини, независимо дали [по] тръбопровод, виртуален тръбопровод, компресиран или втечнен“.
"Това добавя голяма гъвкавост в енергийната система и е много добро за развиващите се пазари. Става въпрос за това как ще нараства това търсене и как може да се приложи към съществуващите активи и инфраструктура - или липсата на такива."

Ново търсене

На хоризонта може да има повече търсене на газ, особено като LNG, отколкото би могло да се очаква от съобщенията за индустриални проекти, смята Theobald. През последните две години той е видял „голям ръст в значителни нови, изпреварващи“ проекти, които са на ранен на планиране и все още не са публикувани по търговски причини.

Те се подготвят, така че компаниите „да могат да бъдат на първо място на пазара“. Theobald очаква тези проекти да започнат да се развиват и да станат видими, когато премине заплата от текущата пандемия.

„Малки LNG проекти може да отключат потенциала за по-широк достъп до природен газ“, добави и Харис от ExxonMobil.  

Един източник на търсене на LNG, който потенциално би могъл да расте с много бързи темпове в близко време, е нуждата от енергия за центровете за данни. Центровете за обработка на данни консумират 1-2% от общия капацитет на мрежата в световен мащаб, според Theobald. „Въпреки това през следващите няколко години ще видим експлозивен ръст в търсенето на центрове за съхранение на данни.“

Докато центърът за данни може да обслужва глобални потребители, търсенето на енергия на физическото местоположение на потребителя може да бъде „доста драматично“.Например той отбелязва неотдавнашната прогноза на ирландската електропреносна компания EirGrid и нейния колега от Северна Ирландия Soni, че 27% от търсенето на енергия на острова ще идва от центрове за данни и други големи потребители на енергия до 2028 г., „което е феноменално“.

Центровете за данни са важни за търсенето на втечнен природен газ, тъй като LNG им позволява да се „отделят от установената инфраструктура и да премахнат усложненията на крехките мрежи“, казва той, както и да използват охлаждащия ефект на регазификацията.

Точно както регазификацията се използва за охлаждане на въздуха за подобряване на ефективността на газовите турбини, тя може да се използва за охлаждане на компютърно оборудване в центровете за данни. „Центровете за обработка на данни генерират много топлина, така че спестяванията като тази са много привлекателни за операторите“, казва Theobald.

„Важно е да се задълбочим в тези реални случаи на крайните потребители, за да видим как те могат да бъдат използвани и вградени в стратегията за газовите пазари и за възможностите за употреба на синьото гориво и в други пазарни ниши. Възобновяемите енергийни източници могат да бъдат част от отговора [но, особено в необходимите срокове [и] необходимото количество енергия, това няма да бъде постижимо без втечнен природен газ или друг вид синьо гориво“, смята експертът.

Малки по мащаб LNG проекти

Примерът за центрове за данни е част от една по-широка тенденция към малки по мащаб LNG проекти. Харис от ExxonMobil отбелязва неотдавнашен доклад на Международния газов съюз, който идентифицира дребните вериги за доставки на LNG, които се очертават като нов начин за достъп до газ, където няма изградена газопроводна инфраструктура. „Универсалността на природния газ и LNG ... е ключова за достигането до места като центрове за данни“, казва тя.

„[Малките LNG] проекти ускоряват времето, за да се даде възможност за достъп до суровината на компаниите и да се намалят дори капиталовите разходи с 80pc или повече в сравнение с конвенционалното развитие на газопроводи,“ казва тя. „Малките LNG може да отключат потенциала за по-широк достъп до природен газ.“

В Индия ExxonMobil работи с държавната Индийска петролна корпорация и американската компания Chart Industries за създаване на система от транспортна инфраструктура за разширяване на достъпа до природен газ.  „Наричаме го система на „виртуален тръбопровод“. Това ще даде възможност за доставка на LNG и ISO интермодални контейнери [за корабоплаване] да достигнат по шосе, железопътен и дори воден път до райони, които в момента не са свързани с физически газопроводи “, казва тя. „Смятаме, че това е вълнуващо пространство за проучване“, добави Харис.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща